Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

 

Phần 12

 

 

 

 

Đối với CG, CS t́m cách cô lập giáo hội này với bên ngoài và làm khó dễ những vị lănh đạo cao cấp và có uy tín.

Trước hết, CS ra lịnh cho "Ủy ban Đoàn kết CG Yêu nước" mới được thành lập dứng ra tổ chức "Phong trào quần chúng" biểu t́nh đ̣i trục xuất Đức Khâm Mạng Ṭa Thánh Henri Lemaitre và Đức ông Trân Ngọc Thụ (hiện là bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng John Paul II), bí thư của ngàị  Để làm việc này, CS đă giao quyền cho 2 linh mục Huỳnh Công Minh và Trương Bá Cần, mà họ đă móc nối được trong thời gian 2 ông này được Giáo hội CGVN cho đi du học ở Pháp, tổ chức và dùng "Phong trào quần chúng" trên để yêu cầu trục xuất 2 vị trên.  "Phong trào quần chúng" gồm 7 tổ chức sau đây : Thanh niên Công giáo Đại học, Công giáo Xây dựng Ḥa b́nh, Thanh lao công, Liên đoàn Sinh viên Công giáo, Công giáo và Dân tộc, Nhóm Liên tu trẻ và Đoàn Sinh viên Dự tập Ḍng Chúa Cứu Thế.  Đa số các tổ chức này mới được thành lập, mỗi tổ chức chỉ có vài người.

Trước hết, họ cho phổ biến một bức tâm thư tố cáo Đức TGM Henri Lemaitre trước đây đă yểm trợ cho chính sách "thực dân mới" của Hoa Kỳ và cho chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu, tố cáo các Khâm sứ Ṭa thánh đă can thiệp quá nhiều vào vấn đề nội bộ củ VN và tuyên bố "Giải thoát các GM miền Nam VN khỏi áp lực xâm lấn của Khâm sứ Ṭa thánh là giúp giáo hội VN được trưởng thành".  Ngày 2/5/75 họ biểu t́nh đ̣i Đức Khâm sứ phải ra đị  Ngày 14/5/75, một đoàn biểu t́nh do Đoàn Phú Khánh đứng đầu, đă xâm nhập Ṭa Khâm sứ đường Hai Bà Trưng trèo lên nóc nhà hạ cờ Ṭa thánh xuống và căng biểu ngữ đ̣i Khâm sứ phải cút đị  Họ đẩy Đức Khâm sứ, một linh mục phụ tá người Ba-lan và linh mục bí thư Trần Ngọc Thụ ra khỏi Ṭa Khâm sứ. Linh mục Huỳnh Công Minh chụp h́nh c̣n linh mục Thanh Lăng (lúc này chưa thức tĩnh) phát bản cáo trạng tố cáo 5 đời Khâm sứ Ṭa thánh can dự vào vấn đề nội bộ của VN.

Trong thời gian từ 5/5/75 - 4/6/75, các nhóm trên đă tiếp xúc với Đức Khâm sứ để đe dọa và nói nếu không rời VN, họ sẽ có những "biện pháp đáng tiếc".

Ngày 3/6/75, các nhóm này đến khuấy phá Ṭa Khâm sứ một lần nữa, họ khuấy phá cả vào lúc ban đêm.  Nghe tin này, các thanh niên giáo xứ Bùi Phát kéo tơi định can thiệp, nhưng khi mới kéo tới cầu Trương Minh Giảng th́ bị bộ đội xả súgn bắn thẳng vào, một người chết và nhiều ngươi bị thương. Linh mục Vũ B́nh Định, phó xứ Bùi Phát, bị bắt sau đó.

Ngày 4/6/75, Bộ Ngoại giao Chính Phủ Lâm Thời Cộng Ḥa Miền Nam Việt Nam đă mời Đức Khâm sứ Henri Lemaitre tới yêu cầu ngài phải lánh khỏi VN trong một thời gian càng sớm càng tốt. Ngày hôm sau, Đức Khâm sứ đă phải rời VN.

 

* Trục xuất Đức TGM Nguyễn Văn Thuận :

Trước 30/4/75, theo đề nghị của Đức Khâm sứ Henri Lemaitre, ngày 25/4/75, Vatican đă bổ nhiệm GM Nguyễn Văn Thuận, đang là GM Nha Trang, làm Tổng GM hiệu ṭa Vadesitana, Phụ tá Tổng GM Saigon với năng quyền kế vị Tổng GM Saigon.  Ngày 12/5/75, TGM Nguyễn Văn B́nh cho phổ biến thông báo sự bổ nhiệm nói trên.  Được tin này, một số LM thân Cộng đă đến bao vây TGM Nguyễn Văn B́nh và Phó TGM Nguyễn Văn Thuận đang có mặt tại Chủng viện Thánh Giuse ở đường Cường Để để chất vấn và yêu cầu Phó TGM Thuận từ chức.  Nhóm linh mục này gồm có Trương Bá Cần, Trần Viết Thọ, Vương Đ́nh Bích, Phan Khắc Từ, Thanh Lăng, Nguyễn Quang Lăm và Hoàng Kim.

Trước đó, ngày 8/5/75, nhóm linh mục nói trên đă gởi TMG B́nh một văn thư yêu cầu hoăn công bố việc bổ nhiệm TGM Thuận.  Kư tên trong văn thư này có các linh mục Huỳnh Công Minh, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thiện Toàn, Nguyễn Văn Ḥa, Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn Nghi..

Ngày 13/5/75, một toán "sinh viên CG" nằm trong tổ chức đ̣i trục xuất Đức Khâm sứ Henri Lemaitre đă xâm nhập Ṭa TGM Saigon, căng lên 3 biểu ngữ như sau :

"Nguyễn Văn Thuận, GM của ai ?"

"V́ quyền lợi của GHVN, yêu cầu Nguyễn Văn Thuận từ chức"

"Không có ḥa giải, Nguyễn Văn Thuận phải rút lui"

Ngoài ra, nhóm này cũng gởi lên Đức Khâm sai, người mà họ đang yêu cầu "cút đi", một thỉnh nguyện thư tố cáo GM Thuận là một GM chống Cộng, thuộc ḍng dơi chống Cộng cực đoan, đă tổ chức Phong trào Công lư và Ḥa B́nh để huấn luyện cán bộ chống Cộng và góp phần thành lập đảng Nhân xă, hậu thân của đảng Cần Laọ  Họ lên án GM Thuận là thành phần chống Cộng thâm tín nhất, quy mô nhất và hữu hiệu nhất...  Theo họ, trong tinh thần ḥa hợp hiện nay, khi "Mỹ-Thiệu và tay sai đă dẫm lên nhau chạy trốn, sự bổ nhiệm một GM chống Cộng tại Saigon là một điều nguy hiểm không những cho GH mà c̣n cho cả dân tộc VN".  Họ đ̣i TGM Thuận phải từ chức để "tránh cho GH và dân tộc VN những phiêu lưu vô vọng và nguy hiểm".

Sau khi hội kiến với nhóm chống đối để thông cảm không thành công, ngày 7/6/75, TGM B́nh đă gởi thông cáo cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân cho biết :"Tôi đă hết sức ôn ḥa và thông cảm đồng thời giải thích trực tiếp hoặc gián tiếp cho những ai muốn đối thoại với tôi về những sự việc trên.  Nhưng t́nh trạng ấy chưa khả quan hơn".  Sau đó ông kêu gọi :"Tôi kêu gọi tất cả quư cha, các tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân sẵn sàng tuân phục hoàn toàn quyết định của Ṭa thánh La Mă". 

Ngày 8/6/75, TGM B́nh cũng gởi cho Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTGPMN yêu cầu 3 điểm sau :

- Triệt để thi hành Sắc lịnh Tự do Tín ngưỡng và chính sách 10 điểm của chính phủ để gây tin tưởng và phấn khởi của toàn dân đối với chính phủ.

- Chấm dứt chiến dịch tuyên tryền bôi nhọ, vu cáo các chức sắc của GHCG VN.

- Chận đứng ngay chiến dịch vận động phi pháp trục xuất TGM Nguyễn Văn Thuận, v́ việc trục xuất phi pháp này vi phạm trầm trọng Sắc lịnh Tự do Tín ngưỡng và chính sách 10 điểm của chính phủ, sẽ gây nguy hại cực kỳ lớn lao không lường đưọc, về đối nội cũng như đối ngoại, cho quốc gia dân tộc. 

Nhưng câu chuyện căi qua căi lại này rồi cũng phải kết thúc. Chiều ngày 15/8/75, tại Nhà Hát Thành Phố (trụ sở Hạ Nghị Viện cũ), Ủy ban MTGPMN TPHCM tổ chức cuộc họp gồm 350 đại diện các ḍng tu nam nữ và giáo xứ để nghe họ tŕnh bày về trường hợp TGM Thuận.  Ông Mai Chí Thọ tuyên bố chính quyền Cách mạng quyết định đưa TGM Thuận về lại Nha Trang, nơi đương sự cư trú trước 30/4/75 với lư do sự hiện diện của đương sự gây trở ngại cho sự đoàn kết dân tộc.

Ngày 15/8/75, CS bắt TGM Thuận nhưng không đưa về Nha Trang mà đưa ông ra Vĩnh Phú.  Sau một thời gian bị giam giữ, nhờ sự can thiệp của các tổ chức quốc tế và Vatican, ông được đưa đi quản thúc tại giáo xứ Giang Xá cách Hà Nội khoảng 20 km cho đến ngày 21/11/1988 th́ được phóng thích, nhưng đặt trong t́nh trạng quản chế.  Năm 1991, ông bị cưỡng bức xuất ngoại và hiện nay ở La Mă.  CS cương quyết không cho ông về kế vị TGM B́nh hay làm TGM bất cứ nơi nào ở VN. 

* Thanh toán những tu sĩ có uy tín hay có "nợ máu với nhân dân" :

Song song với việc trục xuất Đức Khâm sứ Ṭa thánh Henri Lemaitre và TGM Nguyễn Văn Thuận, CS thanh toán các linh mục có khả năng chống đối chính phủ.

  1) Linh mục Hoàng Quỳnh :  Khi c̣n ở Phát Diệm, ông đă từng giữ chức Tổng tuyên úy Thanh niên, Cố vấn chỉ đạo Chiến khu Công giáo Phát Diệm, Phó chủ tịch Ban chấp hành Mặt trận Công giáo Cứu quốc và Tổng chỉ huy Tự vệ, nên thường được gọi là cha Tổng.  Vạ Nam, ông coi giáo xứ B́nh An ở Chợ Lớn.  Năm 1964, khi có các rối loạn do Hội đồng Nhân dân Cứu quốc miên Trung gây ra, ông được bầu làm Chủ tịch Khối Công dân Công giáo để đối phó với t́nh h́nh.  Tính t́nh ḥa nhă, không bao giờ khích bác ai, nhưng rất cương quyết.  Ông đă giúp khối Công giáo đương đầu với nhiều hoàn cảnh khó khăn.  Với một người có thành tích như vậy, CS không bao giờ để cho tự do khi họ chiếm được miền Nam.  Năm 1976, sau vụ Vinh Sơn, công an đă bắt linh mục Hoàng Quỳnh giam vào khám Chí Ḥa với tội danh là thành phần phản động và có nợ máu với nhân dân.  Ông bị bọn cán bộ quản lư trại giam đánh chết năm 1979 tại khám Chí Ḥa rồi đem xác đi chôn lén.

 2) Linh mục Trần Hữu Thanh : Ông sáng lập Phong trào Chống tham nhũng dưới thời TT Nguyễn Văn Thiệu và phát động phong trào này khắp miền Nam.  Ông là linh mục Ḍng Chúa Cứu Thế và là nhà hùng biện của GHCGVN.  Ông có tài diễn thuyết rất hấp dẫn và sâu sắc.  Chính ông là người đă viết bộ "Cẩm nang của người CG d+ới chế đô CS", đem huấn luyện cho các cán bộ CG 2 năm trước ngày CS chiếm miền Nam.  Rút kinh nghiệm về các biện pháp mà CS áp dụng tại miền Bắc, ông hướng dẫn giáo dân phương cách để có thể tồn tại khi phải sống dưới chế độ CS.  Công an bắt ông giam vào khám Chí Ḥa sau khi chiếm được miền Nam; sau đó đưa ông ra quản chế tại miền Bắc. 

 3) Linh mục Đinh B́n Định : Ông là một linh mục trẻ, có kiến thức rộng, trông coi giáo xứ Tân Sa Châu ở Q3, Saigon.  Ông có tài tổ chức quần chúng thành hàng ngũ để đối phó với mọi biến cố. Ông cũng là Phó Chủ tịch Phong trào Chống tham nhũng của linh mục Trần Hữu Thanh.  Mặc dầu ông có kư tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu TGM Thuận từ chức, nhưng sau đó ông vẫn bị công an bắt đi cải tạo 10 năm.  Ông nói rằng ông chỉ chống tham nhũng chứ chưa có hành động ǵ chống Cách mạng và không hiểu tại sao CS đă giam giữ ông lâu như thế.  Thực ra CS giam ông chỉ v́ họ biết ông là người có tài tổ chức và có uy tín với giáo dân.  CS đề pḥng khi có những sự bất măn v́ các chính sách mới của họ và ông có thể sẽ đứng lên tổ chức giáo dân chống chế độ; do đó họ bắt ông trước để trừ hậu họạ  Sau khi t́nh h́nh đă ổn định, họ đă thả ông ra. 

Gần như giáo phận nào cũng có các giáo sĩ bị giam giữ trong t́nh trạng tương tợ như trên.  Tính chung, đă có hơn 200 linh mục bị đưa đi học tập cải tạo, trong đó có 139 linh mục tuyên úỵ  Khoảng 15 linh mục đă chết trong các trại tù.  Riêng linh mục Trần Học Hiệu bị xử tử tại Biên Ḥa.

 

* Năm tháng thăng trầm :

Như đă biết, ngay sau ngày 30/4/75, các linh mục tuyên úy bị ảnh hưởng đầu tiên trong chiến dịch tiêu diệt tôn giáo qua các trại tù mệnh danh là "học tập cải tạo".  V́ thế, dù quản giáo cấm nghiêm nhặt các vụ đọc kinh, làm lễ, vẫn có những buổi lễ cầu nguyện âm thầm trong giờ ngủ, lúc lao động và ngay cả trong các nhà cầụ  Vẫn có những buổi làm lễ giữa linh mục tuyên úy và người tù "con chiên" trong những khoảnh khắc của bóng tốị

Những kẻ hả hê về một cuộc chiến thắng bất ngờ càng nghênh ngang hơn nữạ  Sau khi CS trục xuất Đức Khâm sứ Lemaitre vào 5/6/75, GM Sietz và các linh mục, tu sĩ ngoại quốc đều bị mời khéo "về thăm gia đ́nh" kể từ ngày 12/8/75.  Trước t́nh thế này, giáo hội âm thầm chuẩn bị nhân sự cho tương lai với các cuộc phong chức gấp rút 6 giám mục trong số này có GM Nguyễn Văn Thuận như đă kể trên.

Từ 15-20/12/75, 21 GM miền Nam hội họp có sự tham dự của cán bộ CS và đưa ra bản thông cáo chung, có đoạn : "Đồng bào sẽ thấy ta sát cánh với họ trên đường xây dựng quê hương... Người tín hữu phải coi như có bổn phận và vinh dự được đem niềm tin của ḿnh vào việc làm chứng cho nước giàu, dân mạnh".  Bản thông cáo này cho thấy rơ CS muốn chứng minh sự hậu thuẫn của CGVN.  Nhưng chẳng bao lâu, ngày 13/2/76 vụ nhà thờ Vinh Sơn nổ ra làm chấn động giáo dân Saigon.

Vụ Mặt Trận Phục Quốc : vụ này thường được gọi là vụ Vinh Sơn v́ xảy ra tại khu nhà thờ Vinh Sơn ở Q3, Saigon.  Một nhóm giáo sĩ và giáo dân đă thành lập một tổ chức chống Cộng có tên là Mặt Trận Phục Quốc, đặt trụ sở phía sau nhà thờ Vinh Sơn.  Liên hệ đến vụ này có các linh mục Đỗ Văn Nghị, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Chức và ông Nguyễn Việt Hưng.  2 linh mục Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Văn Chức bị án khổ sai chung thân, c̣n linh mục Đỗ Quang Nghị bị án tử h́nh; ông bị bắn tại Thủ Đức ngày 15/3/78.  Khoảng 200 linh mục bị bắt sau đó.  Nỗi lo sợ bao trùm khắp nơi, nhiều linh mục đă chuẩn bị sách nguyện và quần áo để ra đi bất cứ lúc nào bị "gơ cửa".

CS tiếp tục khủng bố tinh thần giáo dân bằng những buổi học tập chính trị dành cho các linh mục, tu sĩ ở tất cả các địa phận, đặc biệt là ở miền Nam.  Các vị thừa sai và tu sĩ ngoại quốc c̣n lại đều bị trục xuất vào tháng 6/76. Nhằm mục đích vừa tạo "t́nh thân" vừa răn đe sự "lệch lạc chính sách", trong 2 tháng 8-9/76, Phạm Văn Đồng gặp Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê, Đức cha Trịnh Văn Căn, TGM Nguyễn Kim Điền và TGM Nguyễn Văn B́nh.

Vụ Việt Tiến : Vụ này xảy ra ở khu nhà thờ Fatima, B́nh Triệu vào năm 1977 nên thường được gọi là vụ Fatimạ  Một số giáo sĩ và giáo dân tổ chức chống lại các sự vi phạm quyền tự do tôn giáo của CS.  Linh mục nhạc sĩ Huyền Linh bị phạt chung thân khổ sai, c̣n linh mục Vơ Văn Bộ bị phạt 15 năm tù và được trả tự do vào năm 1992. 

Ngày 20/9/77, VNCS được chấp nhận gia nhập LHQ.  Gần 2 tháng sau, CS liền thách thức bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bằng Nghị quyết 297/CP, ngày 11/11/77, công khai chỉ định những giới hạn tự do tín ngưỡng, mở đầu cho những vụ đàn áp tôn giáọ  Đây là một nghị quyết ấn định những biện pháp gắt gao nhằm kiềm chế và vô hiệu hóa các tôn giáọ  Nghị quyết này chỉ cho phép sinh hoạt tôn giáo tại các nơi thờ tự chính thức, hoạt động ngoài các cơ sở này bị coi là truyền giáo bất hợp pháp, những người hoạt động sẽ bị đưa đi cải tạo dài hạn.  Các hội đoàn tôn giáo như Đạo binh Đức  Mẹ, Thiếu nhi Thánh thể,...đều bị cấm hoạt đô.ng.  Các tu viện không được nhận tuyển sinh mới v́ không cho vào "hộ khẩu" của tu viện.  Mọi việc phong chức, thuyên chuyển các giáo sĩ đều đặt dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của CS. 

Trong tháng 4/77, qua 2 bài phát biểu, TGM Nguyễn Kim Điền của địa phận Huế đă thẳng thắn tố cáo "Sau 2 năm, ngươi CG thấy tự do tôn giáo chỉ có trên văn bản (qua 5 sắc lệnh và thông tư về tôn giáo), c̣n các hoạt động bị hạn chế, các khẩu lệnh đi ngược lạị  Người CG làm ǵ cũng bị nghi ngờ, chèn ép".  Ông c̣n dùng ngay cả câu nói mị dân của HCM để lật mặt CS :"...Không diệt được th́ chỉ có cách là tôn trọng tự do tín ngưỡng để đồng bào cùng nhau xây dựng đất nước về mặt vật chất.  C̣n tín ngưỡng th́ ai chọn tôn giáo nào tùy sở thích, đừng đụng tớị  Như vậy mới thoải mái và đoàn kết được...  Có người nói Hồ chủ tịch thường căn dặn cán bộ trí thức rằng "lao động trí óc mà không lao động chân tay, hoặc lao động chân tay mà không bồi dưỡng trí óc th́ là một con người bán thân bất toại".  Câu nói đó rất chí lư sáng suốt. Th́ cũng vậy, con người chỉ thoải mái về vật chất mà không thoải mái về tín ngưỡng th́ cũng là con người bán thân bất toạị  Nhưng không phải tự do họ muốn, mà là bị ép buộc bán thân bất toạị  Như thế ích lợi ǵ cho tổ quốc". 

Cho đến ngày 5/11/77, nhân dịp qua Vatican họp Thượng hội đồng, TGM Nguyễn văn B́nh mới có thể nói lên ưu tư của GHCGVN về tương lai mà con người phải sống với chủ thuyết CS.  Ông có nói đến một số cơ sở của giáo hội bị trưng dụng, nhất là các trường đạo, như các viện đại học Đà Lạt và Minh Đức, Giáo hoàng chủng viện, Ḍng Chúa Cứu Thế ở Đà Lạt, Nha Trang; hệ thống các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học trên toàn quốc; các bịnh viện, cơ quan từ thiện...  Một số cơ sở tịch thu được giao cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước sử dụng để hoạt động song song với tổ chức của giáo hội trong khắp nước.  Ủy ban này được đặt dưới quyền điều khiển của Mặt Trận Tổ Quốc, một cơ quan dân vận của Đảng CSVN. Trong t́nh trạng đen tối đó, Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê qua đời ngày 7/11/78; gần một năm sau Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn được tấn phong chức vụ nàỵ 

Vụ Mặt Trận Liên Tôn : Vụ này do linh mục Ḍng Chúa Cứu thế Nguyễn Văn Vàng chủ động.  Ông là một nhà hùng biện nổi danh của GHCGVN.  Ông đă lập chiến khu Phụng Thiên ở vùng Phương Lâm và Gia Kiệm vào năm 1979.  Nhờ tài thuyết phục của ông, rất nhiều người theọ  Nhưng do phản gián của CS len lỏi vào, chiến khu của ông bị phá vỡ, ông bị kết án khổ sai chung thân và chết tại Hàm Tân, B́nh Tuy, năm 1989. 

Tháng 9/79, Ban Tôn giáo của CSVN phổ biến một tài liệu mật cho các cán bộ đảng cao cấp ở địa hương có tiêu đề "Trách vụ của chúng ta đối với GHCG" dài 19 trang đánh máy và chia ra làm 8 mục.  2 mục đầu tiên xác định "bạn - thù" : 

1. Bản tính và t́nh trạng CG tại VN bị coi là "bộ phận của Giáo Hội hoàn vũ, có đầu năo ở Vatican, gồm một nhóm bóc lột có tầm hoạt động lớn, luôn luôn gắn liền với đế quốc phản động". 

2. Trách vụ của đảng CS đối với GH ở VN nhằm "cải cách và biến đổi GH dần dần trở thành một tổ chức tôn giáo trọng chính sách và luật pháp, được thúc đẩy bởi ḷng ái quốc, gần gũi nhà nước và XHCN.  Sách lược là phân loại 4 nhóm để đối xử khác nhau : nhóm tiến bộ, nhóm chủ trương thích ứng, nhóm chưa dứt khoát lập trường và nhóm phản động". 

5 mục c̣n lại là chính sách đối với từng bộ phận sinh hoạt của giáo hộị 

Từ ngày 24/4 - 1/5/80, 33 GM toàn quốc họp lần đầu tiên và chính thức thành lập Hội đồng Giám mục VN (HDGMVN), đưa ra một bức thư chung khá dài nói về đường hướng mục vụ "đi trong ḷng dân tộc". Thư nhắn nhủ với từng trách nhiệm của giáo dân, tu sĩ, linh mục...  Từng câu từng chữ đều được viết rất thận trọng, nhưng ư nhấn mạnh đến việc đoàn kết người trong đạo, kêu gọi giáo dân dạy giáo lư ngay trong gia đ́nh "nếu bên ngoài có thay đổi"...  Từ tháng 5/80, CS cho phép nhiều GM sang Vatican để chứng tỏ "sự ưu đăi CG", nhưng chỉ 2 tháng sau, CS đem cha Nguyễn Văn Vàng và một số cha Ḍng Tên bị bắt đem ra ṭa về tội thành lập Mặt Trận Liên Tôn.

Vụ Đắc Lộ : Trung Tâm Đắc Lộ thuộc Ḍng Tên tọa lạc ở 161 đường Yên Đỗ (nay là Lư Chính Thắng), Q3, Saigon.  Đây là một trung tâm khá lớn mà CS muốn chiếm từ lâu, nhưng chưa có cơ hộị  Trung tâm này có phát hành một tờ báo nhỏ in Ronéo, có tên là Đạo Nhập Thế, do linh mục Lê Thanh Quế chủ biên.  Tờ báo hướng dẫn cách sống đạo của người CG trong giai đoạn mới chớ không trực tiếp chống chính quyền.

Những người đi phổ biến tờ bà'o có ông Nguyễn Văn Hiển và nhiều sinh viên.  Công an biết ông Nguyễn Văn Hiển là một thành phần có tinh thần chống Cộng nên cho 2 mật báo viên vốn là người quen biết của ông Hiển từ trước, trong đó có một người tên Mai, đến xin tham gia phổ biến tờ báo để theo dơị  V́ 2 người này đều là CG, một người xuất thân từ trường Taberd, nên được ông Hiển tin cậỵ  Một thời gian sau, 2 người này xúi ông Hiển nên lợi dụng việc phổ biến tờ báo, thuyết phục các giáo sĩ và giáo dân tổ chức vơ trang chống Cộng, dùng cơ sở Đắc Lộ làm bản doanh hoạt động, họ sẽ t́m mua vơ khí và cung cấp chọ  Có lần họ đem vơ khí đến giao cho ông Hiển, nhưng ông không nhận. Trước mặt 2 tên này, ông Hiển chưa làm ǵ khác hơn là phê b́nh chế độ CS. Những lời phê b́nh này đều được 2 mật báo viên cung cấp đầy đủ cho công an. Sau khi dụ dỗ ông Hiển và những người liên hệ vơ trang chống đối không xong, 2 tên nội tuyến này đă đem một số tài liệu hô hào chống Cộng để nhờ ông Hiển phân phối cùng một lúc với tờ báo Đạo Nhập Thế.

Khi hay tin rằng các tài liệu chống Cộng đă được đem vào Trung Tâm Đắc Lộ để phát một lần với tờ báo, ngày 12/12/80, công an tràn vào lục soát khắp nơi, nhưng không bắt được tài liệu phản động nàọ  Tuy vậy, công an vẫn bắt linh mục Nguyễn Công Đoan, Giám Tỉnh Ḍng Tên tại đây, LM lê Thanh Quế, chủ biên tờ báo, và các LM trong Trung Tâm như Khuất Duy Nguyên, Đỗ Quang Chính và Hoàng Sĩ Quư.  Ông Hiển và những người liên hệ đều bị bắt.

Khi đối chất với 2 tên mật báo tại công an, ông Hiển đă bác bỏ tất cả những lời tố cáo của 2 tên này và công an cũng không đưa dược bằng chứng cụ thể nào để buộc tộị  Các LM bị bắt đă khai rằng họ không biết ǵ đến hành động của ông Hiển và 2 tên mật báo viên kiạ  Nhưng cuối cùng tất cả đều bị truy tố ra ṭa về 2 tội chính : âm mưu lật đổ chính quyền và tuyên truyền đầu độc dư luận chống phá chế đô..  Trong phiên ṭa ngày 29/6/82, các cuộc đối đáp qua lại khá gây cấn : ông Hiển yêu cầu Viện Kiểm Sát Nhân Dân xuất tŕnh bằng chứng ông đă âm mưu lật đổ chế độ, nhưng Viện Kiểm Sát đă trả lời :"Bằng chứng không quan trọng bằng cái đầu óc của anh".  LM Lê Thanh Quế nói ông không biết ǵ về các việc ông Hiển và 2 nhân chứng đă làm và nếu bảo có âm mưu lật đổ chính quyền th́ xin ṭa đưa ra bằng chứng và hậu quả.  Ṭa trả lời rằng, "Tội của bị cáo không phải là tội h́nh mà là tội chính trị nên không cần bằng chứng và hậu quả.  Nếu phải chờ bằng chứng và hậu quả th́ chế độ đă bị lật đổ mất rồi".

LM Nguyễn Công Đoan đă bị truy tố về tội hỗ trợ cho LM Lê Thanh Quế phát hành báo chí bất hợp pháp.  Ông tŕnh bày rằng tờ Đạo Nhập Thế đă có trước 30/4/75, chỉ hướng dẫn về giáo lư, không đề cập đến chính tri..  Nếu bảo rằng chống đối chế độ, xin hăy cho bằng chứng.

Kết quả ṭa của CS vẫn tuyên án ông Hiển khổ sai chung thân. LM Lê Thanh Quế 15 năm tù giam, LM Nguyễn Công Đoan 12 năm tù giam, LM Đỗ Quang Chính 5 năm tù giam và LM Khuất Duy Linh 4 năm tù treo và 5 năm thử thách.  Toàn bộ cơ sở Đắc Lộ bị tịch thu và hiện nay được dùng làm cơ sở của ṭa soạn báo Tuổi Trẻ. 

Ông Nguyễn Văn Hiển bị đưa ra giam ở trại trừng giới Xuân Phước ở Phú Yên.  Đây là một trại khổ sai được dối xử tàn tệ nhất tại miền Nam VN.  Đến năm 1991 v́ quá già yếu, ông được chuyển về trại Z30A ở Xuân Lộc và đă chết tại đây vào ngày 22/11/1992.  Ông Hiển xuất thân từ Đại chủng viện Huế, đă dành cả cuộc đời tham gia tích cực vào các hoạt động tôn giáo, xă hội và chính trị, nhưng cuối cùng ông đă bị CS lừa và chết trong tù.  Lúc c̣n bị giam ở Saigon, ông bị tra tấn dă man và bị biệt giam liên tục cho đến ngày xét xử.

Sau khi thanh toán tờ Đạo Nhập Thế, công an bắt luôn ông Vũ Huy Bá, hiệu là Xuân Huy, vào ngày 8/9/81 về tội xuất bản bất hợp pháp tờ Sống Đức Tin và kết án ông tập trung cải tạo 5 năm.  Ông Xuân Huy đă dùng tờ Sống Đức Tin để phê b́nh sự hướng dẫn lệch lạc về giáo lư của tờ báo CG quốc doanh là tờ "Công giáo và Dân tộc" của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước.  Nhóm này đă yêu cầu công an bắt ông.  Sau khi ra tù, ông cùng gia đ́nh được đi định cư tại Mỹ năm 1993 và ông đă viết cuốn "Đức tin đại thắng" nói về các vụ đàn áp CG tại VN.

                               

Tới đây, ta tạm dừng lại việc theo dơi những diễn tiến theo năm tháng để t́m hiểu về ư nghĩa của những "quy chế tôn giáo" và việc "đoàn ngũ hoá giáo sĩ cũng như thiết lập giáo dân quốc doanh" để biết mưu độc của CS ra saọ

Sửa đổi và xiết chặt  quy chế tôn giáo  

Như đă được tŕnh bày ở trên, sau khi chiếm được miền Bắc, ngày 14/6/55, HCM đă cho ban hành Sắc lệnh số 234/SL về Tôn giáọ  Tuy gọi là Sắc lệnh về Tôn giáo nhưng nội dung Sắc lệnh nhắm vào CG, v́ lúc đó Phật giáo chưa tổ chức thành giáo hộị  Các tăng sĩ PG đều bị tập trung vào Hội Phật giáo VN Thống nhất do Ḥa Thượng Thích Trí Độ làm Hội trưởng và đặt dưới quyền chỉ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc, nên không cần quy chế nào khác.  GHCGVN không nằm trong hệ thống chỉ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc nên bị chi phối bởi Sắc lệnh về Tôn giáọ  Khi chưa quen với chế độ CS, các linh mục nhận thấy rằng Sắc lệnh này tước đoạt mất quyền tự do hành đạo và truyền đạo nên đă công khai chống đối.

 

 

Điều 3 của Sắc lệnh dự liệu :

"Các nhà truyền giáo ngoại quốc dưới sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa có thể dạy tôn giáo ḿnh như những người truyền giáo VN và phải tôn trọng luật pháp nước VNDCCH như những người ngoại quốc khác".

Điều 6 cho phép các tôn giáo mở các trường huấn luyện để đào tạo những người đảm nhiệm các giáo vu..  Điều 9 cho phép tôn giáo mở các trường tư thục và việc giảng huấn nhưng phải theo chương tŕnh nhà nước đưa rạ  Các trường tư CG có thể dạy thêm giáo lư cho học sinh nào muốn. Điều 13 quy định rất hấp dẫn :

"Chính quyền dân sự không can tiệp vào nội bộ tôn giáọ  Những liên hệ giữa GHCGVN với Ṭa Thánh La Mă là vấn đề nội bộ".

Đây chỉ là bánh vẽ đưa ra để lừa dối tín đồ của các tôn giáọ  Mặc dù quy luật đuy định như vậy, trong thực tế CS đă dần dần khống chế GHCG miền Bắc về mọi phương diện.  Đến năm 1957, HCM ban hành Sắc lệnh số 102/SL ngày 20/5/57 về việc lập hội và bắt các đoàn thể tôn giáo muốn hoạt động phải theo quy chế lập hội này.Năm 1975, khi mới chiếm được miền Nam th́ CS cũng đă đưa Sắc lệnh ngày 14/6/55 vào rêu rao ở miền Nam để chứng minh cho các tín đồ các tôn giáo thấy rằng dưới chế độ CS cũng có tự do tôn giáọ  Nhưng sự rêu rao này đă gây những hậu quả tai hạị  TGM Nguyễn Văn B́nh đă viện dẫn Sắc lệnh nói trên để chống lại việc CS phát động chiến dịch yêu cầu hủy bỏ quyết định bổ nhiệm GM Nguyễn Văn Thuận làm Phó TGM Saigon.  V́ thế, chỉ một thời gian ngắn sau, CS đă xiết chặt các sinh hoạt tôn giáo lại bằng Nghị quyết 297 ngày 11/11/1977.  Bằng một quyết định hành chánh đơn giản, CS đă thay đổi cả một văn kiện pháp quy của chính họ là Sắc lệnh ngày 14/6/1955.  Nội dung Nghị quyết 297 gồm

những điểm sau đây :

- Những hoạt động tôn giáo ngoài các cuộc hành lễ thông thường đều phải xin phép.  Muốn tổ chức các lớp giáo lư, các cuộc hành lễ đông người từ nhiều nơi đến tham dự, các cuộc hội họp về tôn giáo chung cho nhiều nơi...phải có giấy phép của chính quyền.

- Chỉ được giảng đạo trong phạm vi cơ quan của tôn giáo và khi giảng đạo phải động viên tín đồ làm nhiệm vụ công dân, chấp hành chính sách và luật pháp của nhà nước. Không được tuyên truyền chống chế độ XHCN, gây chia rẽ và tuyên truyền mê tín dị đoan.

- Việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển những người chuyên hoạt động tôn giáo phải có sự đồng ư của chính quyền.

- Giáo hội TCG được phép quan hệ với Vatican về mặt tôn giáo, nhưng phải tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc giạ

- Ruộng đất của các tôn giáo được để lại sau khi cải tạo có thể giao cho hợp tác xă quản lư và hưởng mức lời từ 25-30% tổng số thu hoa.ch.

Đến năm 1991, CS lại ban hành Nghị định số 69-HDBT ngày 21/3/1991 điều chỉnh lại quy chế tôn giáọ  Nội dung của Nghị định này không khác Nghị quyết 297 bao nhiêu, nhưng quy định tổng quát hơn nên phạm vi áp dụng rộng răi hơn, nhiều chi tiết áp dụng được quy định tỉ mỉ hơn.  Đại lược nội dung Nghị định gồm các điểm chính sau đây :

- Chỉ dược phép sinh hoạt tôn giáo tại các nơi thờ tự được công nhận và chương tŕnh sinh hoạt phải đăng kư trước hàng năm.

- Việc đào tạo các nhà tu hành phải được nhà nước cho phép, xem xét về nhân sự, kiểm tra việc dạy và việc học.

- Việc phong chức cho các giáo sĩ phải được sự chấp thuận của Hội Đồng Bộ Trưởng.

- Việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các nhà tu hành phải được sự chấp thuận của cấp chính quyền liên hê..

- Các ḍng tu hay các h́nh thức tu tập thể chỉ có thể hoạt động sau khi có giấy phép của Hội Đồng Bộ Trưởng.

- Các cá nhân hoặc các tổ chức tôn giáo muốn nhận viên trợ thuần túy tôn giáo phải xin phép Hội Đồng Bộ Trưởng.

Nhà cầm quyền CS đă hành động bất chấp hệ cấp pháp lư: Dùng Nghị quyết là một quyết định hành chánh để sửa đổi một văn kiện pháp quy là một Sắc lệnh, rồi sau đó dùng một văn kiện lập quy ở cấp thấp là một Nghị định để thay thế một văn kiện cấp cao là một Sắc lê.nh. Điều nay cho thấy khả năng về pháp lư của CS rất thấp và CS nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ cái ǵ mà họ thấy cần, nên bất chấp cả yếu tố pháp lư do chính họ đặt ra.. 

Sau khi Nghị định nói trên được ban hành, các tôn giáo bị khống chế hoàn toàn.

 

Thành lập cơ cấu CG quốc doanh để lũng đoạn CGVN

1) Lập đội ngũ giáo sĩ và giáo dân quốc doanh :

Nhận thấy tổ chức "Ủy ban Liên lạc Công giáo Yêu Tổ quốc và Hoà b́nh" không gây được ảnh hưởng ǵ đối với GHCG miền Bắc trong suốt 20 năm, CS Hà Nội muốn có một cơ cấu mạnh mẽ hơn.

Công việc đầu tiên của CS Hà Nội là củng cố một đội ngũ giáo sĩ và giáo dân quốc doanh ma.nh.  Nhận thấy một số đông LM và giáo dân "cấp tiến" đứng ra đ̣i trục xuất Đức Khâm sứ Lemaitre, CS rất phấn khởị  Tại mỗi tỉnh, CS kêu gọi thành lập một Ban Liên Lạc Công Giáo để giải quyết những vấn đề giữa CG và chính quyền và đưa một số giáo sĩ có uy tín vào, với mục đích về sau biến các tổ chức này thành một giáo hội tự trị (tách rời Vatican).  Nhà cầm quyền CS không cần biết đến Hội Đồng Giám Mục và các GM giáo phận. 

Một số giáo sĩ được mời lầm tưởng họ chỉ đóng vai tṛ liên lạc giữa chính quyền và CG.  Về sau, đa số các giao sĩ này đă nhận ra âm mưu thành lập GH tự tri.. và họ đă rút luị  Một số khác, sau một thời gian hợp tác, đă nhận ra bộ mặt thực của CS nên quay lại chống đối chế đô..

Tại miền Bắc, các LM sau đây đă tham gia "Ủy ban Liên lạc Công giáo Yêu Tổ quốc và Hoà b́nh" : Vũ Xuân Kỷ (đă qua đời), Nguyễn Thế Vịnh (đă qua đời), Hồ Thành Biên, Phạm Quang Phước và Vơ Thành Trinh.  Tại miền Nam, số LM tham gia "Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước" lúc đầu khá đông như Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Trần Thiện Cẩm, Vương Đ́nh Bích, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Bảo Tụng, Nguyễn Thiện Ư, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Viết Nam và Mai Hùng.  Trong thời gian tranh đấu đ̣i trục xuất Đức Khâm sứ Lemaitre và băi chức GM Thuận, các LM sau đây cũng tham gia : Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Thanh Lăng, Nguyễn Viết Thọ, Nguyễn Văn Trinh, Hoàng Kim, Đinh B́nh Định, Nguyễ Quang Lăm, Nguyễn Nghị và Nguyễn Thiện Toàn.  Các LM này về sau không tham gia nhóm LM quốc doanh.  2 LM Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan c̣n quay lại chống CS nên bị quản chế một thời gian khá dàị  LM Đinh B́nh Định th́ bị đi cải tạo 10 năm, c̣n LM Nguyễn Quang Lăm bị công an bám sát cho đến khi qua đời năm 1993.  2 LM Nguyễn Viết Thọ và Nguyễn Ngọc Lan đă xin từ bỏ chức LM và trở về lập gia đ́nh.

 

 

 

 

 

(c̣n tiếp)