Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

Phần 13

 

 

 

 

Về phía giáo dân, những thành phần sau đây đă tham gia tích cực vào các tổ chức Công giáo quốc doanh cả ngoài Bắc và trong Nam : Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Dông Ngân, Đỗ Văn(tức Đỗ Hữu Nghiêm), Nguyễn Đ́nh Đầu, Vũ Duy Giang, Phạm Ngọc, Trần Huỳnh, Nguyễn Thành Cung và Lư Chánh Trung.  Trong số này có 2 thành phần hoạt dộng tích cực hơn cả là Nguyễn Đ́nh Đầu và Lư Chánh Trung.

 

  o Nguyễn Đ́nh Đầu : Sinh năm 1920 tại Hà Nội, con của một nhân viên lao công quét trường.  NĐ có 2 người em là Nguyễn Đ́nh Rễ và Nguyễn Thị Hồng.  Lúc c̣n nhỏ, NĐ được học Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, Kẻ Sơ, Hà Nam, thuộc giáo phận Hà Nộị  NĐ mới học tới Đệ Lục (sixième) th́ xuất, rồi sau đó vào học trường Bách Nghệ Hà Nội, chưa có Tú tàị  Thời đó, Phong trào Thanh niên Lao Động CG (JOC) đang phát triển mạnh ở VN, Nguyễn Mạnh Hà làm Hội trưởng Phong trào toàn quốc, c̣n NĐ làm Hội trưởng Phong trào ở Hà Nộị

 

Ngày 19/8/45, VM cướp chính quyền.  Ngày 23/8/45, HCM công bố ngay thành phần chính phủ lâm thời tại Hà Nộị  Trong chính phủ này, người ta thấy Nguyễn Mạnh Hà giữ chức Bộ trưởng Kinh tế.  NĐ được Nguyễn Mạnh Hà giới thiệu làm Tổng Giám đốc Nha Lao động toàn quốc, dưới quyền của Bộ trưởng Lao động Lê Văn Hiếụ

 

Ngày 2/3/46, HCM lập chính phủ liên hiệp với các đảng phái quôc gia, Nguyễn Mạnh Hà không có tên trong thành phần chính phủ nữạ  Lê Văn Hiến qua làm Bộ trưởng Tài chánh, Nguyên Văn Tạo, 1 đảng viên cao cấp khác, giữ chức Bộ trưởng Lao đô.ng.  NĐ tiếp tục làm Tổng Giám đốc Tổng nha Lao đô.ng. Bị loại ra khỏi thành phần chính phủ, Nguyễn Mạnh Hà bỏ qua Pháp.  Khi Pháp chiếm lại Bắc Việt, VM rút vào chiến khu, NĐ ở lại Hà Nộị  Năm 1951, nhân một chuyến đi tham quan ở Pháp, NĐ được Nguyễn Mạnh Hà bảo lănh cho ở lại Pháp học xă hội học ở một trường tư, không cần bằng Tú tàị  NĐ không đậu bằng cấp ǵ.

 

Lúc ở Pháp, NĐ ở một căn pḥng trên lầu 5 của một ngôi nhà ở số 32 rue de Richelieu, Paris 1er.  Nơi đây là chỗ hội họp của những người lưu vong muốn dành độc lập cho quê hương.  Những thành phần đến họp gồm cả những ng+ời theo CS hay không theo CS như Hoàng Xuân Hăn, Nguyễn Quốc Định, Trương Công Cừu, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đắc Khê, Nguyễn Thoại, Trần Hữu Phương, Trần Thông, Bửu Lộc, v.v...  Nhóm học Đại học Louvain ở Bỉ như LM Nguyễn Quang Lăm, Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung...cũng đến họp nơi đâỵ  Các nhóm trên hoạt động riêng rẻ nhưng có cho xuất bản tờ tạp chí Thống Nhất để nói lên quan điểm chính trị của nhóm, nên được gọi là Nhóm Thống Nhất.  Riêng nhóm của Đảng CSĐ có kết nạp đảng viên, tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt thường xuyên.

 

Ngày 25/6/54, do sự vận động của ông Ngô D́nh Luyện và nhóm Nguyễn Mạnh Hà, giáo sư Hoàng Xuân Hăn đă thuyết phục được Quốc trưởng Bảo Đại kư sắc lệnh số 38/QT ngày 25/6/54 ủy quyền cho ông Ngô Đ́nh Diệm lập chính phủ với toàn quyền về dân sự và quân sư..  Nhóm Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Đ́nh Đầu, Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung (đă được con bảo lănh sang Canada năm 1995), LM Nguyễn Quang Lăm...đi.nh về tham gia chính phủ nhưng bị Ngô Đ́nh Nhu gạt ra v́ nghi nhóm này thân Pháp.  Nguyễn Mạnh Hà quay trở lại Pháp, nhưng NĐ, vốn không lấy được bằng cấp ǵ, đă thúc giục Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung và LM Nguyễn Quang Lăm phải trở về và chờ cơ hộị  Những người này đă trở về VN năm 1956, cho xuất bản tờ tuần báo Sống Đạo nên thường được gọi là "nhóm Sống Đạo" hay "nhóm Cấp Tiến".  Tờ "Sống Đạo" có khuynh hướng chống chính phủ và thiên về đường lối XHCN.  2 LM Nguyễn Ngọc Lan và Trương Bá Cần từ Pháp về cũng gia nhập nhóm Sống Đạọ  Lư Chánh Trung phụ trách biên tập, nhưng NĐ vẫn nắm hầu bao và quyết định đường lối của tờ báọ

 

NĐ về nước được một thời gian th́ ông Đào Văn Tập qua đờị  NĐ cặp bồ với bà Đào Văn Tập. để chiếm du.ngm nhà in của bà này và sống bằng nghề ấn loát và xuất bản.  Về sau NĐ cưới em của cựu Thủ tướng Bửu Lộc, một người giàu có, và về ở nhà vợ, góc đường Nguyễn Du và Nguyễn Trung Trực.

 

NĐ vẫn thường xuyên liên lạc với nhóm cán bộ trí vận của CS đang hoạt động ở Pháp hay đă về nằm vùng tại miền Nam và nấp sau tờ tuần báo Sống Đạo để hoạt đô.ng.  Tờ Sống Đạo cũng như tờ "Công giáo và Dân tộc" sau này, đă cố gắng dùng Thánh Kinh để bênh vực cho Chủ nghĩa Cộng sản.

 

Nguyễn Đ́nh Đầu là một tên chuyên đâm bị thóc thọc bị gạo để gây mâu thuẫn trong hàng ngũ CG và tuyên truyền ngụy ḥạ  Khi CG biểu t́nh lên án những vụ bạo loạn tại miền Trung do CS giựt dây, NĐ soạn sẳn một văn thư chống lại Khối Công Giáo và chạy đi thuyết phục một số LM và giáo dân kư vàọ  Trong cuốn sách "30 tháng 4" do nxb TPHCM ấn hành năm 1985, kư giả Vơ Trần Nhă của VC cho biết NĐ là người yểm trợ đắc lực cho việc đưa miền Nam vào tay CS.  NĐ có chân trong "nhóm Trí Việt", gồm một số đặc công CS nằm vùng, hoạt động dưới danh nghĩa "đ̣i thi hành hiệp dịnh Paris".  Ngày 29/4/75, NĐ đi với Nguyễn Văn Diệp (cựu Bộ trưởng Kinh tế) và Đinh Bá Thi vào trại David ở trong phi trường Tân Sơn Nhất gặp phái đoàn VC cư ngụ ở đó để báo cáo t́nh h́nh và nhận chỉ thị về việc vận động Dương Văn Minh đầu hàng.  Đinh Bá Thi dùng mật hiệu để được phái đoàn VC trong Ủy ban Liên hợp Quân sự 4 bên mở cửa cho vàọ  Sau này Đinh Bá Thi được cử làm Đại sứ VC tại LHQ đầu tiên, nhưng một thời gian sau đă bị thanh toán bằng một tai nạn xe cộ trong một chuyến về VN.

 

Sau khi VC chiếm được miền Nam, bên ngoài NĐ không giữ chức vụ ǵ quan trọng, nhưng bên trong NĐ đă đứng ra tổ chức và giựt dây các chiến dịch chống phá GHCG.  Từ vụ hô hào trục xuất Đức Khâm sứ Henri Lemaitre, đ̣i băi chức TGM Thuận, đến việc lên án các vụ Vinh Sơn, Đắc Lộ, Ḍng Đồng Công...đều có bàn tay của NĐ thúc đẩy phía saụ Với âm mưu thâm độc, chính NĐ đă soạn thông cáo của Ṭa TGM Saigon lên án vụ Ḍng Đồng Công rồi cầm lên yêu cầu TGM Nguyễn Văn B́nh kư tên vào, nhưng TGM B́nh không chịu kư th́ NĐ đă lấy con dấu của Ṭa TGM đóng vào rồi gởi cho các báo VC yêu cầu công bố.

 

  o Lư Chánh Trung : LCT sinh năm 1929 ở Trà Vinh, theo đạo CG vào khoảng 1949 và năm 1950 được cho qua Bỉ học Đại học Louvain, một đại học CG, ở cách xa thủ đô Bruxelles khoảng 30km.  LCT học rất giỏi, nhưng khi mới lấy xong Cử nhân Tâm lư học và Cử nhân Chính trị học, đă vội theo Nguyễn Đ́nh Đầu về nước năm 1956 với ư định tham chánh, nhưng không được Ngô Đ́nh Nhu dùng nên rất bất măn với chế độ Ngô Đ́nh Diệm và quay lại tán dương đường lối của CS.  Khi ở Bỉ và Pháp, LCT cũng nằm trong Nhóm Thống Nhất của Nguyễn Mạnh Hà và bị chi phối bởi Nguyễn Đ́nh Đầụ

 

Tuy chưa có bằng Tiến sĩ nhưng rất thông minh, vượt hẳn Nguyễn Văn Trung và các bạn đồng khóa thời đó, nên được coi là lư thuyết gia của nhóm và là linh hồn của tờ tuần báo Sống Đạọ  LCT có tài viết lách rất điêu luyện, có thể bẻ ng̣i bút đi theo hướng nào cũng được.  Đọc những bài của LCT ca tụng HCM sau ngày 30/4/75, nhiều người phải sửng sốt về tài phất cờ theo chiều gió của người viết. Khó t́m được tại miền Nam một người viết "bài ca con cá" điêu luyện như thế.

 

LCT có người em là Lư Chánh Đức, làm Giám đốc Nha học liệu tại Bộ Quốc gia Giáo dục VNCH, đă xin cho LCT làm Công cán Ủy viên của Bộ nàỵ  Về sau, LCT được bổ làm Giám đốc Nha Trung học Công lập.  LCT cũng được mời dạy triết học tại Viện Đại học Huế và Đà Lạt.

 

Tuy có tŕnh độ kiến thức cao và vững vàng, tính t́nh ḥa nhă, nhưng bước đường sự nghiệp của LCT rất lận đận, có khi không lo nổi miếng ăn.  Nhiều người cho rằng nếu LCT đừng nghe Nguyễn Đ́nh Đầu, lấy xong bằng Tiến sĩ rồi trở về, có lẽ sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn. LM Cao Văn Luận là người đă nâng đỡ LCT rất nhiều, nhưng dưới 2 chế độ Cộng ḥa Miền Nam, LCT chưa t́m được chỗ đứng thoải mái, luôn bận tâm về sinh kế nên thường tỏ ra hận đờị  Sự bất măn của LCT xuất hiện rất rơ trong cái lối viết lúc nào cũng có tính châm chọc và chua cay của ông.  Vốn là 1 giáo sư Triết, tôn thờ Mounier và Karl Jasper, LCT đă nh́n vấn đề chính trị VN dưới lăng kính của một triết giạ  Trong bài "Trên đường cùng đi" trên báo Đại Dân Tộc số 17 ngày 4/6/72, ông viết :

 

"Đối với tôi, vấn đề rất giản dị : dầu cho cuộc chiến hôm nay được giải thích cách nào, thực tế vẫn là có 2 phe cùng là người Việt đang chém giết nhau, mỗi phe được một hoặc hai siêu cường yểm trợ tận t́nh về mọi mặt.

 

"Tôi là người đứng "bên này" và từ lâu tôi đă nghĩ rằng lối thoát duy nhất cho cuộc chiến hiện nay là phải tạo dựng cho "bên này" một chính quyền tốt, độc lập với ngoại bang, có đủ nội lực và tự tín để gặp gỡ và làm ḥa thật sự với "bên kia"."

 

Nghĩ sao làm vậy, khi CS chiếm được Saigon là ông đi theo CS, viết bài tán dương HCM và đảng CSVN.  Ông được chọn làm Đại biểu Quốc hội khóa VI năm 1976 và các khóa tiếp theọ Khi vụ Vinh Sơn xảy ra, ông có viết một bài phê b́nh đăng trên báo "Công giáo và Dân tộc" số 55 ngày 18/7/76, lên án những người tham gia như sau :

 

"Hạng người như thế xin đừng gọi là người mà tội cho con người, xin đừng gọi là người VN mà tội cho dân tộc VN. Cũng xin đừng gọi là CG mà tội cho GHCG".

 

Gặp lại LCT vào thập niên 1980, người ta có thể thấy nơi ông h́nh ảnh của một người đă thấm đ̣n và chán nản.  2 vợ chồng ông làm lụng vất vă vẫn không đủ ăn, mặc dù trên ngực có gắn cái nhăn hiệu "đại biểu Quốc hội".  Có lẽ trong hoàn cảnh đó ông mới nhận ra rằng "những người không đáng là người, không đáng là người VN" chính là những người CS chứ không phải là những người tham dự vào vụ Vinh Sơn.  Những người mà ông mơ ước "làm ḥa" đă cùng ông biến VN thành một quốc gia nghèo đói, không dân chủ, không tự do, không nhân quyền, và đă vùi lấp cuộc đời c̣n lại của một triết gia như ông.

 

Về phía giáo sĩ có 2 linh mục miền Nam được CS tín nhiệm, đó là LM Huỳnh Công Minh và LM Trương Bá Cần.  2 LM này đă được LM Nguyễn Đ́nh Thi, một cán bộ VC nằm vùng ở Pháp, móc nối khi c̣n du học ở Pháp.

 

  o LM Huỳnh Công Minh : Huỳnh Công Minh là một đảng viên nồng cốt của Đảng CSVN trong công tác Công giáo vận.  Trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa VI năm 1976, ông được chọn làm đại biểụ  Trong phiên họp ngày 7/7/77, sau khi Lê Duẩn đọc Báo Cáo Chính Trị, ông đă lên đọc một bài tham luận đúng sách vở của đảng :

 

"Báo cáo chính trị làm hho tôi thêm xác tín rằng mẫu con người mới, mẫu xă hội mới mà Quốc hội sẽ đề ra để toàn dân ra sức thực hiện trong giai đoạn lịch sử này chẳng những không có ǵ mâu thuẫn với tôn giáo, với tín ngưỡng chân chính, trái lại c̣n rất phù hợp với Tin Mừng của Chúa Kitô Giêsụ

 

"Báo cáo chính trị làm cho tôi càng xác tín thêm nữa rằng con người mới, xă hội mới mà mọi người đều mơ ước, mà mọi người tin vào Chú Kitô Giêsu măi mơ ước, con người mới đó, xă hội mới đó không thể có được, không bao giờ có được nếu không có Đảng Lao Động VN, đội tiên phong của giai cấp công nhân lănh đạo và tổ chức.

 

"Phần tôi, tôi nguyện suốt đời phục vụ cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở yêu nước, yêu CNXH, suốt đời làm nhịp cầu nối kết quần chúng CG mà đại bộ phận là nhân dân lao động, với đại gia đ́nh VN, kiên quyết đập tan mọi âm mưu chia rẽ, đội lốt tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng của đế quốc và tay saị" (Thông tấn xă VN, 7/7/77)

 

Cũng giống như TT Thích Minh Châu, LM Huỳnh Công Minh là một người được huấn luyện về nghiệp vụ đàng hoàng, lúc nào ông cũng tỏ ra hoà nhă và khiêm tốn, không bao giờ bênh vực công khai chế độ CS khi thuyết giảng hay khi nói chuyện với các giáo sĩ và giáo dân.  Ông chỉ kêu gọi phải hợp tác với phường khóm.  Ông không giữ chức vụ ǵ quan trọng trong tổ chức CG quốc doanh, nhưng trong thực tế ông nắm hết mọi quyền hành trong tổ chức nàỵ  Mọi việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển các giáo sĩ và các hoạt động của GHCGVN đều được chuyển cho ông cứu xét và đề nghị nhà cầm quyền CS th́ mới chấp nhận.  Ông luôn thi hành đúng mọi chỉ thị của đảng.

 

  o LM Trương Bá Cần : là Tiến sĩ Sử học ở Pháp.  Ông điều hành tờ tuần báo Công giáo và Dân tộc, dùng tờ báo này để bênh vực XHCN và vận động người CG thi hành chính sách của Đảng và Nhà nước.  Trên báo Công giáo và Dân tộc Xuân 1982, ông viết :

 

"Từ lâu, trước ngày giải phóng, tôi xác tín không có con đường thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩ xă hộị Do đó, chấp nhận CNXH, đương nhiên tôi chấp nhận sự hợp tác với những người CS.

 

"Ngoài ra, kinh nghiệm trong 5 năm qua ngày càng thuyết phục tôi rằng sự lựa chọn CNXH là tốt nhất.  Riêng tôi, hằng ngày tôi sống trong sự hợp tác giữa người CS và người CG. Tôi xác tín rằng chúng tôi có thể cùng nhau làm việc. Nhưng hợp tác có nghĩa ǵ ?  Đối với tôi, điều kiện tuyệt đối là có sự kính trọng nhaụ  Không chỉ là sự dung thứ cho người khác tồn tạị  Nhưng tôi lập lại sự kính trọng, mà người ta chỉ kính trọng cái mà người ta thừa nhận là có giá tri..  Tôi thấy rằng những người CS kính trọng chúng tôị  Về phía chúng tôi, chúng tôi đă học được rất nhiềụ  Chúng tôi đă học biết những giá trị thật của CNXH.  Đó là một lư tưởng cụ thể, phục vụ người khác".

 

Vào khoảng 1989, suy nghĩ của ông hơi thay đổi nhưng chưa ai chắc điều đó có phải thật hay giả.  CS đă nhờ ông viết lại lịch sử GHCGVN để biện minh cho chế dô..  Có lần CS nhờ LM Phan Phát Huồn viết lại bộ Việt Nam Giáo Sử, nhưng khi LM Huồn hỏi tại sao không nhờ LM Trương Bá Cần th́ CS trả lời, "Linh mục viết người ta mới tin.  Trương Bá Cần viết người ta không tin !".

 

Nh́n chung, ngoài 2 LM Minh và Cần ra, các LM quốc doanh khác không đóng vai tṛ ǵ quan tro.ng.  Các LM Phan Khắc Từ, Trần Thiện Cẩm, Vương Đ́nh Bích,...chỉ là loại chạy cờ, có việc ǵ CS sai th́ làm.

 

Đa số các linh mục và trí thức CG thiên tả như Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Lư Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung, Thanh Lăng...đều là những người tốt nghiệp về thần học và triết học ở Pháp hay Bỉ, nên thường nh́n các vấn đề chính trị và xă hội của đất nước dưới lăng kính của triết học.  Họ dùng Tâm và Lư để phân tích và xác định con đường mà đất nước phải chọn.  Họ không có thói quen quan sát các sự kiện đang diễn ra rồi dùng Trí để phán đoán và chọn con đường thich hợp nhất.  Mỗi khi thấy con đường họ tưởng là đúng, đă có nhiều nguy hại trong thực tế, họ quay ngược trở lại và tấn công thẳng vào con đường mà họ từng cổ vơ.  Bằng bài báo "Dấm chua mật đắng" trong cuốn "3 năm xáo trộn", nhóm Sống Đạo đă

khuyến cáo các tổ chức của người CG đứng lên chống lại sự lộng hành của Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc miền Trung do CS giựt dâỵ  Nhưng khi nhận ra được những tệ hại của chế độ CSVN, họ không hề đưa thêm má bên kia cho CS đánh mà trái lại đă mạt sát chế độ CS bằng những lời lẽ chua cay hơn những người thường.  Sau đây là một mẫu chuyện

ngắn giữa công an và Nguyễn Ngọc Lan, được NNgL ghi lại trong cuốn "Nhật Kư 1990-1991" :

 

"Ông có di thăm linh mục Chân Tín không ?

 

- Làm sao tôi đi được ?

 

- Như ông viết qua báo chí đó : Duyên Hải bây giờ đang bị sốt rét như di.ch.  Người ta đang bảo là Nhà nước khéo chọn chỗ để đày linh mục Chân Tín đó.

 

- Linh mục Chân Tín năm nay bao nhiêu tuổi ?

 

- 71.

 

- Thôi, tôi gặp ông Lan chỉ có vậỵ"

 

Trước đây, 2 linh mục Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan đă có lập trường khuynh tả hoàn toàn, nhưng sau khi sống với chế độ CS một thời gian, họ nhận ra CNXH không tốt đẹp như họ tưởng, họ đă quay lại chống chế độ một cách mạnh mẽ. Với những thành phần này, không thể coi họ là thành phần quốc doanh, nhưng những nhận định sai lệch của họ về chính trị, xă hội và tôn giáo một đôi khi rất tai hạị  Đi vào chính trị, triết gia luôn bị đánh bại một cách thê thảm. Thân phận của họ cũng giống như thân phận của một triết gia đi qua sông mà người Tây phương thường đem ra chế giễu :

 

Triết gia hỏi ông lái đ̣ :

 

- Ông có biết làm toán hông ?

 

- Tôi không biết.

 

- Thế là ông đă mất một phần tư cuộc đời rồi !

 

Một lúc sau, triết gia lại hỏi câu thứ hai :

 

- Ông co biết viết không ?

 

- Tôi không biết.

 

- Thế là ông mất nửa cuộc dời rồi !

 

Thuyền đến giữa sông, triết gia hỏi câu thứ ba :

 

- Ông có biết đọc không ?

 

- Tôi không biết.

 

- Thế là ông mất ba phần tư cuộc đời rồi !

 

Khi triết gia vừa dứt lời th́ sóng gió lớn nổi lên; ông

lái đ̣ liền quay lại hỏi triết gia :

 

- Ông có biết bơi không ?

 

- Tôi không biết.

 

Ông lái đ̣ lắc đầu :

 

- Thế th́ ông mất cả cuộc đời rồi !

 

Trong buổi nói chuyện trên đài phát thanh vào ngày 26/10/1939, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đă nói :"Người cấp tiến là người hai chân đă được trồng chặt vào khoảng không".

 

Khi các triết gia nói trên nhận được sự thật th́ đă quá muộn, phương cách để cứu văn không t́m thấy dễ dàng ở trước mắt.  Nhưng dù sao họ cũng c̣n có thể quyết định quay trở lạị  Những thành phần gia nhập Đảng CS như các linh mục Nguyễn Đ́nh Thi, Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh th́ không c̣n đường trở lại nữa : hoặc tiếp tục đi trong sai lầm hoặc chết.  Kỷ luật Đảng không bao giờ dung tha thành phần phản Đảng.

 

Mặt Trận Tổ Quốc luôn t́m cách đề cao vai tṛ của các linh mục quốc doanh, nhất là vai tṛ của linh mục Huỳnh Công Minh.  Mọi việc phong chức, bổ nhiệm và thuyên chuyển giáo sĩ cũng như các h́nh thức sinh hoạt tôn giáo đặc biệt đều phải có đề nghị của linh mục này mới được nhà cầm quyền chấp thuận.  Hôm 10/7/89, Hồng Y R. Etchegaray ghé thăm Saigon, báo Saigon Giải Phóng loan tin ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Chủ tịch UBNDTP đă tiếp Đức Hồng Ỵ  Cùng tham dự cuộc tiếp tân này có "TGM Nguyễn Văn B́nh và GM giáo phận Saigon Huỳnh Công Minh".  Bản tin trên đă làm mọi giới CG bất b́nh.

 

Nhiều người đă gọi điện thoại phản đối báo SGGP và yêu cầu TGM B́nh đính chính.  Báo SGGP ngày 13/7/89 đăng một cột nhỏ cải chính nói "Linh mục Huỳnh Công Minh là linh mục chánh sở nhà thờ chánh ṭa Saigon chứ không phải GM giáo phận Saigon như đă loan tin".  Qua bản tin cố ư đăng sai đó, mọi người đều thấy rơ ư định của CS muốn đưa linh mục Huỳnh Công Minh làm GM giáo phận Saigon.

 

Tuy được sự hỗ trợ của Mặt Trận Tổ Quốc, các linh mục quốc doanh viết hay nói ǵ cũng không ai nghẹ  Đi đâu họ cũng bị giáo dân xa lánh.  Linh mục quốc doanh c̣n lo sợ các biện pháp kỷ luật của Ṭa Thánh Vatican.  Năm 1992, trong văn thư số N4708/92/RS ngày 20/5/92 gởi cho GM Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Angelo Sodano đă yêu cầu Hội Đồng GMVN lưu ư các giáo sĩ về "Tuyên ngôn của Bộ Giáo Sĩ về những hiệp hội và những phong trào mà các giáo sĩ không được tham gia" công bố ngày 8/3/82 với mục đích nhắc nhở các linh mục không được tham gia vào các tổ chức CG quốc doanh.  Tuyên ngôn này nói rơ :"Ai hành động trái với lịnh cấm hợp pháp của thẩm quyền GH có thể bị phạt một cách chính đáng, kể cả phạt vạ, chiếu theo các điều phải tuân giữ theo luật".

 

    o Thành lập Giáo hội Công giáo Việt Nam Tự trị không được, quay lại thành lập "Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước" :

 

Năm 1980, Hà Nội quyết định bước qua giai đoạn mới gọi là "giai đoạn cách mạng dân chủ nhân dân".  Trong giai đoạn này, CS cho áp dụng các biện pháp để quốc hữu hóa tất cả tài sản của các nhà tư bản lớn và địa chủ để đưa vào quốc doanh, ép buộc các nhà tư bản hạng trung hợp tác kinh doanh với chính phủ CS.  Đây là một h́nh thức mượn vốn và tay nghề của tư nhân để xây dựng các cơ sở kinh doanh và sản xuất, rồi đưa vào hợp tác xă hay biến thành công ty quốc doanh trong giai đoạn kế tiếp.  Song song với các biện pháp kinh tế, CS cũng tiến thêm một bước thứ hai trong việc đưa tôn giáo vào quốc doanh.  Chữ "quốc doanh" được Hà Nội dịch ra tiếng Anh là "state-run", tức do nhà nước điều hành.  Dân chúng đă dùng chữ này để chỉ các tổ chức do chính phủ điều khiển.

 

CS muốn tiến tới "quốc daonh hóa" CG trước cả PG.  Đầu năm 1980, Ban Tôn giáo chính phủ và Mặt Trận Tổ Quốc đă đưa linh mục Nguyễn Thế Vịnh, Chủ tịch "Ủy ban Liên lạc Công giáo Yêu Tổ quốc và Ḥa b́nh", từ Hà Nội vào Saigon tổ chức một hội nghị CG mở rộng vào ngày 5/1/80.  Hội nghị này dă đi đến quyết định thành lập "Ủy ban Vận động Công giáo" nhằm tiến tới việc thành lập một Giáo hội Công giáo VN tự trị tách rời khỏi Vatican.  Xong CG rồi, ngày 12/2/80, CS mới cho lập "Ủy ban Vận động Thống nhất Phật giáo".  Nhưng về phía CG, CS đă gặp rất nhièu khó khăn v́ không kêu gọi được một GM nào tham gia vào Ủy ban, c̣n hầu hết giáo sĩ và giáo dân th́ tỏ ra e dè.

 

Tháng 11/81, CS đă h́nh thành được một Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhờ sự hợp tác chặt chẽ của các Ḥa Thượng Thích Minh Châu, Thích Quảng Liên và nhất là có sự đồng thuận của Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu, Xử lư Thường vụ Viện Tăng thống và HT Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hoá đạo GHPGVNTN hệ phái Ấn Quang.  Nhưng về phiá CG, CS đă hoàn toàn thất bạị

 

Trong một bản phân tích t́nh h́nh các tôn giáo tại miền Nam năm 1981, Tổng cục An ninh của CS đă nhận định rằng 2 tôn giáo Cao Đài và Ḥa Hảo chỉ là 2 giáo phái chính trị nên phải giải tán.  Về phía PG, bản nhận định nói rằng việc kiểm soát không có ǵ khó khăn, v́ PG không có tổ chức chặt chẽ và trong những năm "kháng chiến" Đảng đă gài được nhiều cán bộ nồng cốt vào bên trong để hoạt dô.ng.  Những thành phần chống đối đă bị loại bỏ hoặc cô lâp.  Vậy có thể tiến tới thống nhât ngay mà không gặp trở ngại nàọ  Riêng về phía CG, bản nhận định cho biết GHCG là một GH được tổ chức rất chặt chẽ, gồm những người lănh đạo và cán bộ có kiến thức, giáo dân đều đă được huấn luyện thuần thành.  Bản phân tích cho biết riêng giáo phận Saigon có khoảng 40 linh mục có bằng tiến sĩ hoặc tương đương và phân rơ lập trường, thái độ của từng nhóm cũng như cách đối phó.  CG có Hội đồng Giám mục là một cơ quan lănh đạo tập thể, rất khó dùng ảnh hưởng của một vài cá nhân để chi phốị  CG lại có hậu thuẫn của Vatican và các nước CG Tây phương nên nếu hành động không khôn khéo th́ có thể gây hậu quả bất lợị  Bản phân tích đề nghị dùng nhiều biện pháp để khống chế và làm tiêu hao dần giáo hội này như đă áp dụng tại miền Bắc từ 1954-1975 : T́m cách cô lập các giáo sĩ và giáo dân có khả năng lănh đạo, lưu lại một thời gian lâu dài khoảng 200 giáo sĩ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo cho đến khi t́nh h́nh ổn định, hạn chế chặt chẽ việc phong chức, bổ nhiệm các chức sắc mới thay thế những chức sắc đă qua đời, cô lập và phân tán các ḍng tu, v.v...

 

Mặt Trận Tổ Quốc đă nhiều lần mở cuộc thăm ḍ để thành lập một Giáo Hội Công Giáo VN tự trị, nhưng đă bị cự tuyệt.  Các giáo sĩ và giáo dân được mời họp để hỏi ư kiến đều trả lời rằng chỉ có Hội đồng Giám mục mới có quyền quyết định được điều đó.  Ngay các linh mục quốc doanh cũng không ai dám công khai ủng hộ đề nghị của CS. Cuối cùng, CS đă quyết định tạm thời tiến tới việc thống nhất các tổ chức CG quốc doanh trong khi nghiên cứu lại làm sao để đ^'i phó với CG để thành lập một GHCGVN tự trị, tức là nằm dưới sự điều khiển của CS.

 

Ban Tôn giáo Chính phủ đă giao cho linh mục Nguyễn Thế Vịnh của miền bắc đứng ra thành lập một tổ chức CG quốc doanh thống nhất. và một dại hội đă được triệu tập tại Hà Nội từ 7-10/11/83.  Biết linh mục Vịnh không đủ thẩm quyền và uy tín để triệu tạp một hội nghị như vậy nên Mặt Trận Tổ Quốc đă đứng ra hành đô.ng.  Mặt Trận tại mỗi địa phương đă chỉ định các thành phần tham dự đại hộị  Trong dại hội người ta thấy có 299 "đại biểu" thuộc 32 tỉnh trong nước, trong đó có 142 linh mục, 11 tu sĩ và 146 giáo dân.  Để làm cho Đại hội đi đến thành công, Hà Nội phải đưa Huỳnh tấn Phát, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc, đứng ra lănh đạo đại hộị  Đặng Thành Chơn, chuyên viên về khống chế tôn giáo của Ban Tôn giáo CS cũng có mặt để theo dơi từng diễn biến của đại hộị  Trong đại hội, đại diện chính quyền CS cũng như một số đại biểu c̣ mồi đă nhấn mạnh khá nhiều về "vấn đề CGVN" với gợi ư nên tiến tới việc tuyên bố tách rời GHCGVN ra khỏi Vatican v́ GHVN đă trưởng thành.  Chuyện này đợc bàn tán nhiều sau Đại hội nên tờ Công giáo và Dân tộc phải lên tiếng xác nhận "không có vấn đề tự trị".

 

Đại Hội đă quyết định thành lập "Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước" và đề cử linh mục Nguyễn Thế Vịnh làm Chủ ti.ch.  Đại hội cũng chấp thuận một bản Điều lệ và một bản Nghị quyết do Ban Tôn Giáo CS soạn sẵn.  Điều 2 của bản Điều lệ ghi rơ :

 

"Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước VN là một tổ chức thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc VN, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCNVN và Cương lĩnh của Mặt Trận Tổ Quốc VN".

 

Điều 3 của bản Nghị quyết đă nói về vai tṛ của phong trào CG Yêu nước như sau :

 

"Đại hội cũng nhận định : vượt qua những gian lao thử thách, dưới sự lănh đạo của Đảng CSVN và Chủ tịch HCM vĩ đại, với sự quan tâm giúp đỡ của Mặt Trận Tổ Quốc VN, phong trào CG Yêu nước đang lớn ma.nh.  Yêu nước là truyền thống vẻ vang của dân tộc VN, là đ̣i hỏi thiêng liêng của t́nh thương Kitô giáo, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân VN.  Trong thời đại ngày nay, nội dung yêu nước phải gắn liền với Chủ nghĩa Xă hội và phải gắn liền nghĩa vụ yêu nước với nghĩa vụ đấu tranh cho ḥa b́nh và công lư trên thế giới".

 

Linh mục Nguyễn Thế Vịnh làm Chủ tịch được 6 tháng th́ mất.  GM Bùi Chu Tạo cho biết những tháng cuối cùng của cuộc đời, linh mục Vịnh thường tỏ ra hối hận về sự lầm lẫn của ông trong việc tham gia Đảng CSVN, và rồi việc tới phải tới, những ngày trước khi qua đời linh mục Vịnh đă xin chịu các phép bí tích.  Một nhân vật khác là linh mục Hồ Thành Biên đă thay thế linh mục Vi.nh.

 

Tại Saigon, "Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước Việt Nam" đă được cấp một biệt thự ở số 15 đường Tú Xương, Q3, để làm văn pḥng thường trực và sinh hoạt.  Cũng giống như nhóm người đào tạo ra nó, Ủy ban chiếm pḥng hội của Trung tâm CGVN ở đường Trần Quốc Toản làm nơi hội họp.  Ủy ban cũng định chiếm dụng nhà sinh hoạt của giáo xứ Tân Định để làm cơ sở ấn loát và phát hành báo chí, nhưng bị kháng cự lại nên không chiếm được.  Ủy ban có một tờ tuần báo là tờ "Công giáo và Dân tộc" do linh mục Trương Bá Cần làm chủ nhiệm.  Ủy ban dùng tờ báo này để kêu gọi giáo dân hợp tác với chính quyền.  Trong 1 bài phhỏng vấn dành cho báo Eglises d'Asie, GM Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN, đă trả lời bằng tiếng Pháp về trường hợp của "Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước" và tờ "Công giáo và Dân tộc" như sau :

 

"Ủy ban thủ một tờ báo CG duy nhất tại miền Nam VN.  Tuy nhiên tờ này hay tờ kia (ở Bắc) đều đă được coi như là những cơ quan của chính phủ.  Những bài viết trong tờ báo luôn bênh vực chính sách của chính quyền và thường công kích GH.  Họ không có ư kiến đứng đắn về GHVN...

 

"2 trong những người đại diện (của Ủy ban) đă gởi cho tôi một lá thư trong đó họ than phiền họ đă bị cả chính quyền lẫn hệ cấp thẩm quyền CG coi như một công cụ kiểm soát của chính quyền.  Tôi đă trả lời họ rằng những sự nghi ngờ đó có căn cứ.  Họ đă mất sự tin tưởng của người CG". (Nguyễn Ngọc Lan, "Nhật kư 1990-1991, Tin, Paris, 1993, tr. 236-237).

 

Tuy được sự trợ giúp của Mặt Trận Tổ Quốc, Ủy ban trên không hoạt động ǵ được, v́ giáo dân cũng như giáo sĩ chỉ biết Hội đồng Giám mục VN chớ không cần biết Ủy ban nàỵ

 

Với chỉ thị của Ṭa Thánh Vatican cấm các giáo sĩ không được tham gia vào các tổ chức tôn giáo quốc doanh, vai tṛ của Ủy ban cũng sắp cáo chung, v́ các giáo dân tham gia ủy ban không có ai có uy tín hay khả năng điều hành nó.

 

    o Tiếp tục đánh phá Công giáo :

 

Năm 1985, khi quyết định tiến tới giai đoạn mà CS gọi là "Tiến lên Xă hội chủ nghĩa", CS quyết định đưa các ngành tư doanh c̣n lại vào hợp tác xă hay biến thành công ty quốc doanh.  Tại Saigon, Q3, nơi c̣n nhiều cơ sở tư doanh nhỏ, đă được chọn làm thí diểm.  Song song với biện pháp kinh tế, CS cũng quyết định đi thêm một bước nữa trong việc khống chế CG.

 

Khoảng 200 công an đă được huấn luyện tại Tiệp Khắc về tôn giáo vụ được đưa vào miền Nam, phân phối cho các thành phố Đà Nẵng, Biên Ḥa, Đồng Nai và Saigon là những nơi có nhiều giáo dân tập trung.  Tại Saigon, huyện Thủ Đức đă được chọn làm thí điểm v́ nơi đây c̣n một số đông các cơ sở ḍng tu và các giáo xứ miền Bắc di cự  Trong năm 1986, một số ḍng tu ở Thủ Đức như Đức Bà Truyền Giáo, Đồng Công...đă được lệnh phân chia ra nhiều "hộ" nhỏ, mỗi hộ không quá 10 ngườị  CS sẽ cấp những căn nhà riêng biệt cho các "hộ" này tiếp tục đời sống tu tŕ.  Các cơ sở của các ḍng c̣n lại sẽ được đặt dươi quyền quản lư của nhà nước.  Vụ đánh phá Ḍng Đồng Công năm 1987 cũng nằm trong chiến dịch xé lẻ các ḍng tu để diệt dần.

 

Năm 1986, CS lại triệu tập một Đại hội Toàn quốc "Những người Công giáo Việt Nam Xây dựng và Bảo vệ Ḥa b́nh" lần thứ 2 tại Hà Nội để h́nh thàhn một GH Thiên Chúa Giáo VN tự trị, tách rời khỏi Ṭa thánh Vatican như năm 1983, nhưng vẫn thất bại, v́ các giáo sĩ và giáo dân tham dự đại hội vẫn trả lời như trước : Vấn đề tự trị hay không tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng Giám mục, họ không có thẩm quyền.

 

Sự phản ứng của CS Hà Nội về việc Ṭa Thánh Vatican quyết định phong thánh cho 117 vị chân phước tử đạo tại VN ngày 19/6/1988 cũng rất quyết liệt.  Linh mục Trương Bá Cần đă viết nhiều bài phân tích cho rằng việc phong thánh là sai lầm.  Nguyễn Đ́nh Đầu hô hào tẩy chay phong thánh.  Hội đồng Giám mục VN bị đả kích nặng nề v́ đă kư đơn xin phong thánh.  Nhiều cuộc họp hay hội thảo để phản đối quyết định phong thánh đă được triệu tập, nhưng đa số giáo dân và giáo sĩ đều cho rằng việc phong thánh là chính đáng.  Cuối cùng Hà Nội đành bó taỵ

 

Nhưng không may cho Đảng CSVN là cuộc đổi tiền vào tháng 9/1985 đă đem lại những hậu quả ngày càng nghiêm trọng, kinh tế suy sụp hoàn toàn, bắt buộc Đảng CS phải đổi mới để sống c̣n.  Sự khống chế CG cũng được nới rộng ra để khỏi bị lên án khi kêu gọi đầu tư và vay mượn tín dụng ngoại quốc.  Nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tin rằng CG là nguồn ngoại tệ đáng kể v́ có sự giúp đỡ của Vatican và các tổ chức CG quốc tế.  Tuy nhiên sự nới rộng này chỉ có ảnh hưởng đến một số sinh hoạt giới hạn như cho phong thêm một số linh mục, đồng ư cho bổ nhiệm một số giáo phẩm vào các chức vụ đă bị khiếm khuyết từ lâu, cho in một số sách Thánh Kinh...  Đặc biệt, người CG không c̣n bị xếp vào công dân hạng 6 như trước nữạ  Một vài lănh vực đại học và cơ quan công quyền đă thu nhận giáo dân.  Tuy nhiên, nhà cầm quyền CS vẫn tiếp tục gây nhiều khó khăn cho việc bổ sung từ hàng GM trở lên.  Ngày 25/8/1993, nhà cầm quyền CS đă bác bỏ quyết định của Vatican cử GM Huỳnh Văn Nghi làm Giám Quản Giáo Phận (Diocesan Administrator) Ṭa GM Saigon và cũng không cho TGM Nguyễn Văn Thuận trở về nhận chức TGM Saigon khi TGM Nguyễn Văn B́nh từ nhiệm v́ lư do già yếụ  Trước đây, khi TGM Nguyễn Kim Điền, TGM Giáo phận Huế qua đời ngày 8/6/88, Hà Nội cũng không cho Vatican cử người thay thế.  Đó là những âm mưu của CS làm tê liệt guồng máy lănh đạo của GHCGVN.  Nhưng GH này vẫn tiếp tục hoạt động b́nh thường là nhờ có Hội đồng GM, do đó âm mưu của CS không ảnh hưởng nhiềụ  Ngày 15/4/1991, Hội đồng GMVN đă gởi đến Tổng Bí Thư Đảng CSVN một Bản Góp Ư đề cập đến 2 vấn đề quan trọng sau :

 

- Vấn đề xây dựng đất nước : Phải lấy phương châm "phục vụ con người toàn diện" làm mục tiêu hàng đầu, phải có dân chủ thật sự và đặt tổ quốc lên trên hết.  Tránh đồng hóa tổ quốc với Xă hội Chủ nghĩa, v́ XHCN cũng chỉ v́ tổ quốc và nhân dân.

 

- Vấn đề tôn giáo : Hiến pháp có công nhận quyền tự do tín ngưỡng, nhưng việc thi hành quyết định này gặp nhiều khó khăn phiền hà.  Phải coi quyền tự do tôn giáo là một thứ quyền lợi chứ không phải là một đặc ân.  Các quy chế về tôn giáo, trước khi ban hành phải đem lấy ư kiến của toàn dân, nhất là tín đồ các tôn giáo chứ không nên áp đặt.  Tạo điều kiện cho tôn giáo thực hành lư tưởng nhân ái, chia xẻ hoàn cảnh của những người gnhèo túng, nhất là ở những nơi xa xôi hẻo lánh, đừng lo sợ tôn giáo đề cao cá nhân hay tập thể.

 

Bản góp ư này đă được các giới trong và ngoá nước đánh giá như là một tiếng nói thẳng thắn và xây dựng thiết thực, và đă làm cho CS lúng túng.

 

                                  *

 

Bây giờ ta quay lại câu chuyện giữa CGVN và CSVN từ 1981.  Dù đang ve văn Vatican để mở rộng bang giao và vay mượn tín dụng của Tây phương, nhưng sở dĩ CS không bao giờ từ bỏ chính sách khống chế GHCGVN là v́ họ tin rằng đây là một tổ chức có thể gây nguy hiểm cho chế độ của ho.. 

 

Nhắc lại sau khi thanh toán tờ Đạo Nhập Thế, công an bắt luôn ông Vũ Huy Bá, hiệu là Xuân Huy, vào ngày 8/9/81 về tội xuất bản bất hợp pháp tờ Sống Đức Tin và kết án ông tập trung cải tạo 5 năm.  Ông Xuân Huy đă dùng tờ Sống Đức Tin để phê b́nh sự hướng dẫn lệch lạc về giáo lư của tờ báo CG quốc doanh là tờ "Công giáo và Dân tộc" của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước.  Nhóm này đă yêu cầu công an bắt ông.  Sau khi ra tù, ông cùng gia đ́nh được đi định cư tại Mỹ năm 1993 và ông đă viết cuốn "Đức tin đại thắng" nói về các vụ đàn áp CG tại VN.

 

Cũng vào năm 1981, CS bắt đầu cho in nhiều sách, truyện bôi nhọ, chống báng CG, như cuốn "Tây dương Gia Tô bí lục", hoặc các cuốn tiểu thuyết như "Ruồi trâu", "Đất mặn", "Cánh cửa bên ngoài",...  Hà Nội ra lịnh đóng cửa Trung tâm Đắc Lộ của các cha Ḍng Tên; ngược lại, họ cho mở cửa Đại chủng viện Saigon ngày 15/3/81, để giữ "mặt nổi" tự do tín ngưỡng.  Nhưng Đại hội La Vang này 15/8/81, do TGM Nguyễn Kim Điền và GM Thể chủ tọa với 40 linh mục và 10,000 giáo dân tham dự đă là sự thách thức chế đô..  Sau đó, TGM Điền bị kêu đi "làm việc" 4 ngày và gặp nhiều rắc rối khác.  Ông bị cấm không được sang Vatican tham dự cuộc họp của Bộ Truyền giáo.

 

Phản ứng lại hành động ngăn trở mục vụ, hội nghị của Hội đồng Giám mục VN ngày 7/8/82 đă bàn về vấn đề mở cửa các chủng viện.  Nhưng sau khi gặp Hoàng Quốc Việt và ban lănh đạo Mặt Trận Tổ Quốc VN (MTTQVN) họ mới biết là CS chỉ cho phép mở các đại chủng viện ở các thành phố lớn như Hà Nội, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Saigon và Cần Thơ mà thôi.

 

Năm 1983, nhằm mục đích xóa dần vai tṛ của GH chính thống, CS cho thành lập "Ủy ban Đoàn kết CG Yêu nước" (UBCGDKYN) gồm có một số tu sĩ quốc doanh như Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Vương Đ́nh Bích, Phan Khắc Từ...dưới sự chỉ đạo chặc chẽ của Ban Tôn Giáo nhà nước và MTTQVN.  Nhưng Ủy ban này gặp sự chống đối mạnh mẽ của đa số GM, linh mục, giáo dân cả nước.  CS muốn đưa linh mục Huỳnh Công Minh lên chức đại diện giáo phận Saigon để thao túng, mua chuộc các tu sĩ vào trong Ủy ban, rồi sẽ giải tán cái b́nh phong này, biến những người của Ủy ban trở thành cấp lănh dạo của GHCG và sẽ t́m cách tách rời sự lănh đạo của Vatican trong vị thế "tự trị".  Nhiều GM công khai phản đối vài tṛ của Ủy ban này liền bị CS kêu đi "làm việc" và Ṭa GM bị công an canh chừng cẩn mật.

 

Dù vẫn cho một số GM có chức quyền xuất ngoại sinh hoạt mục vụ, hoặc chấp thuận Ṭa thánh cho phong chức GM một vài người, nhưng CS vẫn tiếp tục chiến dịch khủng bố tinh thần.  Ngày 9/8/83, toà án CS tại Saigon đă đem ra xử vụ án Ḍng Tên và kết án 12 linh mục và tu sĩ về tội "âm mưu lật đổ chính phủ" v́ đă phổ biến tờ báo "chui" Nhập Thế.

 

UBDKCGYN mở đại hội tại Hà Nội, từ 8-11/11/83, gồm có 142 linh mục và 11 tu sĩ tham dự, nhưng bị TGM Huế Nguyễn Kim Điền và một số GM phản đốị  Các vị này sau đó lại phải đi "làm việc".  GM Nguyễn Như Thể từ chức TGM phó giáo phận Huế để phản đốị  TGM Điền đă vạch rơ bản chất của Ủy ban này qua những thư  gởi cho các linh mục Vịnh và Trinh của nhóm quốc doanh, nêu ra 3 điểm chính :

 

- Chính sách Mác-Lê dùng Ủy ban để phá hoại GHCG với sự xác minh rằng "Nhà nước XHCN đoàn kết các tôn giáo trên cơ sở ích lợi chung, trong một mặt trận thống nhất cùng toàn dân đấu tranh cho độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xă hội; đồng thời xây dựng GH độc lập, thoát ra khỏi sự lệ thuộc GH nước ngoài" ("Chủ nghĩa khoa học xă hội", 1978, tr. 188).

 

- Trên thực tế Ủy ban đă có ư định tách rời khỏi GH toàn cầu, trực tiếp viết thư mời các linh mục mà không qua GM; nhà nước CS làm áp lực trên các GM...

 

- Trên thực tế, nhà nước CSVN xem Ủy ban này là GH chính thức.

 

Để ngăn chặn làn sóng chống đối của GHCG, ngày 23/2/84, CS ra lịnh bắt giam 27 nữ tu ḍng Chúa Quan Pḥng, cùng với linh mục Mao và Cổ Tấn Hưng.  Ngay sau đó, TGM Điền và GM Phạm Ngọc Chi đă bị kêu lên "làm việc" suốt 2 tháng 3 và 4/1984. HDGMVN đă triệu tập phiên họp từ 16-23/5/84 bàn về 2 vấn đề sôi nổi nhất là vụ TGM Điền và UBDKCGYN.  Hội đồng không có quyền nên không thể can thiệp mạnh mẽ cho TGM Điền, nhưng cho biết sẽ có phản ứng mạnh với UBDKCGYN nếu Ủy ban này can thiêp vào nội bộ của GHCGVN.  Không được đi tham dự phiên họp này gồm có các vị Nguyễn Kim Điền, Lê Hữu Cung, Phạm Văn Dụ, Phạm Ngọc Chi và Nguyễn Như Thể.

 

Với chiến thuật "vừa xoa vừa đánh", CS lại cho phép GH in sách nguyện cho linh mục và sách lễ giáo dân và đồng ư dể mỗi miền chỉ được mở 2 chủng viện.

 

* Giai đoạn "Tiến lên XHCN" :

 

Như ta đă biết, năm 1985, Hà Nội tuyên bố giai đoạn thực hiện chế độ "Dân chủ nhân dân" tại miền Nam VN coi như đă hoàn tất và bắt đầu đi tới giai đoạn "Tiến lên XHCN".  Muốn vậy, phải thực hiện một chương tŕnh được gọi là "Cải tạo XHCN".  Trong chương tŕnh này, tôn giáo cũng được coi là đối tượng hàng đầu phải được "cải tạo".  Tháng 9/85, Hà Nội ra lịnh kiểm kê tất cả các cơ sở sản xuất và kinh doanh của tư nhân c̣n lại để đưa vào hợp tác xă, đồng thời ra lịnh đổi tiền để vô hiệu hóa các nguồn vốn của tư nhân c̣n lạị  Về phương diện kinh tế, UBNDTP Saigon đă quyết định chọn Q3 làm thí điểm, v́ nơi đây có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ loại nhỏ của tư nhân. 

 

Về phương diện tôn giáo, th́ CS đă đem 200 công an học về công tác "tôn giáo vụ" ở Tiệp Khắc ra phân phối khắp nơi để phụ trách công tác xóa bỏ và vô hiệu hóa dần các cơ sở tôn giáọ  Các chùa chiền, ḍng tu và cơ sở tôn giáo bị kiểm tra thường xuyên.  Nhiều tu viện và cơ sở tôn giáo đă được lịnh chuẩn bị để được phân tán mỏng ra từng hộ 5-10 người, không cho tập trung nữạ  Nhiều tu sĩ đă được Mặt Trận Tổ Quốc khuyến cáo trở về với gia đ́nh hay lập gia đ́nh.

 

Cũng vào năm 1985 nhằm vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm VN, ngày 14/1/85, Đức Giáo Hoàng đă gởi chúc thư chúc Tết các GMVN và nhắc nhở qua Roma để tham dự lễ "viếng mộ Thánh Phêrô", nhưng thư bị CS tịch thụ  Ngày 6/3/85, lá thư này được công bố trên đài phát thanh Vatican.  HDGMVN dự định họp từ ngày 4/5/85, nhưng CS bắt dời lại ngày 20/5/85.  Sau đó nhiều GM không được đi sang Roma, chỉ có Hồng Y Trịnh Văn Căn, TGM Nguyễn Văn B́nh và GM Huỳnh Đông Các được phép đi từ ngày 7-24/11/85.

 

CS t́m cách cô lập và làm khó dễ GM Phạm Ngọc Chi, TGM Nguyễn Kim Điền, nhất là sau vụ CS gọi là "vụ gián diệp" Trương Thị Lư, Bề trên Tu hội Ḍng Mến Thánh Giá Huế, bị bắt vào tháng 7/85 chỉ v́ mang văn thư của TGM Điền vào Saigon (cái chết đột ngột vào 8/6/88 của TGM Điền, một người mạnh mẽ lên tiếng chống đối chính sách đàn áp tôn giáo của CS hiện vẫn c̣n là một nghi vấn).  CS cô lập TGM Điền lấy cớ là để tránh bị "mạo danh" nói những điều bất lợị  Ông liền viết thư mục vụ ngày 19/10/85 nhắn nhủ mọi người trong tương lai "đừng tin" những ǵ cho rằng ông có nóị  Để làm giảm bớt không khí căng thẳng này, UBNDTPHCM chính thức cấp giấy phép cho mở Đại chủng viện Saigon.  Trước đó họ cho mở Đại chủng viện tại Hà Nộị 

 

Ngày 24/11/85, Đức Giáo Hoàng gởi một sứ điệp đến hàng giáo phẩm VN khen ngợi đức tính cần cù và ḷng can đảm, và nhắn nhủ "những đau khổ giống như hạt lúa ḿ rơi xuống đất chết đi sẽ sinh nhiều bông hạt khác".  Trong dịp dâng thánh lễ cho VN ngày 13/12/85, DGH gởi một thư chung cho các GMVN, kể tên từng vị và nhắn nhủ tận tâm loan truyền sứ điệp tin cậy mến, trong đó có đoạn ông viết :"Tôi khuyến khích các linh mục, cho dù có gặp trở ngại, hăy tiếp tục con đường dẫn đến một xă hội được t́nh thương biến cảị  V́ sức mạnh của việc rao giảng tin mừng sẽ trở nên yếu ớt nếu những người rao giảng tin mừng chia rẽ nhau".

 

Sứ điệp này càng làm cho sinh hoạt CG căng thẳng hơn.  Suốt năm 1986, TGM Điền bị cán bộ Đảng kêu đi "làm việc" nhiều lần và ông phải vào nhà thương điều tri..  Ông tuyên bố đang "ở trong t́nh trạng bách hại" và cương quyết giữ "5 không" : không nói, không viết, không kư; và nếu CS bắt giam th́ sẽ "không ăn, không uống".

 

(c̣n tiếp)

 

kngu...@emr.ca

 

 

 

 

 

(c̣n tiếp)