Monday, September 21, 2009

Giám Đốc VNHN Có Gặp VGCS , Gặp Nhiều Lần 20-09-09

video
Audio 1video
Audio 2video
Audio 3

Trong đoạn Audio 3
Giám đốc Ngô Ngọc Hùng của Đài Việt Nam Hải Ngoại ngày 20-09-09 trong chương trình Thư Tín xác nhận là có gặp người của Toà đại sứ việt gian Cộng Sản, có gặp nhiều lần kể từ sau khi nhận được hơn $10,000.oo tiền yểm trợ cho nạn nhân Katrina tháng 8, 2005.
Nhà hàng , Diamond Club là nơi tụ họp của doanh nhân "việt kiều" và nhân viên toà Đại sứ việt gian Cộng Sản. Xin mời quí vị nghe thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ bổ túc thêm tài liệu trong những ngày sắp tới.

trích :

Hồng Phúc

#001

From: ngaynay@cox.net
Subject: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN
Date: Mon, 7 Sep 2009 01:18:24 -0500

VÌ SAO TÔI RI KHI ÐÀI VNHN ?

Thưa quý anh ch,
Tôi xin đưc công khai lên tiếng cùng quý anh ch v lý do tôi rút ra khi đài VNHN:

1. V LP TRƯNG ca Ðài thì Ban Giám Ðc đã có nhng hành đng phn bi li nim tin ca ngưi Vit t nn cng sn, ca thính gi... qua nhng hành đng, như:

- Quan h mt thiết vi Tòa Ðài S Vit Cng ti Hoa Thnh Ðn đến đ m tic ti nhà hàng, mi cán b VC ti Tòa đi s công khai đến d. Tôi là ngưi chng kiến tn mt s vic này.
- Anh Dương Văn Hip, Giám đc Giao tế ca Ðài qua li Vit Nam (đi riêng 1 mình);
- Ch Lưu L Ngc, Giám đc Tài chánh và Ðiu hành ca Ðài qua li Vit Nam (đi riêng mt mình) t Nam ra Bc.

Danh thiếp và tuồng chữ của 1 trong mấy tên trong tòa đại sứ Việt Cộng ở Washington D.C ra ăn tiệc sinh nhật bà Lưu Lệ Ngọc và được sắp xếp ngồi đối diện với ông Hồng Phúc