Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

Phần 47

 

 

 

 

 

Sửa đổi và xiết chặt quy chế tôn giáo

    

Như đă được tŕnh bày ở trên, sau khi chiếm được miền Bắc, ngày 14/6/55, HCM đă cho ban hành Sắc lệnh số 234/SL về Tôn giáọ  Tuy gọi là Sắc lệnh về Tôn giáo nhưng nội dung

Sắc lệnh nhắm vào CG, v́ lúc đó Phật giáo chưa tổ chức thành giáo hộị  Các tăng sĩ PG đều bị tập trung vào Hội Phật giáo VN Thống nhất do Ḥa Thượng Thích Trí Độ làm

Hội trưởng và đặt dưới quyền chỉ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc, nên không cần quy chế nào khác.  GHCGVN không nằm trong hệ thống chỉ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc nên bị chi

phối bởi Sắc lệnh về Tôn giáọ  Khi chưa quen với chế độ CS, các linh mục nhận thấy rằng Sắc lệnh này tước đoạt mất quyền tự do hành đạo và truyền đạo nên đă công khai chống đốị

 

Điều 3 của Sắc lệnh dự liệu :

 

"Các nhà truyền giáo ngoại quốc dưới sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa có thể dạy tôn giáo ḿnh như những người truyền giáo VN và phải tôn trọng luật pháp nước VNDCCH như những người ngoại quốc khác".

 

Điều 6 cho phép các tôn giáo mở các trường huấn luyện để đào tạo những người đảm nhiệm các giáo vu..  Điều 9 cho phép tôn giáo mở các trường tư thục và việc giảng huấn nhưng phải theo chương tŕnh nhà nước đưa rạ  Các trường tư CG có thể dạy thêm giáo lư cho học sinh nào muốn.  Điều 13 quy định rất hấp dẫn :

 

"Chính quyền dân sự không can tiệp vào nội bộ tôn giáọ  Những liên hệ giữa GHCGVN với Ṭa Thánh La Mă là vấn đề nội bộ".

 

Đây chỉ là bánh vẽ đưa ra để lừa dối tín đồ của các tôn giáọ  Mặc dù quy luật đuy định như vậy, trong thực tế CS đă dần dần khống chế GHCG miền Bắc về mọi phương diện.  Đến năm 1957, HCM ban hành Sắc lệnh số 102/SL ngày 20/5/57 về việc lập hội và bắt các đoàn thể tôn giáo muốn hoạt động phải theo quy chế lập hội nàỵ

 

Năm 1975, khi mới chiếm được miền Nam th́ CS cũng đă đưa Sắc lệnh ngày 14/6/55 vào rêu rao ở miền Nam để chứng minh cho các tín đồ các tôn giáo thấy rằng dưới chế độ CS cũng có tự do tôn giáọ  Nhưng sự rêu rao này đă gây những hậu quả tai hạị  TGM Nguyễn Văn B́nh đă viện dẫn Sắc lệnh nói trên để chống lại việc CS phát động chiến dịch yêu cầu hủy bỏ quyết định bổ nhiệm GM Nguyễn Văn Thuận làm Phó TGM Saigon.  V́ thế, chỉ một thời gian ngắn sau, CS đă xiết chặt các sinh hoạt tôn giáo lại bằng Nghị quyết 297 ngày 11/11/1977.  Bằng một quyết định hành chánh đơn giản, CS đă thay đổi cả một văn kiện pháp quy của chính họ là Sắc lệnh ngày 14/6/1955.  Nội dung Nghị quyết 297 gồm những điểm sau đây :

 

  - Những hoạt động tôn giáo ngoài các cuộc hành lễ thông thường đều phải xin phép.  Muốn tổ chức các lớp giáo lư, các cuộc hành lễ đông người từ nhiều nơi đến tham

dự, các cuộc hội họp về tôn giáo chung cho nhiều nơi...phải có giấy phép của chính quyền.

 

  - Chỉ được giảng đạo trong phạm vi cơ quan của tôn giáo và khi giảng đạo phải động viên tín đồ làm nhiệm vụ công dân, chấp hành chính sách và luật pháp của nhà nước. Không được tuyên truyền chống chế độ XHCN, gây chia rẽ và tuyên truyền mê tín dị đoan.

 

  - Việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển những người chuyên hoạt động tôn giáo phải có sự đồng ư của chính quyền.

 

  - Giáo hội TCG được phép quan hệ với Vatican về mặt tôn giáo, nhưng phải tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc giạ

 

  - Ruộng đất của các tôn giáo được để lại sau khi cải tạo có thể giao cho hợp tác xă quản lư và hưởng mức lời từ 25-30% tổng số thu hoa.ch.

 

Đến năm 1991, CS lại ban hành Nghị định số 69-HDBT ngày 21/3/1991 điều chỉnh lại quy chế tôn giáọ  Nội dung của Nghị định này không khác Nghị quyết 297 bao nhiêu, nhưng quy định tổng quát hơn nên phạm vi áp dụng rộng răi hơn, nhiều chi tiết áp dụng được quy định tỉ mỉ hơn.  Đại lược nội dung Nghị định gồm các điểm chính sau đây :

 

  - Chỉ dược phép sinh hoạt tôn giáo tại các nơi thờ tự được công nhận và chương tŕnh sinh hoạt phải đăng kư trước hàng năm.

 

  - Việc đào tạo các nhà tu hành phải được nhà nước cho phép, xem xét về nhân sự, kiểm tra việc dạy và việc học.

 

  - Việc phong chức cho các giáo sĩ phải được sự chấp thuận của Hội Đồng Bộ Trưởng.

 

  - Việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các nhà tu hành phải được sự chấp thuận của cấp chính quyền liên hê..

 

  - Các ḍng tu hay các h́nh thức tu tập thể chỉ có thể hoạt động sau khi có giấy phép của Hội Đồng Bộ Trưởng.

 

  - Các cá nhân hoặc các tổ chức tôn giáo muốn nhận viên trợ thuần túy tôn giáo phải xin phép Hội Đồng Bộ Trưởng.

 

Nhà cầm quyền CS đă hành động bất chấp hệ cấp pháp lư : Dùng Nghị quyết là một quyết định hành chánh để sửa đổi một văn kiện pháp quy là một Sắc lệnh, rồi sau đó dùng một văn kiện lập quy ở cấp thấp là một Nghị định để thay thế một văn kiện cấp cao là một Sắc lê.nh. Điều nay cho thấy khả năng về pháp lư của CS rất thấp và CS nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ cái ǵ mà họ thấy cần, nên bất chấp cả yếu tố pháp lư do chính họ đặt ra..

 

Sau khi Nghị định nói trên được ban hành, các tôn giáo bị khống chế hoàn toàn.

 

               Thành lập cơ cấu CG quốc doanh

                     để lũng đoạn CGVN

 

1. Lập đội ngũ giáo sĩ và giáo dân quốc doanh :

   

Nhận thấy tổ chức "Ủy ban Liên lạc Công giáo Yêu Tổ quốc và Hoà b́nh" không gây được ảnh hưởng ǵ đối với GHCG miền Bắc trong suốt 20 năm, CS Hà Nội muốn có một cơ cấu mạnh mẽ hơn.

 

Công việc đầu tiên của CS Hà Nội là củng cố một đội ngũ giáo sĩ và giáo dân quốc doanh ma.nh.  Nhận thấy một số đông LM và giáo dân "cấp tiến" đứng ra đ̣i trục xuất Đức Khâm sứ Lemaitre, CS rất phấn khởị  Tại mỗi tỉnh, CS kêu gọi thành lập một Ban Liên Lạc Công Giáo để giải quyết những vấn đề giữa CG và chính quyền và đưa một số giáo sĩ có uy tín vào, với mục đích về sau biến các tổ chức này thành một giáo hội tự trị (tách rời Vatican).  Nhà cầm quyền CS không cần biết đến Hội Đồng Giám Mục và các GM giáo phận.  Một số giáo sĩ được mời lầm tưởng họ chỉ đóng vai tṛ liên lạc giữa chính quyền và CG.  Về sau, đa số các giao sĩ này đă nhận ra âm mưu thành lập GH tự tri.. và họ đă rút luị  Một số khác, sau một thời gian hợp tác, đă nhận ra bộ mặt thực của CS nên quay lại chống đối chế đô..

 

Tại miền Bắc, các LM sau đây đă tham gia "Ủy ban Liên lạc Công giáo Yêu Tổ quốc và Hoà b́nh" : Vũ Xuân Kỷ (đă qua đời), Nguyễn Thế Vịnh (đă qua đời), Hồ Thành Biên, Phạm

Quang Phước và Vơ Thành Trinh.  Tại miền Nam, số LM tham gia "Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước" lúc đầu khá đông như Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Trần Thiện Cẩm, Vương Đ́nh Bích, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Bảo Tụng, Nguyễn Thiện Ư, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Viết Nam và Mai Hùng.  Trong thời gian tranh đấu đ̣i trục xuất Đức Khâm sứ Lemaitre và băi chức GM Thuận, các LM sau đây cũng tham gia : Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Thanh Lăng, Nguyễn Viết Thọ, Nguyễn Văn Trinh, Hoàng Kim, Đinh B́nh Định, Nguyễ Quang Lăm, Nguyễn Nghị và Nguyễn Thiện Toàn.  Các LM này về sau không tham gia nhóm LM quốc doanh.  2 LM Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan c̣n quay lại chống CS nên bị quản chế một thời gian khá dàị  LM Đinh B́nh Định th́ bị đi cải tạo 10 năm, c̣n LM Nguyễn Quang Lăm bị công an bám sát cho đến khi qua đời năm 1993.  2 LM Nguyễn Viết Thọ và Nguyễn Ngọc Lan đă xin từ bỏ chức LM và trở về lập gia d́nh

 

Về phía giáo dân, những thành phần sau đây đă tham gia tích cực vào các tổ chức Công giáo quốc doanh cả ngoài Bắc và trong Nam : Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Dông Ngân, Đỗ Văn (tức Đỗ Hữu Nghiêm), Nguyễn Đ́nh Đầu, Vũ Duy Giang, Phạm Ngọc, Trần Huỳnh, Nguyễn Thành Cung và Lư Chánh Trung.  Trong số này có 2 thành phần hoạt dộng tích cực hơn cả là Nguyễn Đ́nh Đầu và Lư Chánh Trung.

 

  ạ Nguyễn Đ́nh Đầu : Sinh năm 1920 tại Hà Nội, con của một nhân viên lao công quét trường.  NĐ có 2 người em là Nguyễn Đ́nh Rễ và Nguyễn Thị Hồng.  Lúc c̣n nhỏ, NĐ được học Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, Kẻ Sơ, Hà Nam, thuộc giáo phận Hà Nộị  NĐ mới học tới Đệ Lục

(sixième) th́ xuất, rồi sau đó vào học trường Bách Nghệ Hà Nội, chưa có Tú tàị  Thời đó, Phong trào Thanh niên Lao Động CG (JOC) đang phát triển mạnh ở VN, Nguyễn Mạnh Hà làm

Hội trưởng Phong trào toàn quốc, c̣n NĐ làm Hội trưởng Phong trào ở Hà Nộị

 

Ngày 19/8/45, VM cướp chính quyền.  Ngày 23/8/45, HCM công bố ngay thành phần chính phủ lâm thời tại Hà Nộị  Trong chính phủ này, người ta thấy Nguyễn Mạnh Hà giữ chức Bộ trưởng Kinh tế.  NĐ được Nguyễn Mạnh Hà giới thiệu làm Tổng Giám đốc Nha Lao động toàn quốc, dưới quyền của Bộ trưởng Lao động Lê Văn Hiếụ

 

Ngày 2/3/46, HCM lập chính phủ liên hiệp với các đảng phái quôc gia, Nguyễn Mạnh Hà không có tên trong thành phần chính phủ nữạ  Lê Văn Hiến qua làm Bộ trưởng Tài chánh, Nguyễn Văn Tạo, 1 đảng viên cao cấp khác, giữ chức Bộ trưởng Lao đô.ng.  NĐ tiếp tục làm Tổng Giám đốc Tổng nha Lao đô.ng.  Bị loại ra khỏi thành phần chính phủ, Nguyễn Mạnh Hà bỏ qua Pháp.  Khi Pháp chiếm lại Bắc Việt, VM rút vào chiến khu, NĐ ở lại Hà Nộị  Năm 1951, nhân một chuyến đi tham quan ở Pháp, NĐ được Nguyễn Mạnh Hà bảo lănh cho ở lại Pháp học xă hội học ở một trường tư, không cần bằng Tú tàị  NĐ không đậu bằng cấp ǵ.

 

Lúc ở Pháp, NĐ ở một căn pḥng trên lầu 5 của một ngôi nhà ở số 32 rue de Richelieu, Paris 1er.  Nơi đây là chỗ hội họp của những người lưu vong muốn dành độc lập cho quê hương.  Những thành phần đến họp gồm cả những ng+ời theo CS hay không theo CS như Hoàng Xuân Hăn, Nguyễn Quốc Định, Trương Công Cừu, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đắc Khê, Nguyễn Thoại, Trần Hữu Phương, Trần Thông, Bửu Lộc, v.v...  Nhóm học Đại học Louvain ở Bỉ như LM Nguyễn Quang Lăm, Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung...cũng đến họp nơi đâỵ  Các nhóm trên hoạt động riêng rẻ nhưng có cho xuất bản tờ tạp chí Thống Nhất để nói lên quan điểm chính trị của nhóm, nên được gọi là Nhóm Thống Nhất.  Riêng nhóm của Đảng CSĐ có kết nạp đảng viên, tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt thường xuyên.

 

Ngày 25/6/54, do sự vận động của ông Ngô D́nh Luyện và nhóm Nguyễn Mạnh Hà, giáo sư Hoàng Xuân Hăn đă thuyết phục được Quốc trưởng Bảo Đại kư sắc lệnh số 38/QT ngày 25/6/54 ủy quyền cho ông Ngô Đ́nh Diệm lập chính phủ với toàn quyền về dân sự và quân sư..  Nhóm Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Đ́nh Đầu, Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung (đă được con bảo lănh sang Canada năm 1995), LM Nguyễn Quang Lăm...đi.nh về tham gia chính phủ nhưng bị Ngô Đ́nh Nhu gạt ra v́ nghi nhóm này thân Pháp.  Nguyễn Mạnh Hà quay trở lại Pháp, nhưng NĐ, vốn không lấy được bằng cấp ǵ, đă thúc giục Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung và LM Nguyễn Quang Lăm phải trở về và chờ cơ hộị  Những người này đă trở về VN năm 1956, cho xuất bản tờ tuần báo Sống Đạo nên thường được gọi là "nhóm Sống Đạo" hay "nhóm Cấp Tiến".  Tờ "Sống Đạo" có khuynh hướng chống chính phủ và thiên về đường lối XHCN.  2 LM Nguyễn Ngọc Lan và Trương Bá Cần từ Pháp về cũng gia nhập nhóm Sống Đạọ  Lư Chánh Trung phụ trách biên tập, nhưng NĐ vẫn nắm hầu bao và quyết định đường lối của tờ báọ

 

NĐ về nước được một thời gian th́ ông Đào Văn Tập qua đờị  NĐ cặp bồ với bà Đào Văn Tập. để chiếm dụng nhà in của bà này và sống bằng nghề ấn loát và xuất bản.  Về sau NĐ cưới em của cựu Thủ tướng Bửu Lộc, một người giàu có, và về ở nhà vợ, góc đường Nguyễn Du và Nguyễn Trung Trực.

 

NĐ vẫn thường xuyên liên lạc với nhóm cán bộ trí vận của CS đang hoạt động ở Pháp hay đă về nằm vùng tại miền Nam và nấp sau tờ tuần báo Sống Đạo để hoạt đô.ng.  Tờ Sống Đạo cũng như tờ "Công giáo và Dân tộc" sau này, đă cố gắng dùng Thánh Kinh để bênh vựa cho Chủ nghĩa Cộng sản.

 

Nguyễn Đ́nh Đầu là một tên chuyên đâm bị thóc thọc bị gạo để gây mâu thuẫn trong hàng ngũ CG và tuyên truyền ngụy ḥạ  Khi CG biểu t́nh lên án những vụ bạo loạn tại miền Trung do CS giựt dây, NĐ soạn sẳn một văn thư chống lại Khối Công Giáo và chạy đi thuyết phục một số LM và giáo dân kư vàọ  Trong cuốn sách "30 tháng 4" do nxb TPHCM ấn hành năm 1985, kư giả Vơ Trần Nhă của VC cho biết NĐ là người yểm trợ đắc lực cho việc đưa miền Nam vào tay CS.  NĐ có chân trong "nhóm Trí Việt", gồm một số đặc công CS nằm vùng, hoạt động dưới danh nghĩa "đ̣i thi hành hiệp dịnh Paris".  Ngày 29/4/75, NĐ đi với Nguyễn Văn Diệp (cựu Bộ

trưởng Kinh tế) và và Đinh Bá Thi vào trại David ở trong phi trường Tân Sơn Nhất gặp phái đoàn VC cư ngụ ở đó để báo cáo t́nh h́nh và nhận chỉ thị về việc vận động

Dương Văn Minh đầu hàng.  Đinh Bá Thi dùng mật hiệu để được phái đoàn VC trong Ủy ban Liên hợp Quân sự 4 bên mở cửa cho vàọ  Sau này Đinh Bá Thi được cử làm Đại sứ VC

tại LHQ đầu tiên, nhưng một thời gian sau đă bị thanh toán bằng một tai nạn xe cộ trong một chuyến về VN.

 

Sau khi VC chiếm được miền Nam, bên ngoài NĐ không giữ chức vụ ǵ quan trọng, nhưng bên trong NĐ đă đứng ra tổ chức và giựt dây các chiến dịch chống phá GHCG.  Từ vụ hô hào trục xuất Đức Khâm sứ Henri Lemaitre, đ̣i băi chức TGM Thuận, đến việc lên án các vụ Vinh Sơn, Đắc Lộ, Ḍng Đồng Công...đều có bàn tay của NĐ thúc đẩy phía saụ Với âm mưu thâm độc, chính NĐ đă soạn thông cáo của Ṭa TGM Saigon lên án vụ Ḍng Đồng Công rồi cầm lên yêu cầu TGM Nguyễn Văn B́nh kư tên vào, nhưng TGM B́nh không chịu kư th́ NĐ đă lấy con dấu của Ṭa TGM đóng vào rồi gởi cho các báo VC yêu cầu công bố.

 

  b. Lư Chánh Trung : LCT sinh năm 1929 ở Trà Vinh, theo đạo CG vào khoảng 1949 và năm 1950 được cho qua Bỉ học Đại học Louvain, một đại học CG, ở cách xa thủ đô Bruxelles khoảng 30km.  LCT học rất giỏi, nhưng khi mới lấy xong Cử nhân Tâm lư học và Cử nhân Chính trị học, đă vội theo Nguyễn Đ́nh Đầu về nước năm 1956 với ư định tham chánh, nhưng không được Ngô Đ́nh Nhu dùng nên rất bất măn với chế độ Ngô Đ́nh Diệm và quay lại tán dương đường lối của CS. Khi ở Bỉ và Pháp, LCT cũng nằm trong Nhóm Thống Nhất của Nguyễn Mạnh Hà và bị chi phối bởi Nguyễn Đ́nh Đầụ

 

Tuy chưa có bằng Tiến sĩ nhưng rất thông minh, vượt hẳn Nguyễn Văn Trung và các bạn đồng khóa thời đó, nên được coi là lư thuyết gia của nhóm và là linh hồn của tờ tuần báo Sống Đạọ  LCT có tài viết lách rất điêu luyện, có thể bẻ ng̣i bút đi theo hướng nào cũng được.  Đọc những bài của LCT ca tụng HCM sau ngày 30/4/75, nhiều người phải sửng sốt về tài phất cờ theo chiều gió của người viết.  Khó t́m được tại miền Nam một người viết "bài ca con cá" điêu luyện như thế.

 

LCT có người em là Lư Chánh Đức, làm Giám đốc Nha học liệu tại Bộ Quốc gia Giáo dục VNCH, đă xin cho LCT làm Công cán Ủy viên của Bộ nàỵ  Về sau, LCT được bổ làm Giám đốc Nha Trung học Công lập.  LCT cũng được mời dạy triết học tại Viện Đại học Huế và Đà Lạt.

 

Tuy có tŕnh độ kiến thức cao và vững vàng, tính t́nh ḥa nhă, nhưng bước đường sự nghiệp của LCT rất lận đận, có khi không lo nổi miếng ăn.  Nhiều người cho rằng nếu

LCT đừng nghe Nguyễn Đ́nh Đầu, lấy xong bằng Tiến sĩ rồi trở về, có lẽ sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn. LM Cao Văn Luận là người đă nâng đỡ LCT rất nhiều, nhưng dưới 2 chế độ Cộng ḥa Miền Nam, LCT chưa t́m được chỗ đứng thoải mái, luôn bận tâm về sinh kế nên thường tỏ ra hận đờị  Sự bất măn của LCT xuất hiện rất rơ trong cái lối viết lúc nào cũng có tính châm chọc và chua cay của ông.  Vốn là 1 giáo sư Triết, tôn thờ Mounier và Karl Jasper, LCT đă nh́n vấn đề chính trị VN dưới lăng kính của một triết giạ  Trong bài "Trên đường cùng đi" trên báo Đại Dân Tộc số 17 ngày 4/6/72, ông viết :

 

"Đối với tôi, vấn đề rất giản dị : dầu cho cuộc chiến hôm nay được giải thích cách nào, thực tế vẫn là có 2 phe cùng là người Việt đang chém giết nhau, mỗi phe được một hoặc hai siêu cường yểm trợ tận t́nh về mọi mặt.

 

"Tôi là người đứng "bên này" và từ lâu tôi đă nghĩ rằng lối thoát duy nhất cho cuộc chiến hiện nay là phải tạo dựng cho "bên này" một chính quyền tốt, độc lập với ngoại bang, có đủ nội lực và tự tín để gặp gỡ và làm ḥa thật sự với "bên kia"."

 

Nghĩ sao làm vậy, khi CS chiếm được Saigon là ông đi theo CS, viết bài tán dương HCM và đảng CSVN.  Ông được chọn làm Đại biểu Quốc hội khóa VI năm 1976 và các khóa tiếp theọ Khi vụ Vinh Sơn xảy ra, ông có viết một bài phê b́nh đăng trên báo "Công giáo và Dân tộc" số 55 ngày 18/7/76, lên án những người tham gia như sau :

 

"Hạng người như thế xin đừng gọi là người mà tội cho con người, xin đừng gọi là người VN mà tội cho dân tộc VN.  Cũng xin đừng gọi là CG mà tội cho GHCG".

 

Gặp lại LCT vào thập niên 1980, người ta có thể thấy nơi ông h́nh ảnh của một người đă thấm đ̣n và chán nản.  2 vợ chồng ông làm lụng vất vă vẫn không đủ ăn, mặc dù trên ngực có gắn cái nhăn hiệu "đại biểu Quốc hội".  Có lẽ trong hoàn cảnh đó ông mới nhận ra rằng "những người không đáng là người, không đáng là người VN" chính là những người CS chứ không phải là những người tham dự vào vụ Vinh Sơn.  Những người mà ông mơ ước "làm ḥa" đă cùng ông biến VN thành một quốc gia g nhèo, không dân chủ, không tự do, không nhân quyền, và đă vùi lấp cuộc đời c̣n lại của một triết gia như ông.

 

Về phía giáo sĩ có 2 linh mục miền Nam được CS tín nhiệm, đó là LM Huỳnh Công Minh và LM Trương Bá Cần.  2 LM này đă được LM Nguyễn Đ́nh Thi, một cán bộ VC nằm vùng ở Pháp,

móc nối khi c̣n du học ở Pháp.

 

  o LM Huỳnh Công Minh : Huỳnh Công Minh là một đảng viên nồng cốt của Đảng CSVN trong công tác Công giáo vận.  Trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa VI năm 1976, ông được chọn làm đại biểụ  Trong phiên họp ngày 7/7/77, sau khi Lê Duẩn đọc Báo Cáo Chính Trị, ông đă lên đọc một bài tham luận đúng sách vở của đảng :

 

"Báo cáo chính trị làm hho tôi thêm xác tín rằng mẫu con người mới, mẫu xă hội mới mà Quốc hội sẽ đề ra để toàn dân ra sức thực hiện trong giai đoạn lịch sử này chẳng những không có ǵ mâu thuẫn với tôn giáo, với tín ngưỡng chân chính, trái lại c̣n rất phù hợp với Tin Mừng của Chúa Kitô Giêsụ

 

"Báo cáo chính trị làm cho tôi càng xác tín thêm nữa rằng con người mới, xă hội mới mà mọi người đều mơ ước, mà mọi người tin vào Chú Kitô Giêsu măi mơ ước, con người mới đó, xă hội mới đó không thể có được, không bao giờ có được nếu không có Đảng Lao Động VN, đội tiên phong của giai cấp công nhân lănh đạo và tổ chức.

 

"Phần tôi, tôi nguyện suốt đời phục vụ cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở yêu nước, yêu CNXH, suốt đời làm nhịp cầu nối kết quần chúng CG mà đại bộ phận là nhân dân lao động, với đại gia đ́nh VN, kiên quyết đập tan mọi âm mưu chia rẽ, đội lốt tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng của đế quốc và tay saị" (Thông tấn xă VN, 7/7/77)

 

Cũng giống như TT Thích Minh Châu, LM Huỳnh Công Minh là một người được huấn luyện về nghiệp vụ đàng hoàng, lúc nào ông cũng tỏ ra hoà nhă và khiêm tốn, không bao giờ bênh

vực công khai chế độ CS khi thuyết giảng hay khi nói chuyện với các giáo sĩ và giáo dân.  Ông chỉ kêu gọi phải hợp tác với phường khóm.  Ông không giữ chức vụ ǵ quan trọng trong

tổ chức CG quốc doanh, nhưng trong thực tế ông nắm hết mọi quyền hành trong tổ chức nàỵ  Mọi việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển các giáo sĩ và các hoạt động của GHCGVN đều được chuyển cho ông cứu xét và đề nghị nhà cầm quyền CS th́ mới chấp nhận.  Ông luôn thi hành đúng mọi chỉ thị của đảng.

 

(c̣n tiếp)

 

kngu...@emr.ca