Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

Phần 37

 

 

 

             

Sự tương quan giữa các tôn giáo khác và CSVN

 

Sự tàn sát và tiêu diệt các đảng phái quốc gia và tôn giáo đối kháng để giữ địa vị độc tôn truyền bá chủ nghĩa CS là mục đích chính của CS qua các cuộc chiến tại Việt Nam.  Do đó, bắt đầu từ năm 1946, nhất là năm 1949 khi HCM bắt liên lạc được với quân của Mao Trạch Đông, nhiều người yêu nước đă bỏ hàng ngũ Việt Minh.  Để mở rộng tầm ảnh hưởng qua mỗi thời kỳ đó, CSVN đă nương theo  các chiêu bài như chống Pháp cứu nước, rồi kế đó chống  Mỹ cứu nước nhằm gôm tất cả dưới một mái nhà CS.  Do  biết mưu đồ này, các tôn giáo và đảng phái dần dần đă  quy tụ về phương Nam và vào năm 1954 họ đă thành lập một quốc gia VN mới không CS tức là VNCH,  dưới sự trợ giúp của Mỹ .

 

Lịch sử đă cho thấy có nhiều tôn giáo chống CS rất mạnh mẽ.  Khi Việt Minh cướp chính quyền vào năm 1945, có một

số chức sắc và tín đồ của Phật Giáo Ḥa Hảo (PGHH), Cao Đài và Công giáo đă tham gia Mặt Trận Việt Minh (VM) với

tư cách cá nhân v́ lầm tưởng đó là một lực lượng chống ngoại xâm thực sự theo đúng ư nghĩa v́ một quốc gia

VN tự do và hạnh phúc.  Nhưng khi họ nhận ra được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Đông Dương th́ đa số đă từ bỏ

ngay VM.

 

Tại sao các tôn giáo Cao Đài, PGHH và Công giáo không tham gia VM ?

 

Trước hết VM chỉ là mặt nổi của Đảng CS Đông Dương.  Các nhà lănh đạo của các tôn giáo đều nhận thức rằng  chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa vô thần, không dung hợp với các tôn giáo.  Nếu cần phải có sự liên kết với các tôn giáo chống xâm lăng, CS chỉ liên kết trong giai đoạn mà thôị  Chính Mác đă từng nhận định :

 

"Tôn giáo là hơi thở của tạo vật quằn quại, là trái tim của thế giới không trái tim, là tinh thần của thời đại

không tinh thần.  Nó là thuốc phiện của dân chúng".

 

Mác c̣n tuyên bố :

 

"Xóa bỏ tôn giáo, một thứ hạnh phúc ảo tưởng của nhân  dân, là đ̣i hỏi hạnh phúc thật sự của nhân dân".

 

Nghĩa là Mác cho rằng tôn giáo chỉ là một hạnh phúc ảo tưởng của nhân dân.  Vậy phải hủy bỏ tôn giáo đi, nhân dân

mới có hạnh phúc.

 

Ngoài chủ trương đó, với sự tráo trở khôn lường và phản trắc, Đảng CSĐ đă làm cho các tôn giáo trên dứt khoát với

VC.

 

Sau khi HCM cướp chính quyền vào tháng 8/1945, t́nh h́nh trong nước rối loạn, bên trong các đảng phái quốc gia chống đối mạnh mẽ v́ cho rằng CS đă cướp công của họ, bên ngoài Pháp đang mở cuộc tấn công để chiếm lại Đông

Dương.  Trong t́nh thế này, HCM đă giả vờ thỏa hiệp với các đảng phái quốc gia và các tôn giáo để rảnh tay thương

lượng với Pháp.  Ngày 1/1/1946, HCM thành lập Chính Phủ Liên Hiệp Quốc Dân lâm thời với HCM làm chủ tịch, Nguyễn Hải Thần làm phó và một số bộ đă được dành cho các đảng phái quốc gia, nhưng CS vẫn kiểm soát được chính phủ mà

không nhượng bộ bao nhiêu cho ho..

 

Ngày 6/3/1946, HCM kư thỏa ước sơ bộ với Pháp để làm kế hoăn binh.  Thỏa hiệp xong với Pháp, HCM quay lại thanh toán các đảng phái quốc gia và các tôn giáo với sự trợ giúp của Pháp.  Có 2 vụ tàn sát quy mô nhất :

 

Đó là vào đêm 27/6/1946.  HCM ra lịnh cho bộ đội và công an tấn công các cơ sở tôn giáo và đảng phái được xếp vào

loại phản động trên toàn quốc, giết hoặc thủ tiêu các lănh tụ cán bộ của các tổ chức nàỵ  Con số bị giết tại

chỗ hoặc thủ tiêu lên khoảng hàng ngàn ngườị  Vũ Hồng Khanh chạy trốn qua Trung Hoạ

 

Vụ tàn sát đêm 19/12/1946 c̣n khốc liệt hơn.  Ngày 18/12/1946, Bộ Tư lịnh Pháp thấy có nhiều chuyện bất thường trong việc điều quân của VM tại Hà Nộị  Nhiều chướng ngại vật được dựng lên trong thành phố, các đơn vị Tự Vệ

được tập trung và bố trí nhiều nơi, t́nh h́nh trở nên nghiêm tro.ng.  Bộ tư lịnh Pháp liền ra mật lịnh cho các

kiều dân Pháp tập trung vào các khu vực gần trại lính Pháp để dễ bảo vệ, đồng thời gởi thư cho Hoàng Hữu Nam phản

đối thái độ khiêu khích của các toán Tự vê..  Vào khoảng 20 giờ ngày 19/12/1946, HCM ra lịnh nổ súng trên toàn thành phố Hà Nội, vừa tấn công đồn Pháp vừa lùng bắt các lănh tụ và cán bộ các đảng phái và tôn giáọ  Số người

bị giết kỳ này c̣n cao hơn lần trước.

 

Sau vụ này, đa số các sĩ phu và các tín đồ tôn giáo đă rời bỏ hàng ngũ VM và Mặt Trận Liên Hiệp Quốc Dân Việt

Nam, nhưng các tăng sĩ PG vẫn c̣n tiếp tục ở lại trong tổ chức Hội PG Cứu Quốc.

 

Diệt xong hầu hết các thành phần được coi là phản động trong các tôn giáo và đảng phái, HCM quay lại ve văn tín đồ

các tôn giáo để thu hút họ tham gia Mặt Trận Việt Minh. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Mở Rộng của Đảng CSĐ

họp từ 15-17/1/1948 có ghi rơ về chính sách tôn giáo vận của Đảng như sau :

 

"Phải đi sâu vào các tầng lớp quần chúng Công giáo, Cao Đài, Ḥa Hảo, gây cơ sở tổ chức, đặt những h́nh thức

tổ chức thấp như "hội cầu nguyện cho các chiến sĩ", "hội cầu nguyện cho nước độc lập", v.v... Cải thiện

đời sống cho đồng bào có đạo, kéo họ khỏi ảnh hưởng chính trị của bọn đội lốt tôn giáo làm bậỵ

 

"Về tuyên truyền nên dựa vào những điều dạy trong thánh kinh mà cổ động nhiệm vụ cứu nước, phải phát hành một

cuốn sách gồm những tài liệu, tranh ảnh, nêu sự tàn phá của giặc Pháp đối với đồng bào có đạọ  Vạch cho giáo

dân thấy rơ kháng chiến th́ sống, khuất phục th́ chết, tham gia tổ chức là có quyền lợi thực tế.  Đặc biệt

chú ư không đụng chạm đến tôn giáo, tín ngưỡng của giáo dân.

 

"Trong số cha cố, tu sĩ cũng có nhiều tầng lớp, nhiều xu hướng khác nhaụ  Chú ư lớp tông đồ hay kẻ giảng (cathéchiste) đời sống thường khổ sở, có thể gần gũi và đào tạo thành cán bộ tốt.  Đối với những cha cố có

tinh thần yêu nước hay trung lập, nên đưa vào Ban Chấp Hành Liên Việt, "Hội ủng hộ kháng chiến".  Đối với những

phần tử phản dộng, chính sách đoàn kết một chiều là sai, phải thẳng tay trừng trị những hành động khuấy rối và

chia rẽ giáo dân, chia rẽ dân tộc". ("Lịch sử Đảng CSVN", nxb Sách Giáo Khoa Mác-Lênin, 1978, tr. 206-207).

 

Nhưng rồi sau khi giành lại được chính quyền, Đảng CSVN lại trở mặt ngay, quay lại đàn áp thẳng tay các tôn giáọ  Hà Nội có lần gởi khoảng 200 công an qua Tiệp Khắc học về cách thức khống chế các tôn giáo và cho ấn hành cuốn "Chũ Nghĩa Vô Thần Khoa Học" do một số giáo sư biên soạn để làm kim chỉ nam cho các cán bộ và công an cách thức khống chế các tôn giáọ  Do các thủ đoạn tráo trở này mà các đảng phái quốc gia và tôn giáo kể trên đă không đứng chung hàng ngũ với CS.

 

1.Tương quan giữa Phật Giáo Ḥa Hảo và Cộng sản Việt Nam :

                   

Phật giáo Ḥa Hảo (PGHH) là đạo Phật được Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ cải biến cho phù hợp với tín đồ và môi trường của miền Nam VN.  V́ đạo được khai sáng tại xă Ḥa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nên ông gọi là PGHH. Về giáo lư, PGHH lấy pháp môn Tịnh Độ làm căn bản.  Đây là 1 trong 84,000 pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng để cho các tín đồ tu tại gia biết con đường giải thoát.

 

Khi t́nh h́nh thế giới biến động, ngày 10/3/1945, ông Hồ Văn Ngà thành lập Đảng Việt Nam Quốc Gia, quy làm một 2

đảng Nhân Dân Cách Mạng và Việt Nam Quốc Gia lạị  Ngày 14/8/1945, theo lời kêu gọi của ông Ngà, Đức Huỳnh Phú Sổ

đă cùng các ông Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Ân, Trần Văn Thạch, v.v...đứng ra thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống

Nhất.  Ngày 22/8/1945, lực lượng Việt Minh (VM) cướp chính quyền ở Hà Nội th́ tại miền Nam, lực lượng của VM chưa

có tên ǵ nên Nhật đă giao chính quyền Nam Kỳ lại cho ông Trần Văn Ân, Chủ tịch Hội Đồng Nam Kỳ.

 

Ngày 24/8/1945, Tổng Bộ VM cử Cao Hồng Lĩnh và Hoàng Quốc Việt từ Hà Nội vào Nam tăng cường cho Mặt Trận VM tại Nam Bộ và lập Lâm Ủy Hành Chánh Nam Bộ do Trần Văn Giàu làm Chủ ti.ch.  Ngày 7/9/1945, nhóm Đệ Tứ (Trostkyite; nhóm này chủ trương chống Pháp và nhóm CS Đệ Tam của HCM) và các đảng phái Quốc gia đứng lên chống lại Lâm Ủy Hành Chánh, Trần Văn Giàu phải mở rộng cơ quan này, cho Phạm Văn Bạch làm Chủ ti.ch.  Một cuộc biểu t́nh của PGHH được tổ chức tại Cần Thơ đả đảo Lâm Ủy Hành Chánh của VM và ủng hộ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất.  Cuộc đối kháng giữa các đảng phái quốc gia và CS bắt đầụ

 

Ngày 13/9/1945, công an của VM do Lư Huệ Vinh cầm đầu đi lục soát xóm Thơm lùng bắt các ông Vũ Tam Anh, Hồ Văn Ngà, Trần Quang Vinh, Lương Trọng Tường và Bùi Quang Chiêụ  Trước đó, vào ngày 9/9/1945, Trần Văn Giàu đă cho công an VM vây trụ sở của Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội để bắt chủ tịch của hội này là Đức Huỳnh Phú Sổ, nhưng không bắt được ông.

 

Ngày 16/9/1945, quân Pháp trở lại chiếm Saigon, tuyên bố không chấp nhận Lâm Ủy Hành Chánh của Trần Văn Giàu, đuổi Lâm Ủy Hành Chánh ra khỏi Dinh Gia Long. Trần Văn Giàu phải nhờ các ông Trần Văn Thạch, Huỳnh Văn Phương và bà Hồ Vĩnh Kư (tức Nguyễn Thị Sương) đứng ra lập Ủy Ban Ngoại Giao để thương lượng với quân dội Đồng Minh, nhưng không kết quả. Ngày 24/9/1945, các đảng phái quốc gia, trong đó có giáo phái PGHH, đứng lên sát cánh với VM hô hào chống Pháp. Trong khi Lâm Ủy Hành Chánh rút về chợ Đệm th́ các đảng phái quốc gia lập Ủy Ban Phong Tỏa Saigon gồm có Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Ân, Hồ Văn Ngà và Kha Vạn Cân.  Ngày 27/9/1945, Dương Văn Giáo thành lập Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Quốc để tổ chức kháng chiến.  Chính phủ này lại bị VM chống đối mạnh mẽ.

 

Trước sự chống cự của các đảng phái quốc gia và VM, Pháp đă thương lượng với các đảng phái quốc gia và đề nghị

hưu chiến để t́m một giải pháp tốt đẹp.  Cuộc hưu chiến bắt đầu từ 1/10/1945.  Lợi dụng t́nh trạng đang hưu

chiến để thương lượng với Pháp, Trần Văn Giàu cho công an và bộ đội VM bao vây trụ sở và tư gia của các lănh tụ

đảng phái quốc gia, bắt các ông Hồ Văn Ngà, Dương Văn Giáo, Huỳnh Văn Phương, Trần Quang Vinh, Bùi Quang Chiêụ  Một số bị hạ sát ngaỵ  Các đảng viên của Đệ Tứ như Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phạm Văn Chánh, Nguyễn Văn Sổ, Phạm Văn Hóa, Trần Văn Sĩ, Nguyễn Văn Soái, v.v... đều bị VM bắt và đem ra chôn sống ở Ḷng Song thuộc tỉnh B́nh

Thuận.  Cuộc chiến giữa các đảng phái quốc gia và VM đă thực sự bắt đầụ  Riêng PGHH đă lập các khu kháng chiến

tại miền Tây để chống cả Pháp lẫn VM.

 

VM lợi dụng ḷng yêu nước của Đức Huỳnh Phú Sổ (HPS) và của đồng bào, kêu gọi liên minh để kháng chiến.  VM chiêu

dụ một số người có uy tín của PGHH tham gia VM như Sư thúc Mười Trí (tức Huỳnh Văn Trí), anh em kết nghĩa với Đức

HPS.  Ngày 16/4/1947, VM giả vờ mở đại hội cao cấp của Ủy Ban Hành Kháng Nam Bộ tại Đốc Vàng, mời Đức HPS tới phó

hộị Đức HPS đă cùng với 4 cận vệ đi thuyền tới điểm hẹn, th́ đột nhiên nghe súng nổ hàng loạt.  Đức HPS bị ám

hại, 3 cận vệ của ông bị đâm chết, chỉ người lái thuyền nhảy được xuống nước bơi qua bên kia sông nên thoát chết.

 

Sau khi Đức HPS bị ám sát th́ Mười Trí xuất hiện tại Thánh Địa như muốn thay thế Đức HPS làm Giáo chủ.  Người

ta loan tin "Đức Thầy vân du một thời gian, sẽ trở lại", trong thời gian chờ đợi, có vẻ Mười Trí sẽ là "Quyền

Giáo chủ lănh đạo PGHH".  Nhưng âm mưu này của VM không thành v́ trong Giáo hội này c̣n có nhiều người như Lê Quang Vinh, tức Ba Cụt.  Mười Trí lại bị mọi người nh́n bằng con mắt xoi mói nên không dám ở lại, phải đi vào mật khu của VM.  Sau hiệp định Geneva năm 1954, Mười Trí đă tập kết ra Bắc, trở lại miền Nam sau 30/4/75 và đă qua đời tại Saigon vào năm 1989.

 

Ám hại xong Đức HPS, VM cho bộ đội và công an đi lùng bắt giết các lănh tụ và cán bộ trung kiên của PGHH.  Có khoảng 12,000 tín đồ PGHH đă bị thanh toán trong giai đoạn nàỵ  Riêng tại thôn Phú Thuận, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, người ta đă khám phá thấy 3 hầm chôn tập thể trên 300 ngườị  Nhưng lực lượng PGHH đă được tổ chức lại để

chống CS.

 

Sau ngày 30/4/75, CS triệt hạ toàn bộ cơ sở của PGHH, từ trung ương đến địa phương.  Tất cả tài liệu kinh giảng

của Giáo hội bị tịch thu, bắt dẹp bỏ h́nh Đức HPS tại nơi công cộng và tư giạ  Một số lớn chức sắc và tín đồ

của PGHH đă bị giết, bị tuyên án tử h́nh, án tù hay quản thúc tại giạ  Vài vụ thanh toán điển h́nh :

 

- Những chức sắc và tín đồ bị án tử h́nh : Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Đê, Huỳnh Văn Lầu (cựu Dân biểu Quốc hội),

Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Khiết, Nguyễn Văn Oanh, Lê Chơn T́nh, Nguyễn Văn Coi, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Văn Út, Tô Bá Hộ (có thể bị tử h́nh hay tù chung thân).  Riêng Nguyễn Thành Long, Hội trưởng Hội PGHH quận Cái Răng, Cần Thơ đă bị bẻ cổ chết.

 

- Tù chung thân : Nguyễn Văn Đấu, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trên, Trần Văn Dũng.

 

- Bị đưa đi cải tạo và chết trong tù : Phan Bá Cầm (Tổng bí thư Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng), Thiếu tướng Lam

Thành Nguyên (tự Hai Ngoán), Trịnh Quốc Khánh (tự Chín Lễ), v.v...  Riêng cụ Trần Hữu Duyên, sau một thời gian cải tạo đă được tha về, năm 1992 bị bắt lại và bị phạt 10 năm khổ sai khi ông vừa được 70 tuổị

 

(c̣n tiếp)

 

kngu...@emr.ca