Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

Phần 31

 

 

Cướp chính quyền

 

 

                        

Sau khi đă thỏa măn tiếng kêu đ̣i nợ máu của nhóm TT Trí Quang xong, Tướng Nguyễn Khánh nghĩ đến củng cố địa vị

 

* Hiến chương Vũng Tàu :

 

Vốn là một quân nhân thuần túy, Tướng Khánh không có kinh nghiệm về chính trị và nhất là không biết ǵ đến thủ đoạn và chiêu bài của CS, nên lầm tưởng rằng đưa những người mà nhóm của TT Trí Quang đ̣i nợ máu ra xử bắn và bỏ tù là có thể lấy ḷng của nhóm PG cực đoan miền Trung.  Ông không hiểu rằng "diệt dư đảng Cần Lao" chỉ là mục tiêu bề ngoài (biểu kiến), một chiêu bài để kích động quần chúng.  Mục tiêu tối hậu là cướp chính quyền tại miền Nam VN.  V́ thế, sau khi đưa Ngô Đ́nh Cẩn và Phan Quang Đông ra xử bắn (cùng ngày) và tuyên phạt khổ sai các thành phần bị đ̣i nợ máu trong danh sách của TT Trí Quang, Tướng Khánh tưởng rằng ông đă được PG ủng hộ nên thừa thắng xông lên và kết quả thật là thảm hạị

 

Ngày 16/8/64, Tướng Khánh cho triệu tập Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng (HDQDCM) tại Vũng Tàu để công bố một bản Hiến Chương mớị  Theo đó, sẽ có một Quốc hội lâm thời gồm 100 hội viên dân sự và 50 hội viên quân sự do HDQDCM  chỉ đi.nh.  HDQDCM vẫn là cơ quan quyền lực tối caọ và hội đồng này đă chỉ định Tướng Khánh làm Chủ tịch VNCH.

 

Nhiều người tin rằng tác giả của bản Hiến Chương trên là Nghiêm Xuân Hồng, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng của chính phủ Nguyễn Khánh.  Hồng là một luật sư có tư cách đàng hoàng, được nhiều người yêu mến, nhưng về phương diện chính trị, ông được xếp vào loại những nhà lập thuyết, hoạch định đường lối và chính sách theo "luận", mang tính chât mờ mờ ảo ảo, chứ không theo thực tế.

 

Hiến Chương vừa được công bố th́ bị chống đối ngaỵ  Các đảng Đại Việt (BS Nguyễn Tôn Hoàn), Dân Chủ Xă Hội (Nguyễn Bảo Sơn) và VNQĐ (biệt bộ Nguyễn Tường Tam) lên tiếng công kích trước nhất, sau đó là Tổng hội Sinh viên Saigon và khối Công giáọ  Tướng Khánh nh́n lại nhóm PG đấu tranh miền Trung th́ nhóm này cũng chống đối luôn.  Sinh viên Saigon là giới làm áp lực mạnh nhất đ̣i Tướng Khánh phải thu hồi Hiến Chương và thành lập chế độ dân chủ.

 

Ngày 26/8/64, sau 10 ngày ban hành Hiến Chương, HDQDCM tuyên bố thu hồi Hiến Chương và thiết lập các cơ chế dân chủ.  Quân đội quay về cương vị quân sự của ho..  Tạm thời thành lập Ban Lănh Đạo Lâm Thời Quốc Gia và Quân Lực gồm Tam Đầu Chế : Dương Văn Minh - Trần Thiện Khiêm - Nguyễn Khánh. Chính phủ Nguyễn Khánh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nhưng phải tổ chức Quốc Dân Đại Hội trong ṿng 2 tháng.

 

* Không c̣n chính phủ :

 

Lợi dụng cơ hội này, TT Trí Quang tuyên bố không chấp nhận cơ chế tạm thời nói trên và hô hào loại bỏ chế độ độc tài quân phiệt.  Miền Trung gần như không c̣n chính phủ nữạ Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc do TT Trí Quang điều động đă nổi loạn khắp nơi và làm chủ t́nh thế ở các tỉnh miền Trung, thay chính quyền cai tri..  Ngày 3/9/64, Tướng Dương Văn Minh và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh đă bay ra Huế trấn an phong trào PG.  Lư Chánh Trung viết bài "Loạn để trị"  trên tờ T́m Hiểu số 2/10/64 mô tả giai đoạn này như sau :

 

"V́ rằng từ mấy tháng nay, nhất là từ cái ngày Hiến Chương Ô Cấp (Vũng Tàu), "thành tích duy nhất của ông Khánh sau ngày chỉnh lư" bị đập đổ, ngươi dân miền Nam đă nếm được cái thú vị của tự dọ  Tự do xuống đường, tự do đập lộn, chém giết, nói láo, bêu xấụ  Muốn ǵ cứ việc xuống đường.  Xuống đường là thắng trận.  Hoan hô dân chủ.  Thật không có cái chính quyền nào nhiều "thiện chí" bằng cái chính quyền này : xum xoe chạy từ nhóm này đến khối kia, vuốt ve hứa hẹn để làm vừa ḷng tất cả mọi ngườị

 

"Nhưng tội thay, không làm ai vừa ḷng cả.

 

"Nhưng c̣n chính quyền nữa đâu mà nói !  Ai cầm quyền hiện nay tại miền Nam ?  Người Mỹ trả lời : Ông Nguyễn Khánh, rồi "Ban Lănh Đạo Lâm Thời Quốc Gia và Quân Lực".  Dưới Ban Lănh Đạo Lâm Thời có một chính phủ xử lư thường vụ" trong 2 tháng (chỉ c̣n 1).  Trong chính phủ này, có một ông Phó Thủ Tướng đă bôn đào, 2 ông Tổng Trưởng đă chấp nhận từ chức.  Dưới nữa ta có các Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng, v.v...  Tất cả guồng máy hành chánh vẫn nằm đó, công chức cuối tháng vẫn lănh lương dều đềụ  Nhưng chính quyền, ôi chính quyền, mi ở nơi nao ?

 

"Ở Huế có cái Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng (rồi Cứu Quốc) mà thành phần chủ yếu là một số giáo sư đại học.  Hội đồng này đă cực lực phủ nhận tam đầu chế Minh-Khánh-Khiêm.  Thê  rồi người ta thấy ông Minh và ông Oánh lẽo đẽo ra Huế để "thỉnh ư" Hội Đồng đó.  Hội Đồng thương thuyết tay ngang với Chính Phủ.  Tại nhiều tỉnh miền Trung, những Hội Đồng tương tự được thiết lập và người ta đă chứng kiến những tấn bi hài kịch của những người "dư đảng Cần Lao" đến đầu thú nơi ông Tỉnh th́ được ông Tỉnh gởi qua Hội Đồng, đến Hội Đồng th́ được trả về Tỉnh.

 

"Thế th́ ai cầm quyền trên đất nước này ?  Và dựa vào đâu những cái Hội Đồng đó dám tự xưng là "nhân dân" ?  Dân nào mà cử các ông ấy ?".

 

Chính trong thời gian này, Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của TT Trí Quang đă thiêu rụi 2 giáo xứ Thanh Bồ và Đức Lợi ở Đà Nẵng, tấn công các cơ sở ấn loát và báo chí của CG tại Saigon.  Nếu không có sự đối kháng của Khối Công Dân CG (của linh mục Hoàng Quỳnh), các tổ chức CG tự vệ tại các giáo xứ th́ nhiều tang thương chắc đă xảy rạ

 

* Thủ Tướng Trần Văn Hương :

 

Ngày 8/9/64, Tướng Khánh ban hành Quyết định số 7/BLDQGQL thành lập Thượng Hội Đồng Quốc Gia với nhiệm vụ soạn thảo Hiến Chương, triệu tập Quốc Dân Đại Hội, tổ chức các cơ cấu quốc gia, cố vấn cho chính phủ và Ban Lănh Đạo Quốc Gia Lâm Thời Quân Lực.  Thượng Hội Đồng này gồm đại diện của các tôn giáo và một số nhân sĩ.  Về phía PG có Mai Thọ Truyền, Ngô Gia Hy, Lê Khắc Quyến, Nguyễn Xuân Chữ, HồĐắc Thắng, Nguyễn Đ́nh Luyện và Tôn Thất Hanh.

 

Sau đó Tướng Khánh nghĩ đến giáo sư Trần Văn Hương.  Ông là người miền Nam, thanh liêm, đă từng chống ông Diệm và được giới PG miền Nam ủng hô..  Ông rất cương quyết, không nhượng bộ những hành vi phi pháp và bạo đô.ng.  Cũng như đa số dân miền Nam, ông không đồng ư lối đấu tranh của TT Trí Quang.  Người ta dùng ông để chống lại nhóm PG cực đoan miền Trung.

 

Ngày 9/9/64, Trần Văn Hương được cử làm Đô Trưởng Saigon thay thế Thiếu tướng Dương Ngọc Lắm.  Tuy là Đô trưởng nhưng ông được xếp ngang hàng như một Tổng trưởng.

 

Ngày 13/9/64, Trung tướng Dương Văn Đức và Thiếu tướng Lâm Văn Phát kéo quân về Saigon - Gia Định chiếm đóng một số trụ sở quan trọng như đài phát thanh, Phủ Thủ tướng...rồi lên tiếng đả kích Tướng Khánh là hèn nhát và mị dân.  Tướng Đức nhân danh "Hội Đồng Quân Dân Cứu Quốc" tuyên bố văn hồi trật tự bị phá hoại và uy quyền quốc gia đă bị miệt thi..  Tướng Đức nói không có đảo chánh mà chỉ biểu dương lực lươ.ng.  Ngày 19/9/64, Tướng Đức và các sĩ quan theo ông bị cất chức.  Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của TT Trí Quang lại lộng hành hơn trước.

 

Ngày 20/10/64, Hiến Chương Lâm Thời được ban hành.  Theo Hiến Chương này th́ Quốc Dân Đại Hội có quyền lập pháp và cử Quốc Trưởng.  Thủ Tướng do Quốc Trưởng chọn và phải được Quốc Dân Đại Hội chấp thuận.

 

Ngày 24/10/64, Thượng Hội Đồng Quốc Gia tuyển nhiệm ông Phan Khắc Sửu làm Quốc Trưởng VNCH theo Hiến Chương ngày 10/10/64.  Tướng Nguyễn Khánh đệ đơn từ chức Thủ Tướng và từ giả chính quyền để trở về quân độị  Ngày 31/10/64, giáo sư Trần Văn Hương được cử giữ chức Thủ Tướng.

 

Do sự đ̣i hỏi của mọi giới, ngày 13/11/64, Thủ Tướng Hương tuyên bố trước Thượng Hội Đồng Quốc Gia là chính phủ cần phải tái lập uy quyền quốc gia, tách rời chính trị và tôn giáo, đưa tôn giáo ra khỏi chánh tri..  Lệnh dẹp các cuộc biểu t́nh và nổi loạn được ban hành ngay sau đó.  Tướng Khánh được cử là Tổng tư lịnh quân độị

 

Để đối phó với thái độ cứng rắn của Thủ Tướng Hương, TT Trí Quang ra lịnh cho Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc biểu t́nh khắp nơi đả đảo chính phủ.  Ngày 24/11/64, TT Tâm Châu gởi văn thư yêu cầu Thượng Hội Đồng Quốc Gia có thái độ với ông Hương.  Ông Hương ra lịnh đóng cửa các trường học cho đến khi có lịnh mới và tuyên bố không lùi bước và sẽ dùng mọi cách để tái lập trật tự và uy quyền của quốc giạ Có 228 người biểu t́nh và gây rối bị bắt.

 

Ngày 29/11/64, Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc tổ chức đưa đám tang học sinh Lê Văn Ngọc bị chết trong cuộc biểu t́nh ngày 25/11/64.  Cảnh sát khám thấy chiếc xe NDG.228 trong đoàn hộ tang có chở vơ khí liền bắt giam một số ngườị  Các cuộc biểu t́nh và bải khoá lại được tổ chức liên tục.  Chính phủ ra lịnh đàn áp thẳng taỵ  Các TT Tâm Châu, Trí Quang, Pháp Tri, Thiện Hoa và Hộ Giác bắt đầu tuyệt thực.  Viện Hoá Đạo đóng cửa ngưng hoạt đô.ng.

 

Tuy đă giao quyền cho chính quyền dân sự, ngày 18/12/64 Tướng Khánh lại cho thành lập Hội Đồng Quân Lực và ngày 20/12/64 Hội Đồng này tuyên bố bất tín nhiệm và giải tán Thương Hội Đồng Quốc Gia v́ cho rằng Thượng Hội Đồng bị một số tướng lănh có óc bè phái, bị mua chuộc, gây chia rẽ hàng ngũ quốc giạ  Một số thành viên của Thượng Hội Đồng bị lưu giữ..  Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ Tướng Hương vẫn được tín nhiệm.

 

Tướng Đôn kể rằng khi đến Đà Lạt th́ Tươ"ng Khánh than phiền là Thượng Hội Đồng gồm các tay chân thân tín của Dương Văn Minh và họ đă chống lại tất cả những quyết định của ông.  Ông sẽ về Saigon để bắt tất cả "những tên phản động" đó.  Thật vậy, Thượng Hội Đồng gồm nhiều đại diện của phe TT Trí Quang như Lê Khắc Quyến, Ngô Gia Hy, Tôn Thất Hanh, Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Đ́nh Luyện, Hồ Đắc Thắng..., phe này luôn luôn t́m cách phá quấy chính phủ Hương khiến chính phủ này không làm ǵ được.

 

 

knguyen@emr.ca

 

(c̣n tiếp)