Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

Phần 32

 

 

 

* Tướng Khánh và Mỹ :

 

Thấy cảnh tượng Thượng Hội Đồng Quốc Gia bị thanh toán như trở bàn tay, ngày 20/12/64, Đại sứ Hoa Kỳ lúc đó là Tướng Maxwell D. Taylor đă mời Tướng Khánh và một số tướng trẻ tới nhà Tướng Westmoreland.  Trong bữa tiệc này, về phía VN người ta thấy có các Tướng Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi và Chung Tấn Cang.  Về phía Mỹ có Đại sứ Maxwell D. Taylor và phụ tá của ông là Alexis Johnson.  Tướng Taylor đă nói với các tướng Việt Nam :"Đêm nay, tại nhà của Tướng Westmoreland,tôi nói rơ cho các anh rằng Hoa Kỳ không c̣n muốn dung thứ cho những âm mưu gây ra t́nh trạng bất ổn nữa".  Tướng Taylor  tỏ ra khó chịu về việc bắt giữ các thành viên của Thượng Hội Đồng mà không hề hỏi ư kiến của ông tạ Ông nói nếu t́nh trạng này kéo dài th́ Hoa Kỳ phải nghĩ đến việc cắt viện trợ

 

Tướng Khánh tỏ ra tức giận về những lời nói bộc trực của Taylor.  Hôm sau, ông tuyên bố với báo chí :"Thà thanh bạch trong độc lập c̣n hơn tủi nhục trong nô lệ ngoại bang".  Sau đó, ông ra lịnh phóng thích vợ của Huỳnh Tấn Phát, một lănh tụ cao cấp của MTGPMN, rồi gởi cho Huỳnh Tấn Phát một bức thư dề nghị liên hiệp.  Ngay 28/1/65, Phát phúc thư, ca tụng Tướng Khánh có tinh thần bất khuất, không chịu áp lực của đế quốc và thực dân, và đề nghị Tướng Khánh cùng các bạn của ông tham gia MTGPMN.  Tướng Khánh ngây thơ về chính trị đến mức không hiểu được MTGPMN chỉ là công cụ của Hà Nội hay sao và Huỳnh Tấn Phát chỉ là một tên hữu danh vô thực trong Mặt Trận, làm sao quyết định được việc ông đề nghị ?  Cho đến nay, ông vẫn c̣n cho rằng nếu lúc đó ông không bị lật đổ th́ "MTGPMN đă về với ḿnh rồi và đă có ḥa b́nh lâu rồi !".  Tầm vóc của Tướng Khánh c̣n quá bé nhỏ, thua Ngô Đ́nh Nhu xa lắc, nên Bắc Việt không muốn nói chuyện.

 

* Mượn gió bẻ măng :

 

Lợi dụng sự căng thảng giữa Tướng Khánh và Mỹ, Hà Nội đă chỉ thị các đặc công CS nằm vùng tấn công thẳng vào Mỹ và lập các tổ chức ngụy ḥạ  TT Trí Quang và Vơ Đ́nh Cường liền ra lịnh cho Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc hành đô.ng.  Ngày 22/1/65, đoàn biểu t́nh kéo tới Ṭa Đại sứ Mỹ ở đường Hàm Nghi, đưa cao các biểu ngữ "Hăy để cho dân tộc Việt Nam tự quyết" và đả đảo Mỹ can thiệp vào nội bộ của VN.  Sau đó, đoàn biểu t́nh kéo tới đập phá thư viện Lincoln ở góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, trước Ṭa Đô Chánh Saigon.  Khoảng 100 người bị bắt.  Thủ Tướng Hương phải xin lỗi Ṭa Đại sứ Mỹ (thư viện Lincoln là tài sản của Hoa Kỳ) và đọc một bài hiệu triệu quốc dân ư thức trách nhiệm trước t́nh thế, tránh bạo động và lên án "lũ lưu manh cạo đầu rồi mặc sắc phục tăng ni..." và "những tṛ khỉ của chúng".

 

* Quân đội quay trở lại :

 

Ngày 27/1/65, Hội Dồng Quân Lực ra tuyên cáo nói rằng Quân Đội đă trao quyền lại cho một chánh quyền dân sự, nhưng t́nh thế ngày càng rối ren hơn nên Quân Đội buộc ḷng phải đứng ra lănh trách nhiệm lịch sử.  Hội Đồng ủy nhiệm cho Tướng Khánh giải quyết các cuộc khủng hoảng và tổ chức Quốc Dân Đại Hộị  Thủ tướng Hương chấp nhận từ chức.  Hạ được ông Hương, PG coi như đạt được thắng lợị

 

Được tin Quốc Dân Đại Hội được thành lập, khối PG tỏ vẻ phấn khởị  Nhóm TT Trí Quang tin rằng nếu tổ chức Quốc Dân Đại Hội, phe của ông sẽ nắm đa số và quyết định mọi đường lối của quốc giạ  Viện Hóa Đạo đưa ra một thông cáo tuyên bố ngưng các cuộc biểu t́nh và ra lịnh trở lại sinh hoạt b́nh thường.  Các lănh tụ PG tự động chấm dứt tuyệt thực.

 

Hôm 28/1/65, Hội Đồng Quân Lực ban hành quyết định lưu niệm Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và cử Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Oánh quyền Thủ Tướng.

 

TT Trí Quang họp báo phân trần : PG không muốn chính quyền dung thứ những phần tử xấu thuộc chế độ cũ và đừng coi PG là CS.  PG không chống Mỹ nhưng VN không muốn bị hiểu lầm.  Ông muốn tỏ thái độ ḥa dịu để dànnh nổ lực đạt tháng lợi tại Quốc Dân Đại Hộị

 

Bất thần Không quân Mỹ ném bom miền Bắc ngày 7/2/65 và những ngaỳ kế tiếp.  Hành động đột biến này của Mỹ là yếu tố thứ hai khiến TT Trí Quang phải ngưng tranh đấu để xét xem những diễn biến mới của t́nh h́nh và đợi chỉ thi..

 

Ngày 15/2/65, Tướng Khánh, nhân danh Hội Đồng Quân Lực, ban hành quyết định tuyển ông Phan Khắc Sửu làm Quốc Trưởng và BS Phan Hy Quát làm Thủ Tướng.  Chiều hôm đó Thủ Tướng tŕnh diện thành phần chính phủ, trong đó Trần Quang Thuận làm Bộ trưởng Xă hội, Bùi Diễm làm Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng.  Chính phủ này được coi là chính phủ PG, nên TT Trí Quang không chống chính phủ nữạ

 

Ngày 19/2/65, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Thiếu tướng Lâm Văn Phát và Nguyễn Bảo Kiếm tổ chức đảo chánh dưới danh nghĩa Lực Lượng Bảo vệ Dân Tộc, đ̣i Nguyễn Khánh từ chức và trao quyền lại cho dân sư..  Cuộc đảo chánh bất thành. TT Tâm Châu lên đá phát thanh kêu gọi Phật tử ủng hộ Hội Đồng Quân Lực.  Tướng Thi cho rằng cuộc đảo chánh này do Đại sứ Maxwell Taylor xúi dục.

 

Kể từ khi Tướng Khánh chống lại Đại sứ Taylor, các tướng lănh nhận thấy phải thay Tướng Khánh mới được Hoa Kỳ ủng hộ, nưng chưa có cơ hộị  Nhân dịp có đảo chánh, Tướng Khánh đang lẫn tránh ở Ba Xuyên, Hội Đồng Quân Lực họp và quyết định cử Trung tướng Trầ Văn Minh làm Tổng tư lịnh Quân đội thay cho Tướng Khánh và bổ nhiệm ông làm Đại sứ Lưu đô.ng.

 

* Mở mặt trận mới : ngụy ḥa

 

Khi đă có một chính phủ PG, TT Trí Quang không chống chính phủ nữa mà mở mặt trận mới : đ̣i Mỹ ngưng chiến tranh. Chiến dịch này nhằm chống lại việc Mỹ ném bom Bắc Việt và mở rộng hành quân ở miền Nam.

 

Ngày 27/2/65, TT Thích Quảng Liên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, tuyên bố thành lập Phong Trào Bảo Vệ Ḥa B́nh và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết, yêu cầu chấm dứt chiến tranh VN và rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam.

 

Nhận ra đây là một phong trào ngụy ḥa do các cán bộ CS nằm vùng giựt dây, các đảng phái quốc gia và đoàn thể tôn giáo khác đă phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu chính phủ Quát có thái độ dứt khoát với các tổ chức ngụy ḥạ  Ngày 1/3/65, cính phủ Quát vội vàng tuyên bố : Chỉ nói chuyện ḥa b́nh khi CS chấm dứt xâm lăng.  VNCH cương quyết chống lại sự xăm lăng của CS để bảo vệ tự dọ  Hôm sau, Pentagon tuyên bố tiếp tục dội bom Bắc Việt để ngăn chặn sự đem quân vào Nam của Bắc Việt.  VNCH và Ṭa Đại sứ Mỹ ra một thông cáo chung giải thích rằng phải oanh tạc các cơ sở quân sự ở Bắc Việt v́ các cơ sở này yểm trợ cho cuộc xâm lăng miền Nam.

 

Mặc cho những lời giải thích trên, chiến dịch của PG đ̣i ḥa b́nh vẫn được đẩy mạnh, các truyền đơn ngụy ḥa được răi khắp nơị  Khi chiến dịch này lên cao độ, đăcó những cuộc tự thiêu đ̣i ḥa b́nh : Thích Giác Thành tự thiêu sau Viện Hoá Đạo v́ thấy cảnh tang tóc của chiến tranh; Ni cô Thích Huệ Thiên đổ xăng vào người toan tự thiêu tại chùa Từ Vân Gia Định, nhưng được cứu thoát.  Ni cô cho biết bà muốn tự thiêu v́ thấy những đau khổ do chiến tranh gây ra, v.v...

 

Phong Trào Bảo Vệ Ḥa B́nh đă gây khó khăn cho chính phủ Quát.  Ông ra lịnh cho Tổng nha Cảnh sát có biện pháp ma.nh. Ngày 5/3/65, Tổng nha Cảnh sát ra thông cáo cho đồng bào biết phong trào ngụy ḥa do VC giựt dây tuy có nhiều tên khác nhau, nhưng cùng một mục tiêu là : làm suy yếu tinh thần chống Cộng của quân dân miền Nam và gây mâu thuẫn trong hàng ngũ quốc giạ  Sau đây là những tên khác nhau của tổ chức này :

 

- Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh

 

- Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết

 

- Lực Lượng Tranh Thủ Cách mạng

 

- Lực Lượng Học Sinh Chống Chiến Tranh

 

- Phong Trào Bảo Vệ Ḥa B́nh và Hạnh Phúc Dân Tộc,.v.v...

 

Điều chắc chắn là TT Trí Quang đă thành lập Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng, c̣n TT Quảng Liên thành lập Ủy ban Vận

Động Ḥa B́nh và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết.

 

Do dư luận phản ứng mạnh mẽ, ngày 11/3/65, Viện Hoá Đạo phải ra thông cáo tuyên bố : Ủy ban Vận Động Ḥa B́nh do TT Quảng Liên thành lập với tư cách cá nhân, không liên quan ǵ đến Viện Hoá Đạọ  Dựa vào thông cáo này, Bộ Nội vụ công bố danh sách 358 người đă kư tên vào kiến nghị của Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh : 3 luật sư, 5 bác sĩ và dược sĩ, 5 kỹ sư, 11 kư giả, 20 giáo viên, 22 công chức, 64 buôn bán, 78 lao động, 24 sinh viên, 77 học sinh, v.v...  Ngày 17/3/65, TT Quảng Liên tuyên bố từ chức chủ tịch phong tràọ  Cảnh sát liền được lịnh bắt một số nhân vật quan tro.ng. Ngày 19/3/65, 3 người thuộc Ủy ban Vận Động Ḥa B́nh bị trục xuất ra Bắc qua cầu Hiền Lương và họ được CS Bắc Việt đón rước rềnh rang : GS Tôn Thất Dương Kỵ, BS Thú Y Phạm Văn Huyến (thân phụ bà Ngô Bá Thành), và kư giả Cao Minh Chiếm.

 

Dù đă bị cảnh cáo như vậy nhưng các tổ chức ngụy ḥa vẫn tiếp tục hoạt đô.ng.  Một tổ chức có tên Khối Quốc Gia Chống Cộng được thành lập.  Khối này gồm đại diện của Cao Đài, Phật Giáo Ḥa hảo, Công Giáo và Tổng Giáo Hội Phật Giáo hợp thành.  Ngày 2/6/65, do Trung tướng Nguyễn Thành Phương hướng dẫn, Khối đă đến gặp Quốc trưởng Phan Khắc Sửu yêu cầu phải thành lập một chính phủ quốc gia chống Cộng và chống trung lập thật sự, giải tán chính phủ Quát v́ có nhiều thành phần thân Cộng trong chính phủ này đă bảo trợ cho các tổ chức ngụy ḥạ  Một Ủy Ban Liên Tôn mới thành lập ra thông cáo tố cáo chính phủ Quát âm mưu ban hành một quy chế hạn chế quyền tự do tôn giáọ

 

Phong trào chống chính phủ Quát nổi lên khắp nơị  Trước t́nh thế này Tổng nha Cảnh sát yêu cầu những người kư tên trong bản kiến nghị của Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh phải ra tŕnh diện..  Không chịu nổi áp lực, ngày 11/6/65, Quốc trưởng Sửu và Thủ tướng Quát đều từ chức, trao quyền lại cho Quân Độị  Các tướng lănh thành lập Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, ban hành Hiến chương mới và cử Tướng Nguyễn Cao Kỳ thành lập chính phủ.

 

Ngày 24/8/65, chính phủ Nguyễn Cao Kỳ đưa các thành phần của Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết ra trước Ṭa Án Quân Sự Mặt Trận xét xử.  Trong dịp này, nhiều bằng chứng được dưa ra cho thấy nhóm này đă thực sự hoạt động cho CS.  Kết quả ṭa tuyên phạt 3 người khổ sai hữu hạn, 12 người bị án tù treo và tha bổng 6 ngườị Nhưng chủ chốt là TT Quảng Liên th́ không bị truy tố.

 

Khi t́nh h́nh miền Nam gặp khủng hoảng trầm trọng và đang lúc PG miền Trung đang đẩy mạnh chiến dịch ngụy ḥa th́ Hoa Kỳ đưa Cabot Lodge trở lại làm Đại sứ thay Maxwell Taylor. Ông đến tŕnh ủy nhiệm thư ngày 25/8/65.  Các nhà quan sát biết rằng kỳ này Lodge đến không phải là để "cứu PG" như lần trước, mà là để thanh toán con bài tôn giáo mà Hoa Kỳ đă lỡ dựng lên để làm chiêu bài lật đổ TT Diệm năm 1963.  Số phận con bài PG cực đoan miền Trung coi như đă bị

định đoạt.

 

Ngày 20/10/65, Edgar Hoover, Giám đốc CIA tuyên bố CS đang xúi giục biểu t́nh chống chính sách Mỹ tại VN và gia tăng các hoạt động phản chiến.

 

Bằng chứng về hoạt động của CS dưới danh nghĩa các phong trào đ̣i ḥa b́nh ngụy tạo đă quá rơ khiến TT Trí Quang không chối căi dược.  Ông đành chịu im tiếng để cho chính phủ Nguyễn Cao Kỳ hành đô.ng.  Nhưng ông chuẩn bị thời cơ để mở một cuộc tấn công mới nhằm cướp chính quyền.

 

(c̣n tiếp)

 

knguyen@emr.ca