Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

Phần 48

 

 

 

 

Về phía giáo dân, những thành phần sau đây đă tham gia tích cực vào các tổ chức Công giáo quốc doanh cả ngoài Bắc và trong Nam : Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Dông Ngân, Đỗ Văn (tức Đỗ Hữu Nghiêm), Nguyễn Đ́nh Đầu, Vũ Duy Giang, Phạm Ngọc, Trần Huỳnh, Nguyễn Thành Cung và Lư Chánh Trung.  Trong số này có 2 thành phần hoạt dộng tích cực hơn cả là Nguyễn Đ́nh Đầu và Lư Chánh Trung.

 

  o Nguyễn Đ́nh Đầu : Sinh năm 1920 tại Hà Nội, con của một nhân viên lao công quét trường.  NĐ có 2 người em là Nguyễn Đ́nh Rễ và Nguyễn Thị Hồng.  Lúc c̣n nhỏ, NĐ được học Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, Kẻ Sơ, Hà Nam, thuộc giáo phận Hà Nộị  NĐ mới học tới Đệ Lục (sixième) th́ xuất, rồi sau đó vào học trường Bách Nghệ Hà Nội, chưa có Tú tàị  Thời đó, Phong trào Thanh niên Lao Động CG (JOC) đang phát triển mạnh ở VN, Nguyễn Mạnh Hà làm Hội trưởng Phong trào toàn quốc, c̣n NĐ làm Hội trưởng Phong trào ở Hà Nộị

 

Ngày 19/8/45, VM cướp chính quyền.  Ngày 23/8/45, HCM công bố ngay thành phần chính phủ lâm thời tại Hà Nộị  Trong chính phủ này, người ta thấy Nguyễn Mạnh Hà giữ chức Bộ trưởng Kinh tế.  NĐ được Nguyễn Mạnh Hà giới thiệu làm Tổng Giám đốc Nha Lao động toàn quốc, dưới quyền của Bộ trưởng Lao động Lê Văn Hiếụ

 

Ngày 2/3/46, HCM lập chính phủ liên hiệp với các đảng phái quôc gia, Nguyễn Mạnh Hà không có tên trong thành phần chính phủ nữạ  Lê Văn Hiến qua làm Bộ trưởng Tài chánh, Nguyên Văn Tạo, 1 đảng viên cao cấp khác, giữ chức Bộ trưởng Lao đô.ng.  NĐ tiếp tục làm Tổng Giám đốc Tổng nha Lao đô.ng.  Bị loại ra khỏi thành phần chính phủ, Nguyễn Mạnh Hà bỏ qua Pháp.  Khi Pháp chiếm lại Bắc Việt, VM rút vào chiến khu, NĐ ở lại Hà Nộị  Năm 1951, nhân một chuyến đi tham quan ở Pháp, NĐ được Nguyễn Mạnh Hà bảo lănh cho ở lại Pháp học xă hội học ở một trường tư, không cần bằng Tú tàị  NĐ không đậu bằng cấp ǵ.

 

Lúc ở Pháp, NĐ ở một căn pḥng trên lầu 5 của một ngôi nhà ở số 32 rue de Richelieu, Paris 1er.  Nơi đây là chỗ hội họp của những người lưu vong muốn dành độc lập cho quê hương.  Những thành phần đến họp gồm cả những ng+ời theo CS hay không theo CS như Hoàng Xuân Hăn, Nguyễn Quốc Định, Trương Công Cừu, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đắc Khê, Nguyễn Thoại, Trần Hữu Phương, Trần Thông, Bửu Lộc, v.v...  Nhóm học Đại học Louvain ở Bỉ như LM Nguyễn Quang Lăm, Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung...cũng đến họp nơi đâỵ  Các nhóm trên hoạt động riêng rẻ nhưng có cho xuất bản tờ tạp chí Thống Nhất để nói lên quan điểm chính trị của nhóm, nên được gọi là Nhóm Thống Nhất.  Riêng nhóm của Đảng CSĐ có kết nạp đảng viên, tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt thường xuyên.

 

Ngày 25/6/54, do sự vận động của ông Ngô D́nh Luyện và nhóm Nguyễn Mạnh Hà, giáo sư Hoàng Xuân Hăn đă thuyết phục được Quốc trưởng Bảo Đại kư sắc lệnh số 38/QT ngày 25/6/54 ủy quyền cho ông Ngô Đ́nh Diệm lập chính phủ với toàn quyền về dân sự và quân sư..  Nhóm Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Đ́nh Đầu, Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung (đă được con bảo lănh sang Canada năm 1995), LM Nguyễn Quang Lăm...định về tham gia chính phủ nhưng bị Ngô Đ́nh Nhu gạt ra v́ nghi nhóm này thân Pháp.  Nguyễn Mạnh Hà quay trở lại Pháp, nhưng NĐ, vốn không lấy được bằng cấp ǵ, đă thúc giục Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung và LM Nguyễn Quang Lăm phải trở về và chờ cơ hộị  Những người này đă trở về VN năm 1956, cho xuất bản tờ tuần báo Sống Đạo nên thường được gọi là "nhóm Sống Đạo" hay "nhóm Cấp Tiến".  Tờ "Sống Đạo" có khuynh hướng chống chính phủ và thiên về đường lối XHCN.  2 LM Nguyễn Ngọc Lan và Trương Bá Cần từ Pháp về cũng gia nhập nhóm Sống Đạọ  Lư Chánh Trung phụ trách biên tập, nhưng NĐ vẫn nắm hầu bao và quyết định đường lối của tờ báọ

 

NĐ về nước được một thời gian th́ ông Đào Văn Tập qua đờị  NĐ cặp bồ với bà Đào Văn Tập. để chiếm dụng nhà in của bà này và sống bằng nghề ấn loát và xuất bản.  Về sau NĐ cưới em của cựu Thủ tướng Bửu Lộc, một người giàu có, và về ở nhà vợ, góc đường Nguyễn Du và Nguyễn Trung Trực.

 

NĐ vẫn thường xuyên liên lạc với nhóm cán bộ trí vận của CS đang hoạt động ở Pháp hay đă về nằm vùng tại miền Nam và nấp sau tờ tuần báo Sống Đạo để hoạt đô.ng.  Tờ Sống Đạo cũng như tờ "Công giáo và Dân tộc" sau này, đă cố gắng dùng Thánh Kinh để bênh vựa cho Chủ nghĩa Cộng sản.

 

Nguyễn Đ́nh Đầu là một tên chuyên đâm bị thóc thọc bị gạo để gây mâu thuẫn trong hàng ngũ CG và tuyên truyền ngụy ḥạ  Khi CG biểu t́nh lên án những vụ bạo loạn tại miền Trung do CS giựt dây, NĐ soạn sẳn một văn thư chống lại Khối Công Giáo và chạy đi thuyết phục một số LM và giáo dân kư vàọ  Trong cuốn sách "30 tháng 4" do nxb TPHCM ấn hành năm 1985, kư giả Vơ Trần Nhă của VC cho biết NĐ là người yểm trợ đắc lực cho việc đưa miền Nam vào tay CS.  NĐ có chân trong "nhóm Trí Việt", gồm một số đặc công CS nằm vùng, hoạt động dưới danh nghĩa "đ̣i thi hành hiệp dịnh Paris".  Ngày 29/4/75, NĐ đi với Nguyễn Văn Diệp (cựu Bộ trưởng Kinh tế) và và Đinh Bá Thi vào trại David ở trong phi trường Tân Sơn Nhất gặp phái đoàn VC cư ngụ ở đó để báo cáo t́nh h́nh và nhận chỉ thị về việc vận động Dương Văn Minh đầu hàng.  Đinh Bá Thi dùng mật hiệu để được phái đoàn VC trong Ủy ban Liên hợp Quân sự 4 bên mở cửa cho vàọ  Sau này Đinh Bá Thi được cử làm Đại sứ VC tại LHQ đầu tiên, nhưng một thời gian sau đă bị thanh toán bằng một tai nạn xe cộ trong một chuyến về VN.

 

Sau khi VC chiếm được miền Nam, bên ngoài NĐ không giữ chức vụ ǵ quan trọng, nhưng bên trong NĐ đă đứng ra tổ chức và giựt dây các chiến dịch chống phá GHCG.  Từ vụ hô hào trục xuất Đức Khâm sứ Henri Lemaitre, đ̣i băi chức TGM Thuận, đến việc lên án các vụ Vinh Sơn, Đắc Lộ, Ḍng Đồng Công...đều có bàn tay của NĐ thúc đẩy phía saụ  Với âm mưu thâm độc, chính NĐ đă soạn thông cáo của Ṭa TGM Saigon lên án vụ Ḍng Đồng Công rồi cầm lên yêu cầu TGM Nguyễn Văn B́nh kư tên vào, nhưng TGM B́nh không chịu kư th́ NĐ đă lấy con dấu của Ṭa TGM đóng vào rồi gởi cho các báo VC yêu cầu công bố.

 

(c̣n tiếp)

 

knguyen@emr.ca