Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng  Đồng Việt Nam Hoa Kỳ

 

HIẾN CHƯƠNG

 

  Lời Mở Đầu

 

V́ không thể sống dưới chế độ độc tài phi nhân của Cộng sản mà từ năm 1975 hằng triệu ngướ Việt nam đă bỏ nước ra đi. V́ yêu chuộng tự do, v́ an sinh của bản thân và gia đ́nh, v́ tương lai của những thế hệ mai sau, v́ muốn bảo tồn một phần nhân lực để mai sau xây dựng laị quê hương Việt nam tự do, dân chủ và phí cường, mà ngướ Việt Nam phải tỵ nạn khằp nơi trên thế giới. Họ phải chịu đưng nhiều gian khổ, dóc ḷng học hỏi văn minh xứ người, xây dựng và bảo vệ nền tảng gia đ́nh, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá Việt Nam.

 

Những trang sử Việt Nam từ nay sẽ ghi thêm những đóng góp của ngướ Việt hải ngoại. Họ sẽ góp phần trách nhiệm về những thăng trầm của đất nước và quyết tâm chia sẽ với đồng bạ trong nước  những ước vọng về một nước Việt Nam huy hoàng trong tương lai.

 

Ngày nào đất nước được tự do, nền pháp luật được tôn trọng, an ninh con ngướ được bảo đảm, chính quyền do nhân chúng tuyển chọn, cơ hội đóng góp để xây dựng được mở rộng đồng đều, những đứa con lưu lạc của Việt Nam sẽ trở về cùng đồng bào quốc nội quyết tâm xây dựng quê hương. Ngướ Việt Nam tại Hoa Kỳ đă sống hợp quần, thành lập đoàn thể để bảo vệ, đùm bọc lẫn nhau, đă thành lập những hội đoàn, liên hội, những cộng đồng tại mỗi địa phương.

 

Ư thức tự vệ của ngướ Việt Nam đă biến thành hành động cụ thể là tiến đến sự kết hợp thành một tổ chức cộng đồng tiêu biểu cho khối ngướ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

Với những nhu cầu và nguyện vọng giống nhau, là quyền lợi của chúng ta tại Hoa Kỳ phải được baỏ vệ, bênh vực và đất nước Việt Nam phaỉ được tự do, dân chủ, chúng tôi, đại diện các tổ chức cộng đồng Việt Nam tại các tiểu bang, thành phố, địa phương Hoa kỳ quyết đinh thành lập một tổ chức có danh xưng là Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ  vơí cớ cấu tổ chức và điều hành  được ấn định trong Ban Hiến Chương nầy.

 

Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ là tài sản chung của tất cả ngướ Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ. Mọi người đều có trách nhiệm và bổn phận xây dựng và đóng góp. Cũng như các văn kiện lập quy của bất cứ tổ chức nào, bản Hiến chương nầy quy định các điếu khoản căn bản buộc mọi thành viên phải tôn trọng và đă được Đại hội Cộng Đồng Việt Nam taị Orlando, Florida ngày 19 tháng 6 năm 1993 biểu quyết chấp thuận là Hiến chương của Cộng Đồng Việt Nam taị Hoa Kỳ 

  

Chương Thứ Nhất

Căn bản thành lập

 

Điềú I.  Danh Xưng

Danh xưng của tổ chức là: Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ ( The Vietnamese-American Community of the USA - viết tắt là CĐVNHK, VACUSA)

 

Điều 2. Mục đích

Cộng đồng Việt Nam được thành lập với những mụch đích sau đây:

 1. Kết hợp mọi nổ lực để phát triển và thăng tiến đời sống của người Việt định cư tại Hoa Kỳ  trong tinh thần hoà hợp với cộng đồng các sắc dân khác

 2. Bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt Nam trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ; tŕnh baỳ những nguyện vọng, nhu cầu và quan điểm về văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị, của khối người Việt với chính quyền các cấp.

 3. Bảo tồn và phát huy nền văn hoá và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc

 4. Hổ trợ mọi nổ lực tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam  

 

Điều 3. Tôn chỉ

 1. Dân chủ là nguyên tắc cho mọi sinh hoạt của Cộng đồng

 2. Pháp luật là khuôn khổ của hoạt động cộng đồng

 3. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng bạ là đối tượng của cộng đồng

 

Điều 4. Tư cách, Thớ gian hoạt động, Phạm vi,  Quyền hạn

 

Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ là (a) một tổ chức hợp pháp, bất vụ lợi, có tư cách pháp nhân ( legal entity) riêng biệt với các thành viên, (b) hoạt động vô thớ hạn, (c) trên toàn quốc Hoa Kỳ. CĐVNHK được điều  hành theo những nguyên tắc và  quyền hạn liên hệ vơí các thành viên như  sau :

 

1.Các Cộng đồng địa phương gia nhập tổ chức CĐVNHK với tư cách tự nguyện

2.Các Cộng đồng thành  viên vẫn giử tư cách độc lập và tự trị tại mỗi điạ phương

3. CĐVNHK là cơ quan phối hợp công tác liên bang  trong các lănh vực văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị quốc nội và quốc tế:

- Về Văn hoá, Xă hội, kinh tế : Liên hệ vơí chính quyền liên bang Hoa kỳ nhằm phục vụ  phúc lợi chung của quư vị đồng hương Việt Nam không phân biệt sắc tộc, tuổi  tác, thành phần xă hội hay  giới tính

            - Về  Chính trị : Hổ trợ và  thực hiện mọi nổ lực  nhằm tái lập tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trong tinh thần  chính trị cộng đồng không thể hiện hay mô   phỏng theo chủ  trương  của bất cứ đoàn thể chính trị nạ.

4. Các tuyên cáo chung sẽ được công bố  nếu được quá  bán các Cộng đồng tham gia

5. Nhân sự thành viên của Hội Đồng Đại Diện CĐVNHK lănh nhiệm vụ phối hợp hành  động do các cộng đồng thành viên uỷ thác, thi hành nhiệm trong tinh thần cần kiệm, liêm chính, không đại diện cho các cộng đồng địa phương trừ trường hợp được minh thị uỷ thác.

 

Điều 5. Trụ sở và tài sản

Trụ sở của Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ do Hội Đồng Đại Diện quyết định  

Tài sản của Cộng đồng gồm:

-          Lệ phí

-          Tặng dữ hay di tặng bằng hiện kim hay hiện vật

-          Trợ cấp của chính quyền hay tư nhân

-          Động sản, bất động sản tạo măi, di tặng

-          Các tài sản hữu thường hay vô thường khác, tác quyền, trái quyền

 

 

                                                Chương Thứ Hai

                                          Cơ Cấu Tổ Chức 

 

Cơ cấu tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ gồm có:

 1. Hội Đồng Đại Biểu

 2. Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương

 3. Hội Đồng Giám Sát

 4. Hội Đồng Cố Vấn

 

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức

Hỗi đồng Đại biểu là cơ quan tối cao của CĐVN taị Hoa Kỳ, có nhiệm vụ quản trị và chịu trách nhiệm tối hậu về mọi sinh hoạt của tổ chức Cộng đồng

Hội đồng Chấp hành là cơ quan thi hành những quyết định của Hội đồng Đại biểu

Hội đồng Giám sát là cơ quan kiểm soát các sinh hoạt của HĐDB và HĐCH  theo đúng tinh thần của bản Hiến Chương.

 

Điều 7 Thành phần Hội Đồng Đại Biểu

Hội đồng Đại biểu gồm những thành phần sau đây

 1. Đại diện các tổ chức Cộng Đồng Điạ phương

 2. Đại diện các điạ phương chưa có tổ chức Cộng đồng

 3. Đại diện các điạ phuơng có nhiều tổ chức Cộng đồng

 

Điều 8. Định nghiă tổ chức Cộng đồng Điạ phương

 1. Cộng đồng hoạt động có ghi danh với chính quyền điạ phương

 2. Quy tụ nhiều hội đoàn hoặc cá nhân

 3. Ban Quản trị được tuyển chọn qua thể thức bầu cử tự do

 4. Mục đích và tôn chỉ phải phù hợp với Hiến chưong CĐVN Hoa Kỳ

Điạ phương là một hay nhiều đơn vị hành chánh như thành phố (city) quận ( county) , tiểu bang ( state)

 

Điều 9. Quy định thành phần đaị diện theo t́nh trạng điạ phương

 

1. Điạ phương có tổ chức Cộng đồng

 Mỗi tổ chức cộng đồng địa phương được đề cử ít nhất là một đại biểu cùng vơí vị chủ tịch cộng đồng điạ phương là vị đại biểu đương nhiên

 

2. Địa phương không có tổ chức cộng đồng

2.1. Nếu địa phương có dân số trên 500 người Việt định cư, nhưng chưa có tổ chức cộng đồng và chỉ có một hội đoàn duy nhất, hội đoàn nầy có thể cử hai  đaị biểu tham gia đại hội cộng đồng cho đến khi thành lập Cộng đồng.

2.2. Nếu địa phương có nhiều hội đoàn nhưng chưa có tổ chức cộng đồng. Các hội đoàn nầy phải thỏa thuận đề cử hai đại biểu tham dự đại hội cộng đồng

2.3.Nếu địa phương có trên 5000 ngướ Việt định cư, nhưng chỉ có một hội đoàn hay liên hôị. Hội đoàn hay liên hội nầy được hưởng những đặc quyền quy định theo điều 10 khoản A và điều 11 như một tổ chức cộng đồng.

 

3. Taị địa phương có nhiều tổ chức cộng đồng

3.1. Tổ chức cộng đồng nạ đă gia nhâp  CĐVNHK sẽ tiếp tục cử đaị biểu

3.2.Nếu chưa có tổ chức nạ đă gia nhập CĐVNHK, các tổ chức cộng đồng nầy phaỉ thoả thuận phân chia nhau về số đại biểu . Nếu không có sự thoă thuận, Ban Thường trực HĐ Đại biểu CĐVNHK sẽ chia đều số đại biểu cho các cộng đồng

 

Điều 10. Cấp số Đại biểu

Ngoài cấp số tối thiểu là hai đại biểu cho mỗi cộng đồng điạ phương. Số đại biểu sẽ được gia tăng tùy theo dân số dựa theo kết quả mới nhất của Viện Thống Kê Hoa Kỳ. Số đại biểu căn cứ trên dân số sẽ được cập nhật và quy định trong Quy Chế Bầu Cử.

 

Điều 11. Thể thức chọn và nhiệm kỳ các đại biểu

1. Các sáng lập viên của CĐVN Hoa Kỳ là những đại biểu thường trực.

2. Nhiệm kỳ của đại biểu của các cộng đồng địa được phương tuỳ thuôc vạ thể thức quy định bởi các cộng đồng điạ phương.

 

Điều 12 . Quyền hạn và nhiệm vụ của  Hội Đồng Đại Biểu

Hội Đồng Đại Biểu có những quyền hạn và nhiệm vụ như sau

 1. Áp dụng và thi hành Bản Hiến Chương Cộng Đồng

 2. Ấn định đường lối và chính sách của CĐVNHK về các lănh vực văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị.

 3. Tổ chức Đại hội thường niên và duyệt xét công tác chung  của CĐVNHK

 4. Tổ chức và ấn định thể thức bầu cử các chức vụ thuộc HĐĐB,HĐCH, HĐGS

 5. Biểu quyết  tu chính hiến chương

 6. Theo giỏi, kiểm soát, biểu quyết đề nghị cuả HĐCH, HĐGS, các CĐ địa phương

 7. Giải quyết tranh chấp, phân phối đại biểu  cho các CĐ địa phương

 8. Vận động và hổ trợ các cộng đồng điạ phương thành lập tổ chức cộng đồng

 

Điều 13 Đại hội thường niên và bất thường

Đại hội thường niên được HĐĐB  tổ chức  mỗi năm một lần

Đại hội bất thường có thể được triệu tập tùy theo nhu cầu nếu có sự yêu cầu của Chủ tịch HĐ Chấp hành, quá bán thành viên của HĐ Đaị biểu, hoặc quá bán thành viên của UB Thường trực HĐ Đại biểu.

 

Điêù 14 Triêu tập các phiên họp

 1. Đaị hội thương niên: Sau khi tham khảo ư kiến vớ HĐCH và HĐGS, thư mời tham dư đại hội thường niên phải gơỉ đến các đại biểu ít nhất 30 ngày trước ngày đại hội, ngày gởi căn cứ vạ dấu bưu điện.

 2. Đại hội bất thường: Thư yêu cầu tổ chức đaị hội bất thường phải nêu rơ lư do và gởi đến CT/HĐ Đại biểu quyết định.  Trong ṿng 15 ngày kể từ ngày nhận được thư yêu cầu , CT/ HĐ Đại biểu phải quyết định và gởi thư triệu tập đại hội  theo thủ tục  thường lệ. Đại hội bất thường có thể thực hiện bằng phương tiện truyền  thông hiện đại như telephone conference hay Email.

 

Điều 15. Túc số hợp lệ của các phiên họp

 1. Đại hội thường niên được xem là hợp lệ nếu được triệu tập hợp lệ bất kể túc số tham dự.  Biểu quyết sẽ hợp lệ nếu hội đủ đa số phiếu tương đối.

 2. Đại hội bất thường được xem là hợp lệ nếu được triệu tập hợp lệ. Đại hội bất thường chỉ thaỏ luận các vấn đề nêu trong chương tŕnh nghị sự và theo đa số tương đối, ngoại trừ  các trường hợp khác ấn định trong  Hiến Chương

 

Chương Thứ Ba

Hội Đồng Đại Biểu

 

Điều 16. Ủy Ban Thường Trực

Hội Đồng Đại Biểu  được điều hành bởi UBTT với thành phần như sau:

 1. Một  Chủ tịch  HĐ Đại biểu

 2. Hai Phó Chủ tịch : Nội vụ và Ngoại Vụ

 3. Saú  Đại diện 6 vùng : Tây Bắc, Tây Nam, Trung Bắc, Trung Nam, Đông Bắc. Đông Nam

 4. Một Tổng thư kư

 5. Các Giám đốc chuyên môn liên hệ đến các chương tŕnh hoạt động

 

Điều 17. Chủ tịch HĐ Đại Biểu

Chủ tịch HĐ Đại biểu do Đại biểu bầu trong Đaị hội cộng đồng  thương niên theo thủ tục đơn danh, đa số tương đối và kín.

 

1. Điều kiện ứng cử:

1.1.Phải là thành viên của HĐ Đại biểu, ít nhất 35 tuổi tính đến ngày bầu cử

1.2.Đă hoặc đang là chủ tịch cộng đồng điạ phương hành nhiệm ít nhất là một (1) năm tính đến ngày bầu cử

1.3.Hạnh kiểm tốt, không có thành tích hoạt động cho CS, không có thành tích hoạt động trong các đoàn thể có chủ trương đối nghịch với chủ trương của CĐVNHK và chưa bao ǵờ về Việt  Nam  và sẽ không về VN sau khi đắc cử nếu  CSVN chưa được giải thể, ngoại trừ trường hợp công vụ do HĐ Đại diện chấp thuận.

1.4.Nhiệm kỳ là ba (3) năm, không lệ thuộc vào nhiệm kỳ của cộng đồng địa phương,

và không được ǵử chức vụ Chủ tịch quá hai nhiệm kỳ

 

2.  Nhiệm vụ của Chủ tịch  HĐ Đại biểu

Chủ tịch HĐ Đại biểu có nhiệm vụ điều hành HĐ Đại biểu và thi hành các nhiệm vụ đuợc ấn định trong điều 13 về nhiệm vụ và quyền hạn của HĐ Đại biểu

 

Điều 18. Phó Chủ tịch Nội vụ và Phó Chủ tịch Ngoaị vụ  HĐ Đại biểu

Phó Chủ tịch Nội vụ  và  Ngoại vụ  được Đai hội bầu trong Đại hội thường niên theo thể thức đơn danh, đa số tương đối và kín.

 

1. Điều kiện ứng cử :

1.1.Phải là thành viên của HĐ Đại biểu, ít nhất 30 tuổi tính đến ngày bầu cử

1.2.Đă hoặc đang là Chủ tịch, Phó chủ tịch các cộng đồng địa phương hành nhiệm ít nhất là một (1) năm tính đến ngày bầu cử., hoặc là Tổng thư kư, HĐĐB, HĐCH, HĐGS Đại diện  vùng, Phụ tá chủ tịch CH/CDVNHK trong các nhiệm kỳ trước.

1.3.Hạnh kiểm tốt, không có thành tích hoạt động cho CS, không có thành tích hoạt động trong các đoàn thể có chủ trương đối nghịch với chủ trương của CĐVNHK và chưa bao ǵờ về Việt Nam và sẽ không về VN trong suốt nhiệm kỳ sau khi đắc cử nếu  CSVN chưa được giải thể, trừ trường hợp v́ công vụ do HĐ Đại diện chấp thuận

1.4.Nhiệm kỳ là ba (3) năm, không lệ thuộc vào nhiệm kỳ của cộng đồng địa phương và không đuợc giử nhiệm vụ quá hai nhiệm kỳ

 

2. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch

1. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Nội vụ

1.1 Phó Chủ tịch Nội vụ phụ tá Chủ tịch trong công tác điều hành HĐ Đại biểu

1.2 Thay thế Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt, bất toại hay mệnh một

1.3 Đặc trách mọi công tác do Chủ tịch giao phó về phương diện đối nội như đề nghị chính sách và hổ trợ HĐCH thi hành các chương tŕnh liên quan đến công tác phúc vụ phúc lợi chung của quư vị đồng hương: (1) công tác thành lập các cộng đồng điạ phương (2) phân phối đại biểu cho các địa phương  (3) công tác thành lập liên đoàn cử tri trên toàn quốc (4) kế hoạch baỏ tồn và phát triển văn hoá Việt Nam (5)  công tác dựng cờ chính nghĩa (6) các chương tŕnh an sinh, y tế cho quư vị đồng hương (7) văn thư liên lạc vơí hành pháp, lập pháp, tư pháp Hoa Kỳ liên hệ đến phúc lợ ị chung của đồng (8)  Thỉnh nguyện thư can thiệp về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của quư vị đồng hương (9) phát triển kinh doanh, liên lạc với các sắc tôc (10) thăng tiến giáo dục, di d ân.

 

2.Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ngoại vụ

2.1 Phó Chủ tich Ngoaị vụ phụ tá Chủ tịch trong các công tác đối ngoại.

2.2 Thay thế Chủ tịch khi Phó Chủ tịch Nội vụ không thể đảm nhiệm  

2.3 Phụ tá Chủ tịch trong  mọi công tác về chính sách và hổ  trợ HĐCH thi hành kế hoạch  liên quan đến các công tác đối ngoại :

(1) công tác chống đối các phái đoàn CSVN đến vận động giao thương  tại Hoa Kỳ (2) công tác  triệt hạ cờ CSVN (3) công tác tổ chức các cuộc biểu t́nh chống CSVN đ̣i tự do dân chủ và nhân quyền cho VN (4)  Liên lạc với hành pháp, lập pháp, tư pháp Hoa Kỳ về  các công tác liên quan đến  chính trị (5) Liên hệ với tập thể Cựu quân nhân Hoa kỳ từng tham chiến ở VN yêu cầu yểm trợ chủ trương phục hồi tự do,dân chủ cho VN (6) khuyến khích cử tri Việt Mỹ tham gia ứng cử và bầu cử (7) Hổ trợ các tiểu bang trong công tác yêu cầu chính quyền điạ phương công nhận cờ Vàng (8)  Tổ chức tiệc tri ân, hội thảo về  chủ trương đương lối đối ngoại của CĐVN Hoa Kỳ (9) các công tác liên hệ đến các CĐVN hải ngoại  (10) Các vấn đề ngoại giao, điều trần trước quốc hội.

 

Điều 19. Đại diện Vùng

Quư vị Đaị diện vùng do Chủ tịch HĐĐB đề cử sau khi tham khaỏ ư kiến với nhị vị Phó Chủ tịch. Đại diện vùng có nhiệm vụ:

 1. Liên lạc với các Cộng đồng trong Vùng

 2. Tổ chức các phiên họp Vùng và thi hành chương tŕnh của CĐVNHK trong Vùng

 3. Hổ trợ các tiểu bang, thành phố trong Vùng thành lập cộng đồng

 4. Liên lạc với chính quyền điạ phương trong Vùng về các chương tŕnh của CĐVNHK

 

Điều 20. Tổng thư kư

 

Tổng thư kư do Chủ tịch HĐ Đại biểu đề cử sau khi tham khảo ư kiến với quư vị Phó Chủ tich. Tổng thư kư có nhiệm vụ  quản trị văn pḥng HĐĐB

 1. Thi hành nhiệm vụ lập biên bản cho các phiên họp của HĐĐB

 2. Lưu trử biên bản và các văn kiện lập quy của HĐĐB

 3. Chứng nhận và cung cấp bản sao các văn kiện nếu được yêu cầu theo chỉ thị của Chủ tịch HĐB

 4. Soạn thaỏ các văn thư mớ họp và chương tŕnh nghị sự

 5. Nếu thư kư vắng mặt, chù tịch sẽ đế cử ngướ khác tạm thời thay thế .

 

 

Điều 21. Giám Đốc Chuyên Môn

Hội Đồng Đại Biểu, chíêu nhu cầu, có quyền mời thêm các vị Giám đốc Chuyên môn, chuyên viên về các lănh vực văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị ... để đảm trách về các vần đề chuyên môn trong công tác h́nh thành chính sách chung cho CĐVNHK

 

 

        Chương Thứ Tư

          Hội Đồng Chấp Hành  Trung Ưong

 

Điều 22. Thành phần HĐ Chấp Hành T.Ư.

 

Hội Đồng Chấp Hành gồm có:

 1. Một Chủ tịch

 2. Hai Phó Chủ tịch: Nội Vụ và Ngoại Vu.

 3. Saú Phụ tá Chủ tịch Vùng

 4. Một Tổng thư Kư

 5. Một Phó Tổng thư Kư

 6. Một Thủ Quỷ

 7. Các Giám Đốc Chưyên Môn

 

Điêu 23 Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành

Chủ tịch HĐCH do Đai biểu trong Đaị hội thựng niên bầu theo thể thức đơn danh, đa số tương đối, trực tiếp và kín.

 

1. Điều kiện ứng cử

1.1.Phải là thành viên của HĐ Đại biểu, ít nhất 35 tuổi tính đến ngày bầu cử

1.2. Đă hoặc đang là Chủ tịch các cộng đồng địa phương hành nhiệm ít nhất là một (1) năm tính đến ngày bầu cử.

1.3.Hạnh kiểm tốt, không có thành tích hoạt động cho CS, không có thành tích hoạt động trong các đoàn thể có chủ trương đối nghịch với chủ trương của CĐVNHK và chưa bao ǵờ về Việt Nam và sẽ không về VN trong suốt nhiệm kỳ sau khi đắc cử nếu  CSVN chưa được giải thể trừ trường hợp công vụ được HĐ Đại diện      chấp thu ận .

1.4. Nhiệm kỳ là ba (3) năm, không lệ thuộc vào nhiệm kỳ của cộng đồng điạ

phương và không được ǵử nhiệm vụ Chủ tịch quá hai nhiệm kỳ.

 

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Chấp Hành

2.1. Chủ tịch Chấp Hành có nhiệm vụ điêù hành Văn pḥng Cộng đổng VNHK thi hành các chính sách và kế hoạch về các lănh vực văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị do Hội Đồng Đại Biểu phê chuẩn

2.2. Nghiên cứu và đề nghị những chương tŕnh, kế hoạch về các lănh vực sinh hoạt lên HĐ Đại biểu để được phê chuẩn.

2.3. Đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng của ngướ Việt taị Hoa Kỳ  trước chính quyền Hoa Kỳ.

2.4. Đạo đạt nguyện vọng, quan điểm của ngướ Việt tại Hoa Kỳ đối với những vấn đề liên quan chính sách của Hoa Kỳ đối vơí Việt Nam

2.5. Tường tŕnh hoạt động của HĐCH  trong các phiên họp thường niên của CĐVNHK

2.6. Kư kết các khế ước với tư nhân hay chính quyền liên quan đến vấn đề vận        động gây quỷ cho Cộng đồng . Quản trị tài sản của tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ

2.7. Tŕnh baỳ ngân sách để được HĐ Đaị biểu phê chuẩn

2.8. Trính baỳ sổ sách kế toán và chưong tŕnh gây quỷ  hằng năm trướ c Đaị hội

2.9. Phúc tŕnh công tàc và sổ sách kế toán cho HĐ Giám sát kiểm nhận.

2.10. Phát ngôn viên chính thức của Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

Điễu 24. Phó Chủ tịch HĐ Chấp Hành

1.Điều kiện ứng cử của Phó Chủ tịch Nội vụ và Ngoại vụ

1.1. Phải là thành viên của HĐ Đại biểu, ít nhất 30 tuổi tính đến ngày bầu cử

1.2. Đă hoặc đang là Chủ tịch, Phó chủ tịch các cộng đồng địa phương hành nhiệm ít nhất là một (1) năm tính đến ngày bầu cử, hoặc đă là Phó Chủ tịch, Phụ tá Chủ tịch, Đaị diện Vùng, Tổng thư kư của HĐ Đaị biểu, Chấp Hành, Giám sát CĐVNHK trong các nhiệm kỳ trước.

1.3.Hạnh kiểm tốt, không có thành tích hoạt động cho CS, không có thành tích hoạt động trong các đoàn thể có chủ trương đối nghịch với chủ trương của CĐVNHK và chưa bao ǵờ về Việt Nam và sẽ không về VN trong suốt nhiệm kỳ sau khi đắc cử nếu  CSVN chưa được giải thể, trừ trường hợp công vụ do H Đ Đại diện chấp thuận.

1.4. Nhiệm kỳ là ba (3) năm, không lệ thuộc vào nhiệm kỳ của cộng đồng điạ

phương và không đưọc giử nhiệm vụ quá hai nhiệm kỳ.

 

2.Nhiệm vụ

 

1.Nhiệm vụ cuả Phó Chủ tịch Nội vụ

 

1.1 Phó Chủ tịch Nội vụ phụ tá Chủ tịch trong công tác điều hành HĐCH

1.2 Thay thế Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt, bất toại hay mệnh một

1.3 Đặc trách mọi công tác do Chủ tịch giao phó về phương diện đối nội như     thực hiện chính sách và thi hành các chương tŕnh liên quan đến công tác phúc vụ phúc lợi chung của quư vị đồng hương: (1) công tác thành lập các cộng đồng điạ phương (2) phân phối đại biểu cho các địa phương  (3) công tác thành lập liên đoàn cử tri trên toàn quốc (4) kế hoạch baỏ tồn và phát triển văn hoá Việt Nam (5)  công tác dựng cờ chính nghĩa (6) các chương tŕnh an sinh, y tế cho quư vị đồng hương (7) văn thư liên lạc vơí hành pháp, lập pháp, tư pháp Hoa Kỳ về  các vấn đề  an sinh  (8)  Thỉnh nguyện thư can thiệp về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của quư vị đồng hương (9) phát triển kinh doanh và liên lạc với các sắc tôc (10) thăng tiến giáo dục, di dân

 

                  2. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ngoại vụ

 

            2.1 Phó Chủ tich Ngoaị vụ phụ tá Chủ tịch trong các công tác đối ngoại.

2.2 Thay thế Chủ tịch khi Phó Chủ tịch Nội vụ không thể đảm nhiệm 

2.3 Phụ tá Chủ tịch trong  mọi công tác về vấn đề thực thi chính sách và  thi hành kế hoạch  liên quan đến các công tác đối ngoại :

(1) công tác chống đối các phái đoàn CSVN đến vận động giao thương  tại Hoa Kỳ (2) công tác  triệt hạ cờ CSVN (3) công tác tổ chức các cuộc biểu t́nh chống CSVN đ̣i tự do dân chủ và nhân quyền cho VN (4)  Liên lạc với hành pháp, lập pháp, tư pháp Hoa Kỳ về  các công tác liên quan đến  chính trị cộng đồng (5) Liên hệ với tập thể Cựu quân nhân Hoa kỳ từng tham chiến ở VN yêu cầu yểm trợ chủ trương phục hồi tự do,dân chủ cho VN (6) khuyến khích cử tri Việt Mỹ tham gia Ứng cử và bầu cử (7) Hổ trợ các tiểu bang trong công tác yêu cầu chính quyền điạ phương công nhận cờ Vàng (8)  Tổ chức tiệc tri ân cựu chiến binh Hoa Kỳ đă từng chiến đấu ở VN, hội thảo về  chủ trương đương lối đối ngoại của CĐVN Hoa Kỳ (9) các công tác liên hệ đến các CĐVN hải ngoại  (10) Các vấn đề ngoại giao, điều trần trước quốc hội.

 

Điều 25. Các chức vụ khác của HĐCH

 

1.      Phụ tá Chủ tịch Vùng

Quư vị Phụ tá do Chủ tịch HĐCH đề cử sau khi tham khaỏ ư kiến với nhị vị Phó Chủ tịch. Đại diện vùng có nhiệm vụ:

1.1.Liên lạc với các Cộng đồng trong Vùng

1.2.Tổ chức các phiên họp Vùng và thi hành chương tŕnh của CĐVNHK trong Vùng

1.3.Hổ trợ các tiểu bang, thành phố trong Vùng thành lập cộng đồng

1.4.,Liên lạc với chính quyền điạ phương trong Vùng về các chương tŕnh của CĐVNHK

 

2.      Tổng Thư kư

Tổng thư kư do Chủ tịch Chấp hành bổ nhiệm sau khi tham khảo ư kiến vơí nhị vị phó chủ tịch. Tổng thư kư có nhiệm vụ

2.1.  Thi hành nhiệm vụ lập biên bản cho các phiên họp của HĐCH

2.2. Lưu trử biên bản và các văn kiện lập quy của HĐ Chấp Hành

2.3. Chứng nhận và cung cấp bản sao các văn kiện nều được yêu cầu theo chỉ thị của Chủ tịch HĐCH

2.4. Soạn thaỏ các văn thư mớ họp và chương tŕnh nghị sự

 

3.      Phó Tổng Thư kư

3.1. Ph ó Tổng Thư kư do Chủ tịch Chấp hành bổ nhiệm

 3.2  Thay thế Tổng thư kư khi vị nầy vắng mặt

 3.3. Phụ giúp TTK trong c ác công tác quản trị văn pḥng và quản thủ hồ sơ

 văn pḥng của HĐ Chấp h ành Trung Ương.

3.4.Thi hành các công tác được giao phó

 

4.      Thủ Quỷ

Chức vụ thủ quỷ do Chủ tịch Chấp Hành bổ nhiệm sau khi tham khảo ư kiến với Hôi Đồng Đại Biểu và Hội  Đồng Giám sát

4.1.Thủ quỷ có nhiệm vụ quản lư quỷ của CĐVN Hoa Kỳ chiếu theo Huấn thị

 điều hành do HĐCHTU đề nghị và HĐĐB phê chuẩn và dưói sự kiểm soát của HĐGS

4.2.Lưu trử hồ sơ tá chánh của Cộng đồng và thực hiện các công tác liên hệ.

 

5.      Các Giám Đốc chuyên Môn

Hội Đồng Chấp Hành, chíêu nhu cầu, có quyền mời thêm các vị Giám đốc Chuyên môn, chuyên viên về các ngành văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị ... để đảm trách về các vần đề chuyên môn trong công tác thực thi chính sách chung cho CĐVNHK.

 

Điều 26. Thể Thức Điều Hành HĐCH

 

HĐ Chấp Hành sẽ ấn định bằng Huấn Thị Điều Hành về các vấn đề liên quan đến thể thức điều hành thường nhật của HĐCH

 

 

 

Chương Thứ Năm

 Hội Đồng Giám Sát

 

Hội Đồng Giám sát là  cơ quan thanh kiểm sinh hoạt của CĐVNHK về  hai phương diện: Quản trị điều hành và thẩm tra tài chánh.

 

Điều 27. Thành phần HĐ Giám sát

Hội Đồng Giám sát gồm các chức vụ

1.      Một Chủ tịch

2.      Hai Phó Chủ tịch

3.      Một Tổng thư k ư

4.      Năm Giám sát

 

Điều 28. Chủ tịch Hội Đồng Giám sát

Chủ tịch HĐGS được đại biểu bầu trong Đaị hội Cộng Đồng thường niên  theo thể thức đơn danh,  trực tiếp và kín. 

 

1. Điều kiện ứng cử

1.1.Phải là thành viên của HĐ Đại biểu, ít nhất 35 tuổi tính đến ngày bầu cử

1.2.Đă hoặc đang là Chủ tịch CH, ĐB và  GS các cộng đồng địa phương hành  nhiệm ít nhất là một (1) năm tính đến ngày bầu cử.

1.3.Hạnh kiểm tốt, không có thành tích hoạt động cho CS, không có thành tích hoạt động trong các đoàn thể có chủ trương đối nghịch với chủ trương của CĐVNHK và chưa bao ǵờ về Việt Nam và sẽ không về VN trong suốt nhiệm kỳ sau khi đắc cử nếu  CSVN chưa được giải thể trừ trường hợp do HĐ  Đại Diện chấp thuận

1.4. Nhiệm kỳ là ba (3) năm, không lệ thuộc vào nhiệm kỳ của cộng đồng điạ

phương và không được giử nhiệm vụ quá hai nhiệm kỳ.

 

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch HĐ GS

2.1. Chủ tịch HĐ GS có nhiệm vụ điêù hành Văn pḥng HĐGS, ki ểm soát việc thi hành bản Hiến chương và áp dụng luật lệ  hiên hành về  tổ  chức bất vụ  lợ i

2.2. Nghiên cứu và đề nghị những chương tŕnh, kế hoạch về giám sát lên HĐ Đại biểu để được phê chuẩn.

2.3. Áp dụng các biện pháp chế  tài đối với thành viên HĐ Đaị  Diệ n

2.4. Tường tŕnh hoạt động của HĐGS trong các phiên họp thường niên

2.5. Đ́ều tra và lâp hồ sơ xét xử các trường hợp vi phạm.

2.6. Thanh tra và  cập nhật tính cách hợp lệ của tổ chức Cộng đồng

 

Điều 29.  Phó Chủ tịch HĐGS

Các Phó Chủ tịch HĐGS do đaị biểu bầu trong Đại hội Cộng Đồng theo thể thức đơn danh, trực tiếp và kín.

 

1. Điều kiện ứng c ử

1.1.Phải là thành viên của HĐ Đại biểu, ít nhất 30 tuổi tính đến ngày bầu c ử

1.2.Đă hoặc đang là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CH, ĐB, GS các cộng đồng địa phương hành nhiệm nhất là một (1) năm tính đến ngày bầu cử.

1.3.Hạnh kiểm tốt, không có thành tích hoạt động cho CS, không có thành tích hoạt động trong các đoàn thể có chủ trương đối nghịch với chủ trương của CĐVNHK và chưa bao ǵờ về Việt Nam và sẽ không về VN trong suốt nhiệm kỳ sau khi đắc cử nếu  CSVN chưa được giải thể trừ trường hợp do HĐ  Đại Diện chấp thuận

1.4. Nhiệm kỳ là ba (3) năm, không lệ thuộc vào nhiệm kỳ của cộng đồng điạ

phương và không đuợc giử nhiệm vụ quá hai nhiệm kỳ.

 

2.Nhiệm Vụ

 1. Phó Chủ tịch Pháp Chế:

2.1.Phụ tá Chủ tich kiểm soát sự áp dụng Hiến chương CĐVNHK

2.2.Thay thế Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt, bất toại hay mệnh một

2.3.Nghiên cứu và đệ tŕnh thủ tục xét xử các thành viên vi phạm Hiến chương

2.4. Điều tra và lập hồ sơ xét xử các thành viên vi phạm HC

2.5- Đề nghị biện pháp chế tài và  theo giỏi  sự thi hành các biện pháp chế tài

 

2.Phó Chủ tịch Kỷ Luật

2.1-Phụ tá Chủ tịch thanh tra sổ sách tá chánh của Cộng đồng

2.2-Thay thế Chủ tịch khi PCT Pháp Chế và chủ tịch vắng mặt 

2.3-Nghiên cứu và áp dụng các biện pháp chế tài các thành viên vi phạm HC

2.4-Nghiên cứ và đế nghị các biện pháp thanh tra tá chánh hữu hiệu

2.5.- Kiểm soát và tường tŕnh t́nh trạng tài chánh từng  lục cá nguyệt

 

Điều 30: Tổng thư Kư và Giám sát

 

Tổng thư kư và Giám sát do Chủ tịch HĐGS đề cử và bồ nhiệm sau khi tham khảo ư  kiến với nhị vị Phó Chủ tịch

 

1. Tổng thư kư :

Tổng thư kư có nhiệm vụ

1.1.  Thi hành nhiệm vụ lập biên bản cho các phiên họp của HĐGS

1.2. Lưu trử biên bản và các văn kiện lập quy của HĐGS

1.3. Chứng nhận và cung cấp bản sao các văn kiện nều được yêu cầu theo chỉ thị của Chủ tịch HĐGS

1.4. Soạn thaỏ các văn thư mớ họp và chương tŕnh nghị sự

1.5. Lập hồ, đệ  tŕnh và  lưu trử  sơ  xét xử các trường hợp vi phạm

 

2.Giám sát

Nhiệm vụ : Quư vị Giám sát có nhiệm vụ phụ tá chủ tịch và các Phó Chủ tịch thi hành các nhiệm vụ  được giao phó liên quan đến phần vụ của HĐGS

 

 

Điều 31. Tiêu chuẩn Hành Sự

 

1. Tất cả thành viên được bầu hoặc được đề  cử  của HĐ Đại diện Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ  (Hội Đồng Đại biểu, Chấp hành, Giám sát) phải tuân thủ các  đức tính cần thiết và thi hành nhiệm vụ trong tinh thần cá nhân trách nhiệm và tập thể  trách nhiệm.

2. Các tiêu chuẩn Hành Sự (Ethical Criteria) sau đây được ần định  chiếu luật lệ hiện hành liên quan đến  lănh vực điều hành hiệp hội bất vụ lợi mà  các thành viên phải tuân thủ :

 

2.1.Cần mẫn  ( Duty of Care)

(1) Các thành viên phải tích cực dấn thân tham gia các buổi hội họp, lượng giá các bản baó caó, biên bản các phiên họp để nắm vững các vấn đế liên quan đến sinh hoạt chung. (2) Chấp nhận và thi hành các quyết định đă được các phiên họp thông qua.

(3) Kiểm soát và tin tưởng vào baó cáo của các uỷ ban, t́m hiểu nguyên tắc chuyên môn để thông hiểu các bản baó caó về tài chánh.

(4)  Tận t́nh giúp đở các phần hành thi hành chu toàn nhiệm vụ được giao phó.

(5) Kiểm soát, baó cáo và  giúp đở  điều tra về những hành vi bất hảo có thể làm phương hại đến uy tín của Cộng đồng và  nhân sự  phục vụ  trong Cộng đồng.

(5)  Thực thi  tinh thần hợp tác ( duty of cooperation) giữa các người đồng  sự trong tinh thần xây dựng.

(6) Không được lạm quyền, phê b́nh, chỉ trích, tự động áp dụng các biện pháp chế tài và phổ biến trên các phương tiện truyền thông mà không theo thủ tục xét xử do Hiến    chương quy định. Thành viên bị  phương hại được dành quyền truy tố ngướ lạm dụng về  lỗi  dân sự hoặc h́nh sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

2.2.Trung tín (duty of loyalty)

(1) Các thành viên phải trung thành, baỏ vệ danh dự và tài sản của tổ chức.

(2) Tránh trường  hợp vi phạm nguyên tắc “quyền lợi tương phản” ( conflict of interest-  dùng chức vụ, quyền hạn trong tổ chức để làm lợi cho tổ chức khác hay cá nhân của ḿnh)

(3) Thành viên phải tiết lộ mọi liên hệ tư  lợi trong các giao  dịch  về tài chánh, thương măi, khế ước có liên quan đến Cộng đồng.

(4) Không được vay tiền của Cộng đồng,  nếu không có liên  hệ đến công vụ.

(5) Không được  dùng tư cách cộng đồng để vay tiền của cơ quan khác hay người khác .

(6) Không được dành giựt cơ hội  (business opportunity) của cộng đồng  cho  tư  lợi phe phái hay cá nhân.

 (7) Không tiết lộ tin tức nội bộ ( inside information) có hại cho tổ chức hoặc khi chưa    được phép phổ biến, hoặc không phải nhiệm vụ của ḿnh.  

(8) Tuân thủ nguyên tắc điều hành do Hiến chương, Huấn Thị Điền Hành quy định và  đă được Cộng đồng thông qua .

(9) Trung tín với những ngướ đồng sự, tránh phao tin thất thiệt căn cứ vạ những nguồn tin chưa được kiểm chứng, hay suy đoán lêch lạc v́ cạnh tranh bất chính (unfair competition)

(10) Phát triển tinh thần hợp tác với những ngướ đồng sự trong công tác phục vụ phúc lợi chung của quư vị đồng  hương.

 

2.3.Tuân Phục ( duty of obedience)

(1) Các thành viên phải tuân giữ luật lệ tiểu bang và liên bang

(2)  Luật lệ về tổ chức bất vụ lợi ( not for profit organization) và cập nhật các báo cáo định kỳ về tài chánh, thuế  khoá, nhật tu hồ sơ ghi danh thường niên theo luật định.

(3)  Trường hợp không thông hiểu thủ tục nên tham khảo ư kiến với các chuyên viên về quản trị, kế toán, luật pháp v v....   sau khi tham khảo ư kiến vởi thượng cấp trực tiếp, các   giám đốc chuyên môn hay thành viên HĐ Cố Vấn.

 

Điều 32. Điều hành

Hội đồng Giám sát sẽ họp và soạn thảo Huấn Thị Điều hành lên HĐ Đaị Biểu phê chuẩn về các phần vụ phân công, phân nhiệm, tổ chức họp định  kỳ,  bất thường  và sự liên lạc với các cơ cấu trong Hội Đồng Đại Diện.

 

Điều 33. Biện Pháp Chế Tài

 

1.Bất tín nhiệm : Tất cả các thành viên của Hội Đồng Đại Diện ( Đai biểu, Chấp hành, Giám sát ) có thể  bị bất tín nhiệm trước nhiệm kỳ nếu vi phạm Hiến chương Cộng Đồng

 

2.Thủ tục bất tín nhiệm

 

2.1. Bất cứ thành viên nạ muốn khiếu nại phải làm đơn nêu rơ lư do nếu có thành viên vi phạm Hiến chương

2.2. Đơn phải gởi cho HĐ Giám sát và sao gởi cho HĐ Đaị biểu và Chấp hành

2.3.Trong ṿng năm (5) ngaỳ sau khi nhận được đơn khiếu nại, HĐ Giám sát phaỉ mở cuộc điều tra  

2.4. Trong ṿng mướ (10) ngày, HĐGS phải baó cáo kết quả cuộc điều  tra  cho HĐ Đại biểu và HĐ Chấp Hành, kèm theo đề nghị của HĐ Giám sát, hoặc xin gia hạn điều tra.  

2.5.  HĐ Đai biểu sẽ thông baó cho các đại  biểu để tham khảo ư kiến .

2.6. Nếu hơn 2/3 thành viên HĐ Đại biểu đồng tiếp tục thủ tục bất tín nhiệm

2.7. Đương sự bị khiếu nại phải được thông baó về quyết định tiếp tục thủ tục bất tín nhiệm  bằng thư sáu  mươi (60) ngaỳ  trước ngày phân xử .

2.8. Đương sự được phép gởi biện minh đến Ban Thường Trực HĐ Đại biểu ba mươi     ngày (30) trưóc ngaỳ  phân xử.

2.9. Thư biện minh của đương sự phài được thông baó cho các đại biểu mướ lăm (15) ngày trước ngày phân xử

2.10. Sau khi gởi thư biện minh của đương sự cho các thành viên, HĐ Đại biểu định ngày phân xử  bằng cách tổ chức một phiên

2.11. Chủ tịch HĐ Giám sát tŕnh bày nội vụ và kết quả cuộc điều tra, Chủ  tịch HĐĐB, Chủ toạ,  bị cáo có quyền tự  biện minh, hay nhờ ngướ biện minh trước phiên họp.

2.12. BTT/ HĐ Đại biểu sẽ lập bản báo caó về  kết quả  của phiên họp phân xử  

2.13. Thông báo kết quả  phiên họp đến các đaị  biểu để  tham khảo ư kiến với  thành v́ên HĐ Đại biểu  trước khi chung quyết nếu được hơn 2/3 đại biểu đồng ư.

2.14. Có thể dùng các phương tiện truyền thông hiện đại như Telephone conference, để   điều hành phiên xử, hoặc dùng Email để tham khảo ư kiến.

2.15. Hồ sơ phân xử phải được HĐGS lưu giử, bản sao phaỉ được gởi cho đương sự,       HĐDB và HĐCH.

 

3. Các biện pháp chế tài :

3.1 Các biện pháp chế tài gồm có (a) cảnh cáo bằng điện thoại; (b) Cảnh cáo  bằng văn thư   có ghi hồ  sơ  (c) ngưng chức tạm  thớ hạn  (d) ngưng  chức vĩnh viễn, bải miễn.

3.2  Các biện pháp nầy được áp dụng chiếu theo đề nghị của HĐGS và quyết định của    H ĐDB tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm.

 

4.Quyền của bị cáo:

Ngoá các quyền hạn nêu trên trong khoản 2 điều  33, nếu không thỏa măn về biện pháp chế tài, đương sự có quyền khiếu nại để yêu cầu

4.1.HĐĐB phúc thẩm hoặc

4.2. Nhờ pháp luật phân xử nếu không bằng ḷng với quyết định phúc thẩm của HĐĐB.

 

 

 

                                              Chương Thứ Sáu

                                               Hội Đồng Cố Vấn

 

Điêù 34: Thành viên của  HĐ Cố Vấn

 

1. Thành viên của HĐ Cố vấn gồm có :

1.1 Quư vị cựu Chủ tich HĐ Đại biểu, HĐ Chấp Hành và HĐ Giám Sát

1.2  Quư sáng lập viên, thân hạ, nhân sĩ được mời tham dự HĐ Cố vấn

 

2. Nhiệm vụ của HĐ Cố Vấn

Để hổ trợ Hội Đồng Đại  Diện ( HĐĐB,HĐCH, HĐGS) chu toàn mọi công tác đă được hoạch định, HĐ Đồng Cố vấn có nhiệm vụ theo giỏi, hổ trợ và cố vấn HĐ Đại biểu, HĐ Chấp Hành và HĐ Giám sát  về các lănh vực văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị  về phương diện đối nội cũng như đối ngoại.

 

 1. Quyền hạn

3.1.Thành viên HĐ Cố vấn được quyền tham gia biểu quyết về các vấn đề liên quan chính sách, điều hành, kiểm soát  như thành viên của HĐ Đại biểu.

3.2. Trong một số vấn đề quan trọng về điêù hành và chính sách đối nội và đối ngoại .  Thành viên HĐ Cố vấn có quyền phát biểu ư kiến cá nhân gởi cho HHĐ Đại biểu, Chấp Hành và Giám sát. Các ư kiến nầy phải được các HĐ cứu xét và lưu vạ hồ sơ của  HĐ Đại Diện Cộng Đồng

 1. Điều hành:

4.1.HĐ Cố Vấn phải được mời tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường cuả HĐ Đại biểu

4.2. HĐ Cố  Vấn có thể triệu tập các phiên họp bất thường của các thành viên tùy nhu cầu

4.3. Để duy tŕ tính cách độc lập và tự do phát biểu ư kiến không cần sự chấp thuận của đa số cố vấn. HĐ Cố Vấn chỉ cần chỉ định một Tổng thư kư để lưu trỉ hồ sơ và liên lạc mời họp khi có đa số tương dối quư vị cố vấn đế nghi hay yêu câù .

 

 

 

 

Chương Thứ Bảy

Tu chính và Giải T án

 

Điều 35. Tu Chính

Tu chính hiến chương phải theo các thủ tục :

4.4.Đề nghị tu chính: Chủ tịch HĐDB,HĐCH, HĐGS hay 1/5 số Đại biểu đề nghị

4.5.Dự thaỏ tu chính phải được gởi đến Ủy Ban Thường Trực /HĐDB để ghi vạ chương tŕnh nghị sự của phiên họp HĐDB kế tiếp

4.6.UBTT sẽ thuyết tŕnh về đề nghị tu chính  trong kỳ Đại hội

4.7.Tu chính sẽ được thông qua nếu được 3/4 Đại biểu tham dự Đaị hội biểu quyết. Các thành viên vắng mặt được bỏ phiếu bằng thư

 

Điều 36. Giải Tán Tổ Chức

Tổ chức Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ chỉ có thể được giải tán do quyết nghị của đa số ba phần tư (3/4) các Cộng đồng sáng lập, hoặc 3/4 tổng số đại biểu đương nhiệm trong một phiên họp thường hay bất thường do UBTT/HĐĐB triệu tập. Những thành viên vắng mặt có quyền bỏ phiếu bằng thư hoặc điện thư.

 1. Đề nghị phải do 1/2 các cộng đồng sáng lập, hoặc 3/4 các cộng đồng thành viên đề nghị

 2. Đề nghị phải được gởi đến UBTT / HĐĐB với lư do đề nghị giải tán để đươc ghi vào chương tŕnh nghị sự

 3. UBTT/HĐDB phải thông baó đề nghị giải tán đến các thành viên ba mươi ngày trước ngày họp đại hội.

 4. UBTT sẽ tham khảo ư kiến và lấy biểu quyết trong đại hội, các thành viên vắng mặt có quyền bỏ phiếu bằng thư.

 5. Nếu được 3/4 tổng số phiều, tổ chức CĐVNHK sẽ được giải tán.

Điều 37. Thanh Toán Tài Sản

Tài sản của CĐVNHK sẽ được thanh toán như sau

 1. Theo quyến định của Đại hội biểu quyết giải tán

 2. Nếu không có quyết định của đại hội, tá sản sẽ được thanh toán theo luật lệ hiện hành.

 

Bản Hiến chương nầy gồm sáu (7) chương, ba mươi bảy (37) điều, đă được Đại Hôị Cộng Đồng ngày 19 tháng 6 năm 1993 taị Orlando, Floria và các đaị hội kế tiếp biểu quyết chấp thuận và thông qua phần tu chính.

 

                                      Đại Diện các Cộng Đồng tại Hoa Kỳ

 

I- Các Cộng đồng đă tham dự Đại hội thành lâp CĐVNHK (1992) Đaị hội biểu quyết Hiến Chương  năm 1993 và các vị đaị diện các năm  kế tiếp 

 

(1) CĐVN Arizona – Lê Viết; Vơ  Huy Quang, Nguyễn Ngọc Anh (2) CĐVN Nam CA- Trần Văn Nhựt; Bú  Bỉnh Bân, Đỗ  Trọng Đức, Trần Ngọc Thăng, Nguyễn Thị  Minh Nguyệt, Nguyễn Xuân Vinh. (3) CĐVN Bắc CA- Nguyển Châu; Nguyễn Tài Đàm, Đỗ  Hùng, Nguyễn Ngọc Tiến. (4) CĐVN Colorado- Nguyễn Thông, Nguyễn Dương, Nguyển Công Sum, Trần Đ́nh Đệ, Vũ Sĩ Cường . (5) CĐVN Dallas- Trương Ngọc Tích; Nguyễn Văn Tường, Phạm Văn Chất , Thái Hoá Tố (6) CĐVN Floria- Chu Bá Yến; Phạm Ngọc Cữu. (7) CĐVN Houston- Trần Văn Tín, (8) CĐN Jacksonville FL- Nguyễn Quyền Tài; (9) CĐVN Georgia- Phạm Đức Thạc; Lê Văn Dương, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Tấn Đức, Hồ Thị Nhất Anh (10) CĐVN  Lousiana- Lê Hồng Thanh, Huỳnh Hồng Quân.  (11) Massachusetts- Hà Văn Hải; Nguyễn Văn B́nh, Đặng Văn Kim.  (12) CĐVN Minnesota- Trần Xuân Thời; Lê Đ́nh Thăng. (13) CĐVN New York- Dương Đệ, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Trung Châu, Trần Văn Đang, Nguyễn Thanh Phong. (14) CĐVN North Carolina- Nguyễn Xuân Sơn; Trần Anh Tuấn. (15) CĐVN Oklahoma- Từ Văn Bê, Nguyễn Khắc Vinh(16) CĐVN Orlando- Phó Quốc Uy; Trần Khâm(17) CĐVN Philadelphia- Mạc Hồng Quang; (18) CĐVN Pomona-Vơ Đ́nh Hữu. (19) CĐVN Raleigh, NC- TN Hoàng Hoa, (20) Richmond, VA – Hà Quang Giác; (21) HH NV San Diego- Đỗ Như Điện, Lê Công Nghiệp. (22) CĐVN Tennessee- Lâm Văn Trung; (23-24-25), CĐVN Virginia, Maryland, DC- Trần Nhựt Thăng, Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Văn Đoàn. (26)CĐVN Washington State- Nguyễn Văn Bằng, Lê Đức Ngọ, Tăng Phước Trọng

 

I I- Các Cộng Đồng đă đuợc liên lạc và tham khaỏ ư kiến về Hiến Chương

(27) CĐVN ForthWorth- Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Kinh Luân. (28) CĐVN Kansas City, Nguyễn Trung, Trần Thị Nhường. (29) CDVN Kansas State:  Nguyễn Văn Chinh, (30) CĐVN San Antonio: Nguyễn Trọng Can, (31) CĐVN Connecticut : Trần Văn Giỏi (32) CĐVN New Jersey: Nguyễn Tựng Thươc (33) CĐVN Tampa: Vũ Đúc Vượng (34)CĐVN Oregon: Nguyễn Bác Ái (35) CĐ Nam Florida: Trần Thị Ngọc Phượng (36) CĐVN So. Carolina- Trần Phù Thế. (37) CĐVN Bắc PA- Đỗ Đức Chiến. (38) CĐVN Arkansas- Đoàn  Trung Chính (39) CĐVN PA- Nguyễn Đức Nhiệm. (40) CĐVN Hawái: Mă Ṭng (41) CĐVNAllentown PA- Hoàng Trọng Chiểu (42) CĐVN Bethlehem- Easton- Mai Hữu Quyền (43) CĐVN Lancaster PA- Lê Văn Chiêu (44) CĐVN Reading, PA: Nguyễn Xuân Sơn, (46) CĐVN St. Louis, Trần Thức, Nguyễn Thanh Trà (47) CĐ Tỵ Nạn ,MN : Nguyễn Quốc Đống (48) CĐVN St. Cloud, MN Nguyễn Kiếm Hoa (49) CĐVN Clark County, WA: Trần Văn Banh (50) CĐVNTT Florida: Huỳnh Thành Nhơn (51) CĐVN Dayton, Ohio: Hồ Văn Lâm  (52) CĐVN Lebanon: Nguyễn Hải (53) CĐVN Cleveland, OH: Nguyễn Lê, (54) CĐVN Memphis – Phùng Xuân Chương

 

 

 

PS: Phần tu chính chuẩn bị cho Đaị hôi 25/6/2006 đă đuợc thảo luận từ tháng 3/2006 đă đuợc ghi chú và bổ túc vào các điều:

 

        1) Điều 4: Minh định quyền hạn của CĐVNHK

        2) Điều 18/24/29: Ấn định 2 Phó Chủ tịch cho HĐDB/CH/GS và nhiệm vụ

       3)  Điều 31: Minh định tiêu chuẩn hành sự để tránh lạm quyền và vi phạm  nguyên tắc  điều hành.

4- Điều 34:Minh định vai tṛ HĐ Cố Vấn

 

Xin cám ơn quư Ông: Nguyễn Văn Tần ( MD-VA-DC) Ông Nguyễn Bác Ái ( Oregon)  Ông Nguyễn Ngọc Anh ( Arizona) Ông Nguyễn Tài Đàm ( N.CA) Ông Nguyễn Văn Tánh ( NY) , Ông Trương Ngoc Tích ( Dallas) Ông Vơ Đ́nh Hữu ( Pomona) Ông Nguyễn Văn Tường(  Dallas) Ong Nguyễn Thanh Phong ( NY) đă thảo luận trong các phiên họp bán  nguyệt băng Telephone Conference từ tháng 3/2006 để tu chính Bản Hiến chương  áp dụng cho cuộc Bầu cử HĐ Đại Diện CĐVN Hoa Kỳ Tân Nhiệm kỳ 2006-2009

-----------------------

Trần Xuân Thời

Box 14572

Minneapolis, MN 55414

Ph. 763/ 783-9575 , Fax 763/783-1864 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

www.nguyenkinhdoanh.com

www.nguyenkinhdoanh.net

www.lesyminhtung.net

www.diendantheky.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: