Vơ văn Sáu

 

 

Lên tiếng về

Ngày Hội Ngộ Gia Đ́nh Cựu TNCT/VN.

 

 

 

     Bà Khúc Minh Thơ, nguyên Chủ tịch Hội Gia Đ́nh Cựu Tù Nhân Chánh Trị VN mới đây có ư định tổ chức "Ngày Hội Ngộ các gia đ́nh cựu TNCT/VN" vào tháng 10-2008 tới đây tại Dallas & Fort Worth, Texas. Thế nhưng ư định trên đây đă không được sự ủng hộ của Tổng Hội Cựu TNCT và các Hội Đoàn Quân Đội tại địa phương. Một số phần tử tay sai của AI ĐÓ đă tung ra những lời mạ lỵ đả kích nhắm vào những ai không ủng hộ bà Khúc Minh Thơ. Chúng tôi thấy cần phải lên tiếng : 

 

     *Không ai chống lại cái mục đích tốt đẹp của bà Khúc Minh Thơ và những người hỗ trợ bà cho việc tổ chức ngày Hội Ngộ Gia Đ́nh Cựu TNCT/VN nêu trên. 

     *Không ai không có cảm t́nh với cá nhân bà Khúc Minh Thơ về những đóng góp của bà trong quá khứ trong chương tŕnh "H.O" (Humanitarian Operations). 

     Tuy nhiên, có những cái mà dư luận chung các anh chị em TNCT thắc mắc : 

 

     1.- Hội Gia Đ́nh cựu TNCT/VN do bà Khúc Minh Thơ sáng lập đă tự động giải tán từ 10 năm qua. Nay bỗng dưng AI ĐÓ có sáng kiến cho phục hồi trở lại, và được cả một bộ máy tuyên truyền cổ vơ rùm beng vinh danh bà Khúc Minh Thơ như một người đă có công khai sanh ra chương tŕnh H.O. là một điều đáng ngạc nhiên. 

     a)- Việc đưa các cựu TNCT/VN qua tái định cư ở Mỹ là cái POLICY của chánh phủ Hoa Kỳ. Bà Khúc Minh Thơ là người có công đóng góp một phần về mặt tinh thần. 

     Bà Khúc Minh Thơ không phải là MẸ ĐẺ ra chương tŕnh HO. Sự cố t́nh đánh bóng, thổi phồng công lao của bà khiến cho công luận dễ nhạy cảm, cảm thấy có cái ǵ đó có vẻ như bất b́nh thường, rằng AI ĐÓ, hay BÓNG MA nào đó, muốn biến bà KMT trở thành một nữ "Anh Hùng" như kiểu "Anh Hùng" Lư Tống với mục đích không lương thiện nào đó... 

    b)- Dư luận nghĩ rằng AI ĐÓ muốn LỢI DỤNG bà KMT, biến bà thành một CON MỒI để móc túi bà con như tṛ Kháng Chiến CUỘI, Chánh Phủ MA, Anh Hùng BỊP Lư Tống ... 

    c)- Và sau khi thấy Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH cứu giúp các anh em TPB thành công quá lớn, cho nên AI ĐÓ cũng muốn HỐT BẠC bằng tṛ CÁM ƠN ANH cứu giúp các gia đ́nh cựu TNCT/VN ?

 

    Có thể lắm chứ ? 

    Chúng ta đă từng chứng kiến lắm tṛ gây quỹ nhân đạo cứu Mù, cứu Đói, cứu Người Già, cứu Trẻ Mồ Côi, cứu Phụ Nữ Trẻ Em bị bán ra nước ngoài, xây trường học, nhà thờ, chùa... Và nghe nói có cả cứu... CON LAI nữa. Nhưng tất cả cái CÚU đó đều phải qua TRUNG GIAN nhà nước VC. Bởi vậy cán bộ VC và cả chế độ VC càng ngày càng giàu to, sống lâu, sống khoẻ... (Ngoại trừ gây quỹ cứu anh em TPB có danh sách hẳn hoi, và gởi tiền thẳng tới tay các anh em qua các dịch vụ gởi tiền ?)   

     d)- Dư luận chung cũng thắc mắc tại sao Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ Gia Đ́nh cựu TNCT lại không được Tổng Hội Cựu TNCT và các Hội đoàn Quân Đội tại Dallas & Fort Worth, cũng như nhiều Hội đoàn các nơi khác hoan nghinh ỦNG HỘ ?  Tại sao bị tẩy chay ? 

     2.- Về vấn đề định cư các cựu TNCT, như đă nói là cái POLICY của chánh phủ Mỹ : 

     a)- Khi c̣n ở VN, chúng tôi có được bạn bè ở Mỹ cho biết tại lưỡng viện quốc hội HK có 2 "Dự Thảo Luật" nhằm tái định cư các cựu TNCT/VN tại HK. Rồi sau đó không được tin tức ǵ thêm.   

     b)- Cho đến khi đặt chân tới HK tháng 7-1990, chúng tôi cố t́m hiểu thêm mới hay v́ việc chi phí định cư cho 10 ngàn cựu TNCT & gia đ́nh quá tốn kém, cho nên chánh phủ Mỹ bán cái qua Bộ Xă Hội, trợ cấp cho mỗi cựu TNCT và gia đ́nh, 18 tháng Welfare là xong. Đó là biện pháp Hành Chánh. Nếu các cựu TNCT tới Mỹ do một Đạo Luật đàng hoàng th́ anh chị em cựu TNCT chắc chắn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn. 

     c)- Chúng tôi có đọc được một bài báo dài do 2 cây bút là bà Luật sư Dương Mỹ Linh và ông Nguyễn Tú Gàn (không biết có phải là ông Nguyễn Cần không?) đăng trên tờ Ánh Sáng Và Dân Tộc tại Virginia, phê b́nh về chánh sách định cư H.O. rất gay gắt. Sau cùng, bài báo kết luận là chánh phủ Mỹ đă ĐEM CON BỎ CHỢ ! 

     Nhiều anh em ở Texas muốn Góp Gió lên tiếng về Đại Hội Ngày Hội Ngộ Các Gia Đ́nh Cựu TNCT/VN sắp tới. Chúng tôi xin đưa ra vài ư kiến trên đây cho rộng đường dư luận. 

     Đối với những kẻ đang làm tay sai cho AI ĐÓ, cố t́nh mạt sát nhằm bịt miệng những ai đặt vấn đề với bà Khúc Minh Thơ. Tại sao họ lại sợ, nếu việc làm của bà KMT thực sự trong sáng không ẩn khuất mưu đồ ǵ đó ở bên trong ?

 

     GÓP GIÓ 

 

 

     Tái bút : Sau đây, chúng tôi xin đăng nguyên văn thư của Đại Tướng hồi hưu John Wessey gởi cho ông Nguyễn Xuân Huấn, giải thích về "Chương tŕnh HO" để các bạn giữ làm tài liệu.

 

***

 

 

 

JOHN W. VESSEY

 

GENERAL USA (Ret) 

 

June 19, 1997

 

 

 

Mr. Nguyen Xuan Huan

 

President, Association of Former Political Detainees in Minnesota

 

1030 University Avenue

 

St. Paul, MN 55014

 

 

 

Dear Mr. Huan, 

 

Because I am unable to attend jour important meeting on Satuday, June 21, I ask that this letter be read on my behalf to your members and guests. 

It is important to honor all those who served the cause of freedom in Vietnam and Indochina. It is also important to recognize and assist those who suffered under the Communist rule for their prior service to the Republic of Vietnam Political detainees under the Communist regime after 1975 had served their country and their people in the honorable and esteemed tradition of patriotism, putting service to country above self during a long and arduous war. The sacrifices of all who served and fougth in the Vietnam War, Vietnamese, Americans, and other Allies, made a difference for the important human ideals of freedom and personal dignity. The world was changed throught a collective effort. The spread of Communist in Asia was halted by the sacrifices in Vietnam, Laos and Combodia and with the help of other nations of Southeast Asia. All who participated in that effort can be proud of their contributions. 

When President Reagan called me back from millitary retirement in 1987 to be his Presidential Emissary to Hanoi, one of the highest priority tasked be assigned me was to seek the release of our former South Vietnamese comrades who has been detained in the, so-called, reeducation camps. I was authorized to assure the Hanoi government that the United States would accept and welcome those detainees and their families in this country. Because, at the time of the original negotiations, there was no hope of any immediate political resolution between the two nations, all actions taken in furtherance of the agreements reached were termed "humanitarian operations". Concequently, the term "HO" has been used within the Vietnamese-American community to refer to former political detainees who are now resident in the United States. 

To me, the term "HO" is a badge of courage, service and sacrifice, and all those who fall within that context of the term are among the true heroes of our time. 

My very best wishes to all attending your event. 

 

Sincerely yours, 

 

John W. Vessey

 

 

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

 

 

 

JOHN W. VESSEY 

Đại tướng (Hồi hưu) 

 

19 tháng 6, 1997. 

 

Ông Nguyễn Xuân Huấn

 

Chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Minnesota

 

1030 University Avenue

 

ST Paul, MN 55104

 

 

 

Thưa Ông,

 

V́ không thể dự buổi họp quan trọng ngày Thứ Bảy 21 tháng 6, tôi yêu cầu lá thư này được nhân danh tôi đọc cho những hội viên của Ông và Quan Khách. 

Vinh danh cho những người đă phụng sự cho chính nghĩa Tự Do ở VN và Đông Dương là một điều quan trọng. Việc công nhận và trợ giúp những người đă bị chế độ CS ngược đăi v́ đă phục vụ cho VNCH cũng không kém phần quan trọng. Những tù nhân chính trị dưới chế độ CS sau năm 1975 là những người đă từng phục vụ Quê hương và đồng bào với truyền thống yêu nước cao cả và đáng kính, đă v́ nước quên ḿnh trong suốt cuộc chiến tranh lâu dài và ác liệt. Ḷng hy sinh của tất cả những ai đă từng phục vụ và chiến đấu trong chiến tranh VN, người Việt, người Mỹ và những Đồng Minh khác,  đă đem lại một ư nghĩa đặc biệt hơn cho lư tưởng của con người về Tự Do và Nhân Vị. Thế  giới đă thay đổi nhờ một nỗ lực tập thể. Sự bành trướng của CS ở Á châu đă bị ngăn chặn bởi những hy sinh ở VN, Lào và Cam Bốt cùng với sự hỗ trợ của các nước Đông Nam Á. Tất cả những ai đă tham gia vào nỗ lực dó có thể tự hào về những đóng góp của ḿnh. 

Năm 1987, khi đang hồi hưu, tôi được Tổng Thống Reagan cử làm Đặc Phái Viên đi Hànội thương thuyết. Một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu tôi được Tổng thống giao phó là phải t́m cách giải thoát những cựu chiến hữu Nam Việt Nam đang bị giam giữ trong những cái gọi là Trại Cải Tạo. Tôi được quyền bảo đảm với chính phủ Hànội rằng Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận và tiếp đón những người tù cải tạo cùng gia đ́nh sang Mỹ. Trong những cuộc thương thuyết sơ khởi, v́ chúng tôi không có hy vọng hai bên sẽ có ngay những giải pháp chính trị, cho nên tất cả những hành động mở đường cho những thoả ước tương lai đều được mang danh "Chiến Dịch Nhân Đạo" (Humanitaran Operations), gọi tắt là "H.O". Do đó danh từ "HO" được Cộng Đồng Việt-Mỹ xử dụng để nói về những cựu tù nhân chính trị đang sinh sống trên đất Mỹ. 

Riêng đối với tôi, danh từ "HO" là biểu tượng của ḷng dũng cảm, tinh thần phục vụ và ḷng hy sinh, tất cả những ai thuộc diện "H.O" đều là những anh hùng thực sự của thời đại này. 

Tôi xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả Quư Vị tham dự buổi lễ này.

 

Kính chào Ông.

 

(Kư  tên)

 

 

 

 

     
Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo