Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

Phần 36

 

 

 

 

 

 

 

V́ quên một phần nói về sự tương quan giữa các tôn giáo khác và CS, ta tiếp tục phần này trước khi chấm dứt.  Sự tàn sát và tiêu diệt các đảng phái quốc gia và tôn giáo đối kháng để giữ địa vị độc tôn truyền bá chủ nghĩa CS là mục đích chính của CS qua các thời đạị  Để mở rộng tầm ảnh hưởng qua mỗi thời kỳ, CSVN đă nương theo các chiêu bài như chống Pháp cứu nước, chống Mỹ cứu nước nhằm gôm tất cả dưới một mái nhà CS.  Do biết mưu đồ này các tôn giáo và đảng phái đă quy tụ về phương Nam thành lập một quốc gia VN mới không CS.  Đó cũng là nguyên nhân sâu xa của sự thành lập VNCH.  Sau

1975, PG là nạn nhân sau cùng.

 

Lịch sử đă cho thấy có nhiều tôn giáo chống CS rất mạnh mẽ. Khi Việt Minh cướp chính quyền vào năm 1945, có một số chức sắc và tín đồ của Phật Giáo Ḥa Hảo (PGHH), Cao Đài và Công giáo đă tham gia Mặt Trận Việt Minh (VM) với tư cách cá nhân v́ lầm tưởng đó là một lực lượng chống ngoại xâm thực sự theo đúng ư nghĩa v́ một quốc gia VN tự do và hạnh phúc.  Nhưng khi họ nhận ra được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Đông Dương th́ đa số đă từ bỏ ngay VM.

 

Tại sao các tôn giáo Cao Đài, PGHH và Công giáo không tham gia VM ?

 

Trước hết VM chỉ là mặt nổi của Đảng CS Đông Dương.  Các nhà lănh đạo của các tôn giáo đều nhận thức rằng chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa vô thần, không dung hợp với các tôn giáọ Nếu cần phải có sự liên kết với các tôn giáo chống xâm lăng, CS chỉ liên kết trong giai đoạn mà thôị  Chính Mác đă từng nhận định :

 

"Tôn giáo là hơi thở của tạo vật quằn quại, là trái tim của thế giới không trái tim, là tinh thần của thời đại không tinh thần.  Nó là thuốc phiện của dân chúng".

 

Mác c̣n tuyên bố :

 

"Xóa bỏ tôn giáo, một thứ hạnh phúc ảo tưởng của nhân dân, là đ̣i hỏi hạnh phúc thật sự của nhân dân".

 

Nghĩa là Mác cho rằng tôn giáo chỉ là một hạnh phúc ảo tưởng của nhân dân.  Vậy phải hủy bỏ tôn giáo đi, nhân dân mới có hạnh phúc.

 

Ngoài chủ trương đó, với sự tráo trở khôn lường và phản trắc, Đảng CSĐ đă làm cho các tôn giáo trên dứt khoát với VC.

 

Sau khi HCM cướp chính quyền vào tháng 8/1945, t́nh h́nh trong nước rối loạn, bên trong các đảng phái quốc gia chống đối mạnh mẽ v́ cho rằng CS đă cướp công của họ, bên ngoài Pháp

đang mở cuộc tấn công để chiếm lại Đông Dương.  Trong t́nh thế này, HCM đă giả vờ thỏa hiệp với các đảng phái quốc gia và các tôn giáo để rảnh tay thương lượng với Pháp.  Ngày 1/1/1946, HCM thành lập Chính Phủ Liên Hiệp Quốc Dân lâm thời với HCM làm chủ tịch, Nguyễn Hải Thần làm phó và một số bộ đă được dành cho các đảng phái quốc gia, nhưng CS vẫn kiểm soát được chính phủ mà không nhượng bộ bao nhiêu cho ho..

 

Ngày 6/3/1946, HCM kư thỏa ước sơ bộ với Pháp để làm kế hoăn binh.  Thỏa hiệp xong với Pháp, HCM quay lại thanh toán các đảng phái quốc gia và các tôn giáo với sự trợ giúp của Pháp.  Có 2 vụ tàn sát quy mô nhất :

 

Đó là vào đêm 27/6/1946.  HCM ra lịnh cho bộ đội và công an tấn công các cơ sở tôn giáo và đảng phái được xếp vào loại phản động trên toàn quốc, giết hoặc thủ tiêu các lănh tụ cán bộ của các tổ chức nàỵ  Con số bị giết tại chỗ hoặc thủ tiêu lên khoảng hàng ngàn ngườị  Vũ Hồng Khanh chạy trốn qua Trung Hoạ

 

Vụ tàn sát đêm 19/12/1946 c̣n khốc liệt hơn.  Ngày 18/12/1946, Bộ Tư lịnh Pháp thấy có nhiều chuyện bất thường trong việc điều quân của VM tại Hà Nộị  Nhiều chướng ngại vật được dựng lên trong thành phố, các đơn vị Tự Vệ được tập trung và bố trí nhiều nơi, t́nh h́nh trở nên nghiêm tro.ng.  Bộ tư lịnh Pháp liền ra mật lịnh cho các kiều dân Pháp tập trung vào các khu vực gần trại lính Pháp để dễ bảo vệ, đồng thời gởi thư cho Hoàng Hữu Nam phản đối thái độ khiêu khích của các toán Tự vê..  Vào khoảng 20 giờ ngày 19/12/1946, HCM ra lịnh nổ súng trên toàn thành phố Hà Nội, vừa tấn công đồn Pháp vừa lùng bắt các lănh tụ và cán bộ các đảng phái và tôn giáọ  Số người bị giết kỳ này c̣n cao hơn lần trước.

 

Sau vụ này, đa số các sĩ phu và các tín đồ tôn giáo đă rời bỏ hàng ngũ VM và Mặt Trận Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam, nhưng các tăng sĩ PG vẫn c̣n tiếp tục ở lại trong tổ chức Hội PG Cứu Quốc.

 

Diệt xong hầu hết các thành phần được coi là phản động trong các tôn giáo và đảng phái, HCM quay lại ve văn tín đồ các tôn giáo để thu hút họ tham gia Mặt Trận Việt Minh.  Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Mở Rộng của Đảng CSĐ họp từ 15-17/1/1948 có ghi rơ về chính sách tôn giáo vận của Đảng như sau :

 

"Phải đi sâu vào các tầng lớp quần chúng Công giáo, Cao Đài, Ḥa Hảo, gây cơ sở tổ chức, đặt những h́nh thức tổ chức thấp như "hội cầu nguyện cho các chiến sĩ", "hội cầu nguyện cho nước độc lập", v.v... Cải thiện đời sống cho đồng bào có đạo, kéo họ khỏi ảnh hưởng chính trị của bọn đội lốt tôn giáo làm bậỵ

 

"Về tuyên truyền nên dựa vào những điều dạy trong thánh kinh mà cổ động nhiệm vụ cứu nước, phải phát hành một cuốn sách gồm những tài liệu, tranh ảnh, nêu sự tàn phá của giặc Pháp đối với đồng bào có đạọ  Vạch cho giáo dân thấy rơ kháng chiến th́ sống, khuất phục th́ chết, tham gia tổ chức là có quyền lợi thực tế.  Đặc biệt chú ư không đụng chạm đến tôn giáo, tín ngưỡng của giáo dân.

 

"Trong số cha cố, tu sĩ cũng có nhiều tầng lớp, nhiều xu hướng khác nhaụ  Chú ư lớp tông đồ hay kẻ giảng (cathéchiste) đời sống thường khổ sở, có thể gần gũi và đào tạo thành

cán bộ tốt.  Đối với những cha cố có tinh thần yêu nước hay trung lập, nên đưa vào Ban Chấp Hành Liên Việt, "Hội ủng hộ kháng chiến".  Đối với những phần tử phản dộng, chính sách đoàn kết một chiều là sai, phải thẳng tay trừng trị những hành động khuấy rối và chia rẽ giáo dân, chia rẽ dân tộc". ("Lịch sử Đảng CSVN", nxb Sách Giáo khoa Mác-lênin, 1978, tr. 206-207).

 

Nhưng rồi sau khi giành lại được chính quyền, Đảng CSVN lại trở mặt ngay, quay lại đàn áp thẳng tay các tôn giáọ  Hà Nội có lần gởi khoảng 200 công an qua Tiệp Khắc họ về cách thức khống chế các tôn giáo và cho ấn hành cuốn Chũ Nghĩa Vô Thần Khoa Học do một số giáo sư biên soạn để làm kim chỉ nam cho các cán bộ và công an cách thức khống chế các tôn giáọ  Do các thủ đoạn tráo trở này mà các đảng phái quốc gia và tôn giáo kể trên đă không đứng chung hàng ngũ với CS.

 

(c̣n tiếp)

 

knguyen@emr.ca