Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤC MƠ LĂNH TỤ    

                     

Phần 9

 

Cướp chính quyền             

 

Sau khi đă thỏa măn tiếng kêu đ̣i nợ máu của nhóm TT Trí Quang xong, Tướng Nguyễn Khánh nghĩ đến củng cố địa vị.

* Hiến chương Vũng Tàu :

Vốn là một quân nhân thuần túy, Tướng Khánh không có kinh nghiệm về chính trị và nhất là không biết ǵ đến thủ đoạn và chiêu bài của CS, nên lầm tưởng rằng đưa những người mà nhóm của TT Trí Quang đ̣i nợ máu ra xử bắn và bỏ tù là có thể lấy ḷng của nhóm PG cực đoan miền Trung.

Ông không hiểu rằng "diệt dư đảng Cần Lao" chỉ là mục tiêu bề ngoài (biểu kiến), một chiêu bài để kích động quần chúng.  Mục tiêu tối hậu là cướp chính quyền tại miền Nam VN.  V́ thế, sau khi đưa Ngô Đ́nh Cẩn và Phan Quang Đông ra xử bắn (cùng ngày) và tuyên phạt khổ sai các thành phần bị đ̣i nợ máu trong danh sách của TT Trí Quang, Tướng Khánh tưởng rằng ông đă được PG ủng hộ nên thừa thắng xông lên và kết quả thật là thảm hại.

Ngày 16/8/64, Tướng Khánh cho triệu tập Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng (HDQDCM) tại Vũng Tàu để công bố một bản Hiến Chương mớị  Theo đó, sẽ có một Quốc hội lâm thời gồm 100 hội viên dân sự và 50 hội viên quân sự do HDQDCM  chỉ đi.nh.  HDQDCM vẫn là cơ quan quyền lực tối caọ và hội đồng này đă chỉ định Tướng Khánh làm Chủ tịch VNCH.

Nhiều người tin rằng tác giả của bản Hiến Chương trên là Nghiêm Xuân Hồng, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng của chính phủ Nguyễn Khánh.  Hồng là một luật sư có tư cách đàng hoàng, được nhiều người yêu mến, nhưng về phương diện chính trị, ông được xếp vào loại những nhà lập thuyết, hoạch định đường lối và chính sách theo "luận", mang tính chât mờ mờ ảo ảo, chứ không theo thực tế.

Hiến Chương vừa được công bố th́ bị chống đối ngaỵ  Các đảng Đại Việt (BS Nguyễn Tôn Hoàn), Dân Chủ Xă Hội (Nguyễn Bảo Sơn) và VNQĐ (biệt bộ Nguyễn Tường Tam) lên tiếng công kích trước nhất, sau đó là Tổng hội Sinh viên Saigon và khối Công giáọ  Tướng Khánh nh́n lại nhóm PG đấu tranh miền Trung th́ nhóm này cũng chống đối luôn.  Sinh viên Saigon là giới làm áp lực mạnh nhất đ̣i Tướng Khánh phải thu hồi Hiến Chương và thành lập chế độ dân chủ.

Ngày 26/8/64, sau 10 ngày ban hành Hiến Chương, HDQDCM tuyên bố thu hồi Hiến Chương và thiết lập các cơ chế dân chủ.  Quân đội quay về cương vị quân sự của ho..  Tạm thời thành lập Ban Lănh Đạo Lâm Thời Quốc Gia và Quân Lực gồm Tam Đầu Chế : Dương Văn Minh - Trần Thiện Khiêm - Nguyễn Khánh. Chính phủ Nguyễn Khánh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nhưng phải tổ chức Quốc Dân Đại Hội trong ṿng 2 tháng.

 

* Không c̣n chính phủ :

Lợi dụng cơ hội này, TT Trí Quang tuyên bố không chấp nhận cơ chế tạm thời nói trên và hô hào loại bỏ chế độ độc tài quân phiệt.  Miền Trung gần như không c̣n chính phủ nữa

Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc do TT Trí Quang điều động đă nổi loạn khắp nơi và làm chủ t́nh thế ở các tỉnh miền Trung, thay chính quyền cai tri..  Ngày 3/9/64, Tướng Dương Văn Minh và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh đă bay ra Huế trấn an phong trào PG.  Lư Chánh Trung viết bài "Loạn để trị"  trên tờ T́m Hiểu số 2/10/64 mô tả giai đoạn này như sau :

"V́ rằng từ mấy tháng nay, nhất là từ cái ngày Hiến Chương Ô Cấp (Vũng Tàu), "thành tích duy nhất của ông Khánh sau ngày chỉnh lư" bị đập đổ, ngươi dân miền Nam đă nếm được cái thú vị của tự dọ  Tự do xuống đường, tự do đập lộn, chém giết, nói láo, bêu xấụ  Muốn ǵ cứ việc xuống đường.  Xuống đường là thắng trận.  Hoan hô dân chủ.  Thật không có cái chính quyền nào nhiều "thiện chí" bằng cái chính quyền này : xum xoe chạy từ nhóm này đến khối kia, vuốt ve hứa hẹn để làm vừa ḷng tất cả mọi người.

"Nhưng tội thay, không làm ai vừa ḷng cả.

"Nhưng c̣n chính quyền nữa đâu mà nói !  Ai cầm quyền hiện nay tại miền Nam ?  Người Mỹ trả lời : Ông Nguyễn Khánh, rồi "Ban Lănh Đạo Lâm Thời Quốc Gia và Quân Lực".  Dưới Ban Lănh Đạo Lâm Thời có một chính phủ xử lư thường vụ" trong 2 tháng (chỉ c̣n 1).  Trong chính phủ này, có một ông Phó Thủ Tướng đă bôn đào, 2 ông Tổng Trưởng đă chấp nhận từ chức.  Dưới nữa ta có các Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng, v.v...  Tất cả guồng máy hành chánh vẫn nằm đó, công chức cuối tháng vẫn lănh lương dều đềụ  Nhưng chính quyền, ôi chính quyền, mi ở nơi nao?

"Ở Huế có cái Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng (rồi Cứu Quốc) mà thành phần chủ yếu là một số giáo sư đại học. Hội đồng này đă cực lực phủ nhận tam đầu chế Minh-Khánh-Khiêm.  Thế rồi người ta thấy ông Minh và ông Oánh lẽo đẽo ra Huế để "thỉnh ư" Hội Đồng đó.  Hội Đồng thương thuyết tay ngang với Chính Phủ.  Tại nhiều tỉnh miền Trung, những Hội Đồng tương tự được thiết lập và người ta đă chứng kiến những tấn bi hài kịch của những người "dư đảng Cần Lao" đến đầu thú nơi ông Tỉnh th́ được ông Tỉnh gởi qua Hội Đồng, đến Hội Đồng th́ được trả về Tỉnh.

"Thế th́ ai cầm quyền trên đất nước này ?  Và dựa vào đâu những cái Hội Đồng đó dám tự xưng là "nhân dân" ? 

Dân nào mà cử các ông ấy ?".

Chính trong thời gian này, Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của TT Trí Quang đă thiêu rụi 2 giáo xứ Thanh Bồ và Đức Lợi ở Đà Nẵng, tấn công các cơ sở ấn loát và báo chí của CG tại Saigon.  Nếu không có sự đối kháng của Khối Công Dân CG (của linh mục Hoàng Quỳnh), các tổ chức CG tự vệ tại các giáo xứ th́ nhiều tang thương chắc đă xảy ra.

 

* Thủ Tướng Trần Văn Hương :

Ngày 8/9/64, Tướng Khánh ban hành Quyết định số 7/BLDQGQL thành lập Thượng Hội Đồng Quốc Gia với nhiệm vụ soạn thảo Hiến Chương, triệu tập Quốc Dân Đại Hội, tổ chức các cơ cấu quốc gia, cố vấn cho chính phủ và Ban Lănh Đạo Quốc Gia Lâm Thời Quân Lực.  Thượng Hội Đồng này gồm đại diện của các tôn giáo và một số nhân sĩ.  Về phía PG có Mai Thọ Truyền, Ngô Gia Hy, Lê Khắc Quyến, Nguyễn Xuân Chữ, HồĐắc Thắng, Nguyễn Đ́nh Luyện và Tôn Thất Hanh.

Sau đó Tướng Khánh nghĩ đến giáo sư Trần Văn Hương.  Ông là người miền Nam, thanh liêm, đă từng chống ông Diệm và được giới PG miền Nam ủng hô..  Ông rất cương quyết, không nhượng bộ những hành vi phi pháp và bạo động.  Cũng như đa số dân miền Nam, ông không đồng ư lối đấu tranh của TT Trí Quang.  Người ta dùng ông để chống lại nhóm PG cực đoan miền Trung.

Ngày 9/9/64, Trần Văn Hương được cử làm Đô Trưởng Saigon thay thế Thiếu tướng Dương Ngọc Lắm.  Tuy là Đô trưởng nhưng ông được xếp ngang hàng như một Tổng trưởng.

Ngày 13/9/64, Trung tướng Dương Văn Đức và Thiếu tướng Lâm Văn Phát kéo quân về Saigon - Gia Định chiếm đóng một số trụ sở quan trọng như đài phát thanh, Phủ Thủ tướng...rồi lên tiếng đả kích Tướng Khánh là hèn nhát và mị dân.  Tướng Đức nhân danh "Hội Đồng Quân Dân Cứu Quốc" tuyên bố văn hồi trật tự bị phá hoại và uy quyền quốc gia đă bị miệt thi..  Tướng Đức nói không có đảo chánh mà chỉ biểu dương lực lươ.ng.  Ngày 19/9/64, Tướng Đức và các sĩ quan theo ông bị cất chức.  Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của TT Trí Quang lại lộng hành hơn trước.

Ngày 20/10/64, Hiến Chương Lâm Thời được ban hành.  Theo Hiến Chương này th́ Quốc Dân Đại Hội có quyền lập pháp và cử Quốc Trưởng.  Thủ Tướng do Quốc Trưởng chọn và phải được Quốc Dân Đại Hội chấp thuận.

Ngày 24/10/64, Thượng Hội Đồng Quốc Gia tuyển nhiệm ông Phan Khắc Sửu làm Quốc Trưởng VNCH theo Hiến Chương ngày 10/10/64.  Tướng Nguyễn Khánh đệ đơn từ chức Thủ Tướng và từ giả chính quyền để trở về quân độị  Ngày 31/10/64, giáo sư Trần Văn Hương được cử giữ chức Thủ Tướng.

Do sự đ̣i hỏi của mọi giới, ngày 13/11/64, Thủ Tướng Hương tuyên bố trước Thượng Hội Đồng Quốc Gia là chính phủ cần phải tái lập uy quyền quốc gia, tách rời chính trị và tôn giáo, đưa tôn giáo ra khỏi chánh tri..  Lệnh dẹp các cuộc biểu t́nh và nổi loạn được ban hành ngay sau đó.  Tướng Khánh được cử là Tổng tư lịnh quân đội.

Để đối phó với thái độ cứng rắn của Thủ Tướng Hương, TT Trí Quang ra lịnh cho Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc biểu t́nh khắp nơi đả đảo chính phủ.  Ngày 24/11/64, TT Tâm Châu gởi văn thư yêu cầu Thượng Hội Đồng Quốc Gia có thái độ với ông Hương.  Ông Hương ra lịnh đóng cửa các trường học cho đến khi có lịnh mới và tuyên bố không lùi bước và sẽ dùng mọi cách để tái lập trật tự và uy quyền của quốc giạ Có 228 người biểu t́nh và gây rối bị bắt.

Ngày 29/11/64, Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc tổ chức đưa đám tang học sinh Lê Văn Ngọc bị chết trong cuộc biểu t́nh ngày 25/11/64.  Cảnh sát khám thấy chiếc xe NDG.228 trong đoàn hộ tang có chở vơ khí liền bắt giam một số ngườị  Các cuộc biểu t́nh và bải khoá lại được tổ chức liên tục.  Chính phủ ra lịnh đàn áp thẳng taỵ  Các TT Tâm Châu, Trí Quang, Pháp Tri, Thiện Hoa và Hộ Giác bắt đầu tuyệt thực.

Viện Hoá Đạo đóng cửa ngưng hoạt động.

Tuy đă giao quyền cho chính quyền dân sự, ngày 18/12/64 Tướng Khánh lại cho thành lập Hội Đồng Quân Lực và ngày 20/12/64 Hội Đồng này tuyên bố bất tín nhiệm và giải tán Thương Hội Đồng Quốc Gia v́ cho rằng Thượng Hội Đồng bị một số tướng lănh có óc bè phái, bị mua chuộc, gây chia rẽ hàng ngũ quốc giạ  Một số thành viên của Thượng Hội Đồng bị lưu giữ..  Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ Tướng Hương vẫn được tín nhiệm.

Tướng Đôn kể rằng khi đến Đà Lạt th́ Tướng Khánh than phiền là Thượng Hội Đồng gồm các tay chân thân tín của Dương Văn Minh và họ đă chống lại tất cả những quyết định của ông.  Ông sẽ về Saigon để bắt tất cả "những tên phản động" đó.  Thật vậy, Thượng Hội Đồng gồm nhiều đại diện của phe TT Trí Quang như Lê Khắc Quyến, Ngô Gia Hy, Tôn Thất Hanh, Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Đ́nh Luyện, Hồ Đắc Thắng..., phe này luôn luôn t́m cách phá quấy chính phủ Hương khiến chính phủ này không làm ǵ được.

 

* Tướng Khánh và Mỹ :

Thấy cảnh tượng Thượng Hội Đồng Quốc Gia bị thanh toán như trở bàn tay, ngày 20/12/64, Đại sứ Hoa Kỳ lúc đó là Tướng Maxwell D. Taylor đă mời Tướng Khánh và một số tướng trẻ tới nhà Tướng Westmoreland.  Trong bữa tiệc này, về phía VN người ta thấy có các Tướng Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi và Chung Tấn Cang.  Về phía Mỹ có Đại sứ Maxwell D. Taylor và phụ tá của ông là Alexis Johnson.  Tướng Taylor đă nói với các tướng Việt Nam :"Đêm nay, tại nhà của Tướng Westmoreland, tôi nói rơ cho các anh rằng Hoa Kỳ không c̣n muốn dung thứ

cho những âm mưu gây ra t́nh trạng bất ổn nữa".  Tướng Taylor  tỏ ra khó chịu về việc bắt giữ các thành viên của Thượng Hội Đồng mà không hề hỏi ư kiến của ông tạ  Ông nói nếu t́nh trạng này kéo dài th́ Hoa Kỳ phải nghĩ đến việc cắt viện trợ.

Tướng Khánh tỏ ra tức giận về những lời nói bộc trực của Taylor.  Hôm sau, ông tuyên bố với báo chí :"Thà thanh bạch trong độc lập c̣n hơn tủi nhục trong nô lệ ngoại bang".  Sau đó, ông ra lịnh phóng thích vợ của Huỳnh Tấn Phát, một lănh tụ cao cấp của MTGPMN, rồi gởi cho Huỳnh Tấn Phát một bức thư dề nghị liên hiệp.  Ngay 28/1/65, Phát phúc thư, ca tụng Tướng Khánh có tinh thần bất khuất, không chịu áp lực của đế quốc và thực dân, và đề nghị Tướng Khánh cùng các bạn của ông tham gia MTGPMN.  Tướng Khánh ngây thơ về chính trị đến mức không hiểu được MTGPMN chỉ là công cụ của Hà Nội hay sao và Huỳnh Tấn Phát chỉ là một tên hữu danh vô thực trong Mặt Trận, làm sao quyết định được việc ông đề nghị ?  Cho đến nay, ông vẫn c̣n cho rằng nếu lúc đó ông không bị lật đổ th́ "MTGPMN đă về với ḿnh rồi và đă có ḥa b́nh lâu rồi !".  Tầm vóc của Tướng Khánh c̣n quá bé nhỏ, thua Ngô Đ́nh Nhu xa lắc, nên Bắc Việt không muốn nói chuyện.

 

* Mượn gió bẻ măng :

 

Lợi dụng sự căng thảng giữa Tướng Khánh và Mỹ, Hà Nội đă chỉ thị các đặc công CS nằm vùng tấn công thẳng vào Mỹ và lập các tổ chức ngụy ḥạ  TT Trí Quang và Vơ Đ́nh Cường liền ra lịnh cho Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc hành đô.ng.  Ngày 22/1/65, đoàn biểu t́nh kéo tới Ṭa Đại sứ Mỹ ở đường Hàm Nghi, đưa cao các biểu ngữ "Hăy để cho dân tộc Việt Nam tự quyết" và đả đảo Mỹ can thiệp vào nội bộ của VN.  Sau đó, đoàn biểu t́nh kéo tới đập phá thư viện Lincoln ở góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, trước Ṭa Đô Chánh Saigon.  Khoảng 100 người bị bắt.  Thủ Tướng Hương phải xin lỗi Ṭa Đại sứ Mỹ (thư viện Lincoln là tài sản của Hoa Kỳ) và đọc một bài hiệu triệu quốc dân ư thức trách nhiệm trước t́nh thế, tránh bạo động và lên án "lũ lưu manh cạo đầu rồi mặc sắc phục tăng ni..." và "những tṛ khỉ của chúng".

 

* Quân đội quay trở lại :

Ngày 27/1/65, Hội Đồng Quân Lực ra tuyên cáo nói rằng Quân Đội đă trao quyền lại cho một chánh quyền dân sự, nhưng t́nh thế ngày càng rối ren hơn nên Quân Đội buộc ḷng phải đứng ra lănh trách nhiệm lịch sử.  Hội Đồng ủy nhiệm cho Tướng Khánh giải quyết các cuộc khủng hoảng và tổ chức Quốc Dân Đại Hộị  Thủ tướng Hương chấp nhận từ chức.  Hạ được ông Hương, PG coi như đạt được thắng lợi.

Được tin Quốc Dân Đại Hội được thành lập, khối PG tỏ vẻ phấn khởị  Nhóm TT Trí Quang tin rằng nếu tổ chức Quốc Dân Đại Hội, phe của ông sẽ nắm đa số và quyết định mọi đường lối của quốc giạ  Viện Hóa Đạo đưa ra một thông cáo tuyên bố ngưng các cuộc biểu t́nh và ra lịnh trở lại sinh hoạt b́nh thường.  Các lănh tụ PG tự động chấm dứt tuyệt thực.

Hôm 28/1/65, Hội Đồng Quân Lực ban hành quyết định lưu niệm Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và cử Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Oánh quyền Thủ Tướng.

TT Trí Quang họp báo phân trần : PG không muốn chính quyền dung thứ những phần tử xấu thuộc chế độ cũ và đừng coi PG là CS.  PG không chống Mỹ nhưng VN không muốn bị hiểu lầm.  Ông muốn tỏ thái độ ḥa dịu để dànnh nổ lực đạt tháng lợi tại Quốc Dân Đại Hội.Bất thần Không quân Mỹ ném bom miền Bắc ngày 7/2/65 và những ngaỳ kế tiếp.  Hành động đột biến này của Mỹ là yếu tố thứ hai khiến TT Trí Quang phải ngưng tranh đấu để xét xem những diễn biến mới của t́nh h́nh và đợi chỉ  thị.

Ngày 15/2/65, Tướng Khánh, nhân danh Hội Đồng Quân Lực, ban hành quyết định tuyển ông Phan Khắc Sửu làm Quốc Trưởng và BS Phan Hy Quát làm Thủ Tướng.  Chiều hôm đó Thủ Tướng tŕnh diện thành phần chính phủ, trong đó Trần Quang Thuận làm Bộ trưởng Xă hội, Bùi Diễm làm Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng.  Chính phủ này được coi là chính phủ PG, nên TT Trí Quang không chống chính phủ nữa.

Ngày 19/2/65, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Thiếu tướng Lâm Văn Phát và Nguyễn Bảo Kiếm tổ chức đảo chánh dưới danh nghĩa Lực Lượng Bảo vệ Dân Tộc, đ̣i Nguyễn Khánh từ chức và trao quyền lại cho dân sư..  Cuộc đảo chánh bất thành.  TT Tâm Châu lên đá phát thanh kêu gọi Phật tử ủng hộ Hội Đồng Quân Lực.  Tướng Thi cho rằng cuộc đảo chánh này do Đại sứ Maxwell Taylor xúi dục.

Kể từ khi Tướng Khánh chống lại Đại sứ Taylor, các tướng lănh nhận thấy phải thay Tướng Khánh mới được Hoa Kỳ ủng hộ, nhưng chưa có cơ hộị  Nhân dịp có đảo chánh, Tướng Khánh đang lẫn tránh ở Ba Xuyên, Hội Đồng Quân Lực họp và quyết định cử Trung tướng Trần Văn Minh làm Tổng tư lịnh Quân đội thay cho Tướng Khánh và bổ nhiệm ông làm Đại sứ Lưu Động.

 

* Mở mặt trận mới : ngụy ḥa

Khi đă có một chính phủ PG, TT Trí Quang không chống chính phủ nữa mà mở mặt trận mới : đ̣i Mỹ ngưng chiến tranh.  Chiến dịch này nhằm chống lại việc Mỹ ném bom Bắc Việt và mở rộng hành quân ở miền Nam.

Ngày 27/2/65, TT Thích Quảng Liên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, tuyên bố thành lập Phong Trào Bảo Vệ Ḥa B́nh và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết, yêu cầu chấm dứt chiến tranh VN và rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam.

Nhận ra đây là một phong trào ngụy ḥa do các cán bộ CS nằm vùng giựt dây, các đảng phái quốc gia và đoàn thể ôn giáo khác đă phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu chính phủ Quát có thái độ dứt khoát với các tổ chức ngụy ḥa.Ngày 1/3/65, cính phủ Quát vội vàng tuyên bố : Chỉ nói chuyện ḥa b́nh khi CS chấm dứt xâm lăng.  VNCH cương quyết chống lại

sự xăm lăng của CS để bảo vệ tự dọ  Hôm sau, Pentagon tuyên bố tiếp tục dội bom Bắc Việt để ngăn chặn sự đem quân vào Nam của Bắc Việt.  VNCH và Ṭa Đại sứ Mỹ ra một thông cáo chung giải thích rằng phải oanh tạc các cơ sở quân sự ở Bắc Việt v́ các cơ sở này yểm trợ cho cuộc xăm lăng miền Nam.Mặc cho những lời giải thích trên, chiến dịch của PG đ̣i ḥa b́nh vẫn được đẩy mạnh, các truyền đơn ngụy ḥa được răi khắp nơị  Khi chiến dịch này lên cao độ, đă có những cuộc tự thiêu đ̣i ḥa b́nh : Thích Giác Thành tự thiêu sau Viện Hoá Đạo v́ thấy cảnh tang tóc của chiến tranh; Ni cô Thích Huệ Thiên đổ xăng vào người toan tự thiêu tại chùa Từ Vân Gia Định, nhưng được cứu thoát.  Ni cô cho biết bà muốn tự thiêu v́ thấy những đau khổ do chiến tranh gây ra, v.v...

Phong Trào "bảo vệ ḥa b́nh" đă gây khó khăn cho chính phủ Quát.  Ông ra lịnh cho Tổng nha Cảnh sát có biện pháp mạnh.

Ngày 5/3/65, Tổng nha Cảnh sát ra thông cáo cho đồng bào biết phong trào ngụy ḥa do VC giựt dây tuy có nhiều tên khác nhau, nhưng cùng một mục tiêu là : làm suy yếu tinh thần chống Cộng của quân dân miền Nam và gây mâu thuẫn trong hàng ngũ quốc giạ  Sau đây là những tên khác nhau của tổ chức này :

- Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh

- Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết

- Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng

- Lực Lượng Học Sinh Chống Chiến Tranh

- Phong Trào Bảo Vệ Ḥa B́nh và Hạnh Phúc Dân Tộc,.v.v...

Điều chắc chắn là TT Trí Quang đă thành lập Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng, c̣n TT Quảng Liên thành lập Ủy ban Vận Động Ḥa B́nh và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết.

Do dư luận phản ứng mạnh mẽ, ngày 11/3/65, Viện Hoá Đạo phải ra thông cáo tuyên bố : Ủy ban Vận Động Ḥa B́nh do TT Quảng Liên thành lập với tư cách cá nhân, không liên quan ǵ đến Viện Hoá Đạọ  Dựa vào thông cáo này, Bộ Nội vụ công bố danh sách 358 người đă kư tên vào kiến nghị của Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh : 3 luật sư, 5 bác sĩ và dược sĩ, 5 kỹ sư, 11 kư giả, 20 giáo viên, 22 công chức, 64 buôn bán, 78 lao động, 24 sinh viên, 77 học sinh, v.v...  Ngày 17/3/65, TT Quảng Liên tuyên bố từ chức chủ tịch phong tràọ  Cảnh sát liền được lịnh bắt một số nhân vật quan trọng.

Ngày 19/3/65, 3 người thuộc Ủy ban Vận Động Ḥa B́nh bị trục xuất ra Bắc qua cầu Hiền Lương và họ được CS Bắc Việt đón rước rềnh rang : GS Tôn Thất Dương Kỵ, BS Thú Y Phạm Văn Huyến (thân phụ bà Ngô Bá Thành), và kư giả Cao Minh Chiếm.

Dù đă bị cảnh cáo như vậy nhưng các tổ chức ngụy ḥa vẫn tiếp tục hoạt đô.ng.  Một tổ chức có tên Khối Quốc Gia Chống Cộng được thành lập.  Khối này gồm đại diện của Cao Đài, Phật Giáo Ḥa hảo, Công Giáo và Tổng Giáo Hội Phật Giáo hợp thành.  Ngày 2/6/65, do Trung tướng Nguyễn Thành Phương hướng dẫn, Khối đă đến gặp Quốc trưởng Phan Khắc Sửu yêu cầu phải thành lập một chính phủ quốc gia chống Cộng và chống trung lập thật sự, giải tán chính phủ Quát v́ có nhiều thành phần thân Cộng trong chính phủ này đă bảo trợ cho các tổ chức ngụy ḥạ  Một Ủy Ban Liên Tôn mới thành lập ra thông cáo tố cáo chính phủ Quát âm mưu ban hành một quy chế hạn chế quyền tự do tôn giáo.Phong trào chống chính phủ Quát nổi lên khắp nơị  Trước t́nh thế này Tổng nha Cảnh sát yêu cầu những người kư tên trong bản kiến nghị của Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh phải ra tŕnh diện..  Không chịu nổi áp lực, ngày 11/6/65, Quốc trưởng Sửu và Thủ tướng Quát đều từ chức, trao quyền lại cho Quân Độị  Các tướng lănh thành lập Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, ban hành Hiến chương mới và cử Tướng Nguyễn Cao Kỳ thành lập chính phủ.Ngày 24/8/65, chính phủ Nguyễn Cao Kỳ đưa các thành phần của Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết ra trước Ṭa Án Quân Sự Mặt Trận xét xử.  Trong dịp này, nhiều bằng chứng được dưa ra cho thấy nhóm này đă thực sự hoạt động cho CS.  Kết quả ṭa tuyên phạt 3 người khổ sai hữu hạn, 12 người bị án tù treo và tha bổng 6 ngườị  Nhưng chủ chốt là TT Quảng Liên th́ không bị truy tố.

Khi t́nh h́nh miền Nam gặp khủng hoảng trầm trọng và đang lúc PG miền Trung đang đẩy mạnh chiến dịch ngụy ḥa th́ Hoa Kỳ đưa Cabot Lodge trở lại làm Đại sứ thay Maxwell Taylor.  Ông đến tŕnh ủy nhiệm thư ngày 25/8/65.  Các nhà quan sát biết rằng kỳ này Lodge đến không phải là để "cứu PG" như lần trước, mà là để thanh toán con bài tôn giáo mà Hoa Kỳ đă lỡ dựng lên để làm chiêu bài lật đổ TT Diệm năm 1963.  Số phận con bài PG cực đoan miền Trung coi như đă bị định đoạt.

Ngày 20/10/65, Edgar Hoover, Giám đốc CIA tuyên bố CS đang xúi giục biểu t́nh chống chính sách Mỹ tại VN và gia tăng các hoạt động phản chiến.Bằng chứng về hoạt động của CS dưới danh nghĩa các phong trào đ̣i ḥa b́nh ngụy tạo đă quá rơ khiến TT Trí Quang không chối căi được.  Ông đành chịu im tiếng để cho chính phủ Nguyễn Cao Kỳ hành đô.ng.  Nhưng ông chuẩn bị thời cơ để mở một cuộc tấn công mới nhằm cướp chính quyền.

* Ng̣i thuốc súng :

Khi bị đánh tại miền Nam, nhóm PG cực đoan quay về vùng I v́ nơi đây có Tướng Thi che chở. Qua việc chính phủ Quát bị lật đổ và các phong trào ngụy ḥa bị dẹp tan, nhóm TT Trí Quang nhận ra rằng các tôn giáo và đảng phái quốc gia là những lực lượng có thể phá vỡ các kê hoạch của ông, trước tiên là ông phải tấn công vào họ dưới danh nghĩa "diệt dư đảng Cần Lao".  Các tông phái PG miền Bắc và miền Nam tách dần ra khỏi Giáo hội là một thiệt hại lớn, làm cho lực lượng đấu tranh yếu hẳn đị Để bù lại, nhóm này đă cố gắng củng cố lại lực lượng ở các tỉnh miền Trung, nhất là trong hàng ngũ quân nhân và sinh viên.  Nhóm đă biến các Khuôn Bộ PG thành những Chi Bộ PG giống hệt như tổ chức của Đảng CS.

Nhắc lại, Đại tá Nguyễn Chánh Thi lưu vong mới trở về được 2 tháng th́ được bổ nhiệm làm Tư lịnh phó Quân Đoàn I, dưới quyền của Tướng Khánh. 

Ông nhận chức vào ngày 14/12/64.  Chính trong hoàn cảnh này ông đă hợp tác với Tướng Khánh làm cuộc "chỉnh lư" ngày 30/1/64.  Ngày 14/11/64, Tướng Thi được Tướng Khánh cử làm Tư lịnh vùng I thay thế Tướng Tôn Thất Xứng.  Tướng Minh và Tướng Khánh đều hiểu rơ tính ngang bướng của Tướng Thi nên muốn đẩy ông đi một vùng xa xôi cho êm chuyện. 

Vả lại, miền Trung là vùng của TT Trí Quang, một người hay sinh sư..  Phải có một tướng ngang bướng như Tướng Thi mới ứng phó được.  Nhưng khi nắm được Tư lịnh vùng I kiêm Đại biểu chính phủ tại miền Trung, Tướng Thi đă dựa vào lực lượng PG tại đây để củng cố tư thế và địa vị, c̣n TT Trí Quang dựa vào Tướng Thi để tổ chức cơ cấu địa phương, triển khai phong trào ngụy ḥa và bài Mỹ dưới mọi h́nh thức. 

Sự kiện này làm các tướng VN và Hoa Kỳ bực ḿnh. Không thể kéo dài t́nh trạng trên, ngay 11/3/66, Hội Đồng Tướng Lănh và Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia đă họp 5 tiếng đồng hồ liên tục tại Bộ Tổng tham mưu và công bố cho Tướng Thi nghỉ phép đi chữa bịnh mũi tại Hoa Kỳ. 

Ngày 13/3/66, Hội Đồng Tướng Lănh lại tái họp bỏ phiếu với 32 thăm thuận và 4 thăm trắng cho Tướng Thi nghỉ việc.Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân, Tư lịnh sư doàn I, được cử làm Tư lịnh vùng I thay thế Tướng Thi.

Khi thấy con gà quan trọng của PG bị loại, Hội Đồng Viện Hóa Đạo họp khẩn cấp và công bố lập trường 4 điểm :

- Các tướng lănh có công với "cách mạng" phải được trở lại quân độị

- Các tướng lănh trở về cương vị quân sư..

- Lập chính phủ doàn kết.

- Bầu cử quốc hội.

Mục tiêu thực sự của bản tuyên bố này là đ̣i hỏi phải đưa các tướng PG trở lại chính quyền.  Các cuộc biểu t́nh lại được phát động để yêu cầu thỏa mản nguyện vọng của PG.  Nhưng nhân lễ nhận chức Thị trưởng Đà Lạt của bà Nguyễn Thị Hậu vào ngày 19/3/66, Tướng Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố các cuộc xuống đường hay đ́nh công băi thị chẳng ảnh hưởng ǵ tới chính phủ cả. 

Để đáp lại thách đố này, nhóm TT Trí Quang ra lịnh đ́nh công và băi thị khắp các tỉnh miền Trung, nhất là ở Huế. và Đà Nẵng.  Sinh viên và học sinh ở Huế biểu t́nh chống Mỹ.  Ṭa Lănh sự và các cơ quan của Mỹ tại Huế phải đóng cửa đề pḥng phá hoại.

Ngày 14/3/66, Đại tá Sam Wilson và ông Ted Britton đến hỏi Tướng Thi rằng nếu đưa ông trở lại Đà Nẵng th́ ông có thể ổn định t́nh h́nh không; Tướng Thi nói không chắc. 

Ngày 15/3/66, 2 Đại tá Phạm Văn Liễu và Nguyễn Ngọc Loan đưa Tướng Thi ra Đà Nẵng.Ông kêu gọi đồng bào hăy b́nh tĩnh nhưng TT Trí Quang không để ư tới chuyện đó.Vụ cất chức Tướng Thi chỉ là cái cớ để phát động đấu tranh trở lại mà thôi, mục tiêu chính là tiến tới nắm chính quyền.

Ngày 25/3/66, Tướng Kỳ tuyên bố các vụ lộn xộn miền Trung đă gây trở ngại cho việc tiếp tế cho dân chúng và vận tải quân nhu. Sau đó ông lại tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh để đối phó nếu các vụ lộn xộn tràn lan.

Ngày 27/3/66, trong khi khoảng 20,000 người biểu t́nh ở Huế, Linh mục Hoàng Quỳnh của Khối Công Dân Công Giáo đă đ̣i hỏi phải lập chính phủ dân sự nhưng không muốn có bạo động.  Ông cho rằng tổng tuyển cử ngay lúc này chưa thuân lợi. PG Ḥa Hảo, một số đảng phái chính trị và tổ chức sinh viên tại Saigon ra tuyên bố muốn tiến tới một chế độ dân chủ nhưng chống lại các vụ bạo động.

Mặc cho những lời tuyên bố và phản kháng trên, phong trào chống Mỹ vẫn tiếp tục được đẩy mạnh cùng lúc ở Huế và Saigon.  Tại Huế cũng như tại Saigon, ngườita thấy các đoàn biểu t́nh đưa cao những biểu ngữ :

- Down with US Obstruction

- We want Independence

- Nước VN của người VN

- Người Mỹ gây rối cho nhân dân VN,...

TT Trí Quang cho rằng 2 Tướng Thiệu và Kỳ dám chống lại PG là do có Mỹ đứng đàng sau nên phải chống Mỹ.

Ngày 5/4/66, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố muốn các vụ lộn xộn tại VN phải sớm giải quyết.  Các lănh tụ tôn giáo và chính trị nên hội ư với nhau để sớm có Hiến pháp dân chủ.  Hoa Kỳ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của VN.  Mọi giải pháp đều do người VN quyết định.

 

* Phối hợp chiến tranh chính trị với chiến tranh quân sự :

Tại Huế và Đà Nẵng, nhóm TT Trí Quang đă phối hợp với một số cán bộ VC nằm vùng, các chính khách hoạt đầu và một số Phật tử cực đoan làm nồng cốt chỉ huy và thúc đẩy một cuộc nổi loạn cướp chính quyền, trong số này người ta thấy :

- Vơ Đ́nh Cường (cán bộ CS)

- Ngyễn Trực (cán bộ CS)

- Hoàng Phủ Ngọc Phan (cán bộ CS)

- Hoàng Phủ Ngọc Tường (cán bộ CS)

- Tống Hồ Cầm (cán bộ CS)

- Bùi Hữu Giao

- Nguyễn Tường Hiếu (VNQĐ hệ phái Nguyễn Tường Tam)

- Thái Đ́nh Quang

- Thái Doăn Trinh

 - Hoàng Phúc

- Hoàng Thị Như Mai

- Nguyễn Văn Hảo

- Hoàng Ngọc Giàu (cán bộ CS)

- Lê Tuyên

- Ngô Văn Bằng

- Ngô Kha (cán bộ CS)

- Hà Xuân Kỳ (cán bộ CS)

- Tống Nhạn

- Phan Hàm (cán bộ CS)

- Tư Đồ Minh

- Nguyễn Văn Mẫn,

- Bửu Tôn...

Mọi kế hoạch hành động đều do Vơ Đ́nh Cường và Nguyễn Trực soạn thảo theo chỉ thị và hướng dẫn của Lê Tự Đồng, Bí thư Khu ủy và Tư lịnh Quân khu Trị Thiên - Huế củaCS.

Ngày 1/4/66, Trung tướng Phan Xuân Chiểu đă ra Huế để dàn xếp các vụ lộn xộn th́ bị TT Trí Quang ra lịnh bắt làm con tin, không cho trở về Saigon.  Tướng Thi kể lại rằng chính ông đă can thiệp để Tướng Chiểu được thả ra.Sau đó, các lực lượng quân đội theo phe TT Trí Quang đứng lên cướp chính quyền ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, hô hào dân chúng vơ trang chống Thiệu - Kỳ.  Tại Quảng Trị và Quảng Ngăi, quân đội c̣n giữ được.

Ngày 2/4/66, Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng cho vây Đài phát thanh Saigon, hô khẩu hiệu "Đả đảo Thích Tâm Châu", "Hoan hô Hồ Chí Minh".

Ngày 3/4/66, Tướng Kỳ họp báo tuyên bố coi như Huế và Đà Nẵng đă mất vạ tay CS.BS Nguyễn Văn Mẫn, Thị trưởng Đà Nẵng, đă ra lịnh đ́nh công băi thị chống chính quyền trung ương và dùng công quỷ tổ chức biểu t́nh.  Chiến dịch bài Mỹ được phát động để ly gián giữa VNCH và Đồng Minh nhằm cô lập VNCH.Tướng Kỳ cho biết sẽ đưa quân đội đến giải tỏa Đà Nẵng.

Đại tá Đàm Quang Yên, Tư lịnh Biệt khu Quảng Đà đă đứng hẳn về phía TT Trí Quang.Ông huấn luyện quân sự, cấp vũ khí cho các thanh niên Phật tử và tổ chức họ thành những đơn vị chiến đấụ  Một số binh sĩ theo ông bỏ hàng ngũ Quốc gia nhập lực lượng này.Nhưng Đại tá Yên là một sĩ quan có tŕnh độ kiến thức thấp, tính t́nh nông nỗi, nóng nảy nên không đủ khả năng làm được việc ông đang làm.

Hoa Kỳ ra lịnh tản cư các cơ quan của họ ra khỏi thị xă Đà Nẵng.  Đại tá Yên cho thiết lập các công sự chiến đấu ở các chùa tại Đà Nẵng và hô hào dân chúng dùng mọi phương tiện để chống lại "quân đội Thiệu - Kỳ".  Trong khi đó, Tướng Kỳ ban hành quyết định cất chức BS Nguyễn Văn Mẫn và cử Trung tá Mă Sanh Nhơn, Tỉnh trưởng B́nh Long làm Thị trưởng Đà Nẵng.

Ngày 5/4/66, Tướng Kỳ đích thân dẫn 2 tiểu đoàn Dù ra Đà Nẵng hội đàm với Thiếu tướng Chuân và lên tiếng kêu gọi đồng bào hợp tác với chính phủ.Khi Tướng Kỳ về Saigon th́ các tiểu đoàn Dù được chuyển tạm vào căn cứ Chu Lai của Hoa Kỳ ở Quảng Tín, gần sát Đà Nẵng.BS Nguyễn Văn Mẫn và khoảng 400 binh sĩ kéo đến lập một căn cứ pḥng thủ tại chùa Phổ Đà.  Khi máy bay lượn trên thành phố răi truyền đơn kêu gọi đồng bào hợp tác với chính phủ diệt trừ các cuộc nổi loạn bị CS giựt dây th́ chuông của chùa Phổ Đà, Tĩnh Hội, Vĩnh Hội, Phật Học, Phổ Thiên, Giảng Đường, Vu Lan...được khua lên inh ỏi.Sau đó là tiếng trống, thùng thiếc, phèng la, mơ...kêu vang cả thành phố.

Trong lúc t́nh h́nh Đà Nẵng căng thẳng th́ TT Tâm Châu tuyên bố trước khoảng 10 ngàn Phật tử rằng ông vẫn chủ trương tiếp tục đấu tranh ôn ḥa và đ̣i trong 3 tháng phải có chính phủ dân cử và Quốc Hộị  Ông sẵn sàng lănh những viên đạn của những kẻ quá khích.  Một cuộc thương lượng giữa chính phủ và Viện Hóa Đạo được xúc tiến nhanh chóng và có kết quả.  Để đổi lại, chính phủ hứa sẽ không bắt bớ những người nổi loạn có vơ trang và rút quân khỏi Đà Nẵng. 

Đại hội Phật giáo Thế giới đang họp tại Tích Lan đă lên tiếng ủng hộ lập trường của TT Tâm Châụ  Ngày 9/5/66, Ḥa Thượng Tổng thư kư Hội Tăng già Tích Lan đă gởi cho TT Tâm Châu một văn thư khen ngợi và tỏ ư hoan hỷ khi biết TT đă tránh được cho PG một cuộc chiến tranh với chính phủ.Nhưng ngược lại, việc này đă làm cho TT Trí Quang nổi giận.  TT Trí Quang công khai chỉ trích Viện Hóa Đạo và tuyên bố không chấp nhận kết quả do Viện Hoá Đạo công bố, đ̣i bộ ba Thiệu - Kỳ - Có phải ra đi.

Ngày 8/4/66, TT Thích Thiện Minh tuyên bố lập "Ủy Ban Tranh Đấu Chống Chính Phủ" v́ các tướng lănh, nhất là Tướng Thiệu, đă không giữ lời cam kết. PG sẽ chống đến cùng, dù phải đổ máụ  Khi TT Thiện Minh công khai tuyên chiến với chính quyền th́ TT Trí Quang tuyên bố ngược lạị  Ông kêu gọi Phật tử tạm ngưng các cuộc đấu tranh ở Huế và Đà Nẵng để đợi chính quyền giữ lời hứa. 

Lời kêu gọi này làm cho TT Thích Thiện Minh bực tức vô cùng.Giữa 2 TT Trí Quang và Thiện Minh luôn có sự đối nghịch nhau, khi trống đánh xuôi th́ kèn thổi ngược.TT Trí Quang lo sợ TT Thiện Minh cướp công đầu sau khi cuộc đấu tranh đem lại thắng lợi nên t́m cách gạt tất cả các tổ chức của TT Thiện Minh sang một bên. 

Mặc cho những chỉ thị ngược lại của TT Trí Quang, ngày 19-20/4/66, TT Thiện Minh mở các cuộc thuyết pháp liên lục tuyên bố PG đang bị khiêu khích, có thể có đảo chánh trong tuần tới, trừ khi chính phủ chấm dứt mọi hành động chống đối PG.

Ngày 9/4/66, Tướng Tôn Thất Đính được cử làm Tư lịnh vùng I thay thế Tướng Nguyễn văn Chuân. 2 tướng Thiệu và Kỳ đă nhờ Tướng Đính giải quyết vụ miền Trung v́ tin rằng Tướng Đính là con gà của PG có thể làm công việc này được.Nhưng khi đến Huế, Tướng Đính lại theo phe TT Trí Quang và chửi 2 tướng Thiệu - Kỳ giữa ba quân.

Ngày 17/4/66, Lực Lượng Tranh Thủ cách mạng bắt giữ ông Nguyễn Hữu Chi, Tỉnh trưởng Quảng Nam và ông Quận trưởng quận Ḥa Vang v́ những người này không theo TT Trí Quang.Tại Đà Lạt, Lực Lượng này lại bắt giữ Đại úy Quân vụ Thị trấn, đốt quân xa và đuổi đánh Quân cảnh.Quân đội phải nổ súng. Khi thấy nhóm PG cực đoan quá lộng hành, Khối Công Dân Công Giáo và các tổ chức đảng phái không c̣n im lặng được nữa, họ đă lên tiếng phản đối một cách mạnh mẽ. 

TT Thích Liễu Minh thuyết pháp tại Viện Hóa Đạo, khen ngợi thiện chí của chính quyền và yêu cầu Phật tử ngưng bạo động, ngưng đ̣i ḥa b́nh v́ "chưa đúng lúc". 

Khối Công Dân Công Giáo biểu t́nh ở Đà Nẵng, Thủ Đức và Saigon chống các cuộc bạo loạn ở miền Trung, tố cáo chính phủ nhu nhược và đả đảo Đại sứ Cabot Lodgẹ  Tổng Hội Sinh Viên Saigon lập Ủy Ban Bảo Vệ Tổ Quốc và Dân Quyền, chống lại các vụ lộng hành ở miền Trung.

Ngày 21/5/66. Lực Lượng Tranh Thủ Cách mạng của TT Trí Quang cho tung ra tại Huế, Đà Nẵng và Saigon một loại truyền đơn thăm ḍ.  Truyền đơn kêu gọi đưa TT Trí Quang ra làm Quốc Trưởng và Trần Quang Thuận làm Thủ Tướng.  Truyền đơn này đă cho thấy rơ mục tiêu và tham vọng của nhóm bạo động. 

Các cuộc náo loạn tại Huế, Đà Nẵng và Đà Lạt lại tiếp tục.

Bỗng nhiên báo chí Mỹ mở chiến dịch ca tụng TT Trí Quang như là một lănh tụ chính trị lỗi lạc của VN, có thể trở thành Quốc Trưởng..  Mục tiêu của chiến dịch này nhằm thúc đẩy các lực lượng đấu tranh vơ trang tiến xa hơn một chút nữa, gây náo loạn và bất măn trong quần chúng để Tướng Kỳ có lư do xử dụng quân đội đánh dẹp. 

TT Trí Quang và nhóm của ông không ư thức được chiến dịch thâm hiểm này nên thừa thắng xông lên.Đại tá Yên, Tư lịnh Biệt khu Quảng Đà, một đệ tử của TT Trí Quang, đă phối hợp các lực lượng Phật tử do ông huấn luyện và các binh sĩ bỏ ngũ thành những đơn vị chiến đấu, chiếm thành phố Đà Nẵng, biến 2 chùa Tỉnh Hội và Phổ Đà thành 2 căn cứ vơ trang chống chính phủ. 

Ở Huế, một lực lượng quân sự do Bửu Tôn thành lập đă thu nạp được một số binh sĩ và thanh niên Phật tử lên đến 2 tiểu đoàn.  Bửu Tôn là Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử ở Huế, không biết ǵ về quân sự nhưng được TT Trí Quang và Vơ Đ́nh Cường tin cậy nên giao cho chỉ huy lực lượng vơ trang. 

Lực lượng này làm chủ t́nh h́nh ở Huế, ban hành mọi mệnh lệnh và muốn bắt ai giam cũng được.Bửu Tôn đă nhiều lần đem quân tấn công các giáo xứ CG tại quận Phú Vang v́ cho rằng các giáo xứ này thân chính quyền.  Các giáo xứ trên phải tổ chức tự vệ để cứu lấy ḿnh v́ Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận, Sư đoàn trưởng Sư đoàn I và Trung tá Trần Văn Khoa, Tỉnh trưởng Thừa Thiên kiêm Thị trưởng Huế, không dám đá động đến lực lượng của Bửu Tôn.  Tướng Nhuận chỉ cho một tiểu đoàn của Sư đoàn I vào Huế để bảo vệ các cơ sở của Hoa Kỳ. Cũng như tại Huế, các giáo xứ CG tại Đà Nẵng phải tự động vơ trang để tự vệ v́ chính quyền đă nằm trong tay Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng.  Lực lượng này đă nhiều lần tấn công giáo xứ Tam Ṭa trong thành phố Đà Nẵng nhưng bị đẩy luị  Thỉnh thoảng lại xảy ra các cuộc giao tranh trong thành phố Đà Nẵng giữa lực lượng của TT Trí Quang và toán tự vệ CG. Các toán tự vệ này đă mở rộng pḥng tuyến ra các đường Thống Nhất, Quang Trung, Nguyễn Hoàng, Trần Cao Vân, Khải Định, Gia Long, Đống Đa...để bảo vệ các giáo xứ Thạch Gián, Tam Ṭa, Thanh B́nh, Thanh Bồ và Đức Lợị  Đường dọc theo biển đều do các tự vệ CG tuần tra nên rất an toàn.Thỉnh thoảng nhóm tự vệ CG phải mở thế công để áp đảo tinh thần làm cho lực lượng của TT Trí Quang không dám bung ra xa, nhờ vậy giáo dân sống an toàn.

Ngày 30/4/66, Đại sứ Lodge tuyên bố trở về Mỹ để thảo luận về t́nh h́nh VN.  Các giới quan sát cho rằng số phận của nhóm PG cực đoan miền Trung đă gần kề.

Ngày 15/5/66 trong khi Cảnh sát mở cuộc lục soát các trung tâm phát xuất những vụ náo loạn tại Saigon như trụ sở Thanh Niên Phật Tử, Tổng Liên Đoàn Lao Động...  TT Thiệu thông báo các cuộc hành quân tái lập an ninh trật tự ở Đà Nẵng đang tiến hành.  Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao được cử thay thế Thiếu tướng Tôn Thất Đính làm Tư lịnh Quân đoàn I.

Nghe Tướng Cao được cử làm Tư lịnh vùng I, phe PG  cực đoan miền Trung phản ứng mạnh mẽ v́ Tướng Cao vừa là CG vừa là vị tướng trung thành với TT Diệm.  Đây là thành phần mà TT Trí Quang t́m diệt. 

V́ thế khi nhậm chức tại Đà Nẵng, người ta thấy không có chỗ nào an toàn cho Tướng Cao cư ngu.. Ngày 17/5/66, khi Tướng Cao lên máy bay Hoa Kỳ đi thị sát Quân đoàn I th́ Thiếu úy Nguyễn Trọng Thức trong lực lượng đấu tranh của PG đă xă súng bắn nhưng không trúng.  Xạ thủ trực thăng Hoa Kỳ đă dùng đại liên bắn lại khiến Thức chết tại chỗ và 6 binh sĩ khác bị thương. 

Khi trở lại Saigon, Tướng Cao cho biết nếu không có các cố vấn Mỹ trong Quân đoàn đi sát hai bên th́ có lẽ ông bị ám sát rồị  Trong những ngày ở lại Đà Nẵng, ông tá túc trong căn cứ Hoa Kỳ và đi quan sát chiến trường bằng trực thăng Hoa Kỳ.Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia, sẽ chỉ huy các lực lượng Cảnh sát Dă chiến đánh chiếm các vị trí trong thành phố Đà Nẵng.Nhiệm vụ của Tướng Cao là để chống lại lực lượng PG, nhưng ông bất tuân thượng lịnh và quyết định thương lượng.  Tướng Kỳ muốn chấm dứt vai tṛ của Tướng Cao để đưa một tướng khác đến.

Trong vụ này, Tướng Cao có 2 lầm lỗi lớn khi nhận đi làm Tư lịnh vùng I.Thứ nhất là ông không nhận ra dụng ư của 2 Tướng Thiệu - Kỳ.  Hoa Kỳ đang cố t́nh gài cho phong trào PG miền Trung đi quá trớn rồi diệt chứ không muốn thương lượng dây dưa. Thương lượng với nhóm này chỉ mang hậu họa, v́ bất cứ lúc nào họ cũng đưa ra mục tiêu mới để nói ngược và làm ngược dễ dàng. 

Trong khi đó Tướng Cao chỉ muốn đàm không muốn đánh, tức là đi ngược lại chủ trương của Mỹ và 2 tướng Thiệu - Kỳ.  Thứ hai là ông tin tưởng rằng ḿnh có thể thương lượng với nhóm PG cực đoan miền Trung. 

Ông không ư thức được rằng TT Trí Quang và nhóm của TT Trí Quang là những thành phần cực đoan, không bao giờ chấp nhận nói chuyện với ông v́ ông  vừa là CG vừa là thân tín của TT Diệm. 

Ông thuộc vào loại "dư đảng Cần Lao" gộc đang bị TT Trí Quang t́m diệt th́ làm sao có thể nói chuyện với nhau được.  Nếu cần người thương lượng th́ 2 tướng Thiệu - Kỳ đă t́m người khác rồi.Ông trở về Saigon an toàn là cả một sự may mắn.Xác chết của Thiếu úy Nguyễn Trọng Thức được dưa về Huế và được rước đi trên đường phố để kích động Phật tử và binh sĩ nổi loạn.

5 tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến được chở bằng phi cơ ra Đà Nẵng đă mở cuộc hành quân chớp nhoáng tái chiếm thành phố Đà Nẵng, đài phát thanh và làm chủ t́nh thế.  Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng của TT Trí Quang rút về đóng trong 2 chùa Tỉnh Hội và Phổ Đà.  Một đơn vị Thủy quân Lục chiến kéo tới vây chùa Phổ Đà đ̣i thả 17 binh sĩ bị bắt.  14 binh sĩ được trả về với đầy đủ vơ khí.

 

* Kêu cứu Hoa Kỳ :

Khi t́nh h́nh bắt đầu nguy ngập, ngày 15/5/66, từ Huế, TT Trí Quang đă gởi một điện văn nhờ TT Johnson can thiệp.  Ông vẫn tin rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ PG như thời kỳ chống chính phủ Diệm. Trong điện văn ông kêu gọi "Chính phủ Hoa Kỳ cần t́m cách ngăn chặn cuộc đàn áp Phật giáo". 

Ngaỳ 17/5/66, TT Johnson đă tuyên bố với báo chí là chính phủ Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Quân đội VNCH để quân đội này có vai tṛ trọng yếu trong chính phủ tương laị  Ông kêu gọi Quân lực VNCH chấm dứt nhanh chóng các vụ xâu xé nội bộ để lo chống Cộng và thực hiện dân chủ từng bước. 

Sau đó Ngoại trưởng Rusk đă thông báo cho TT Trí Quang biết Hoa Kỳ không thể can dự vào các vấn đề thuộc chủ quyền của VN và cũng không nhúng tay vào các vụ đàn áp đối lập của Tướng Kỳ.Ông khuyên nên tập trung nổ lực vào việc chống Cộng.

Ngày 20/5/66, TT Trí Quang lại lên tiếng kêu gọi TT Johnson can thiệp gấp.Ông yêu cầu Thủy quân Lục chiến Mỹ có hành động, nếu không sẽ cho Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng phá phi trường Đà Nẵng.  Không nghe Hoa Kỳ trả lời ǵ, ngày 22/5/66 ông ra lịnh cho Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng bắn phá phi trường Đà Nẵng. 1 phi cơ Hoa Kỳ bị hư hại và một số binh sĩ Mỹ bị thương.Nhiều phi cơ phải bay đến các căn cứ khác.Các căn cứ quân sự Mỹ được lịnh nổ súng nếu bị tấn công.

Dùng áp lực quân sự không kết quả, ngày 25/5/66, TT Trí Quang lại lên tiếng yêu cầu TT Johnson và Quốc hội Mỹ ngưng yểm trợ chính phủ Nguyễn Cao Kỳ.

 

* Đà Nẵng được giải thoát :

Tướng Dư Quốc Đống được phái tới Đà Nẵng để chỉ huy chiếm lại thành phố.  Ngày 18/5/6, Tướng Kỳ đă yêu cầu Viện Hóa Đạo kêu gọi các tăng sĩ ở Đà Nẵng đừng chứa chấp các lực lượng đấu tranh trong chùa hoặc rời khỏi 2 chùa Tỉnh Hội và Phổ Đà gấp.

Ngày 20/5/66, chính phủ Nguyễn Cao Kỳ ra lịnh cho các Tướng Thi và Đính phải ra tŕnh diện đồng thời đ̣i hỏi Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận, Tư lịnh Sư đoàn I, phải dứt khoát tư tưởng, không thể đứng ở giữa được.

Ngày 22/5/66, cuộc tấn công vào 2 chùa Tỉnh Hội và Phổ Đà bắt đầu.Chỉ trong 1 thời gian ngắn, khoảng 600 binh sĩ và thanh niên Phật tử ở trong chùa Phổ Đà và các vùng lân cận đă ra đầu hàng; 30 nhà báo bị bắt giữ làm con tin đă được cứu thoát. 

Tại chùa Tỉnh Hội, các binh sĩ và thanh niên Phật tử cũng buông súng; 4 phóng viên của UPI và AP được giải thoát.Hơn 1,000 khẩu súng các loại được t́m thấy trong chùa Tỉnh Hội và 30 xác chết đă śnh thốị  BS Nguyễn Văn Mẫn bị bắt dưa vào Saigon.  Báo cáo sơ khởi cho biết có 76 người chết.  Thiếu tướng Đính theo một số tàn quân chạy ra Huế.

 

* Huế kháng cự vô vọng :

Thanh toán xong Đà Nẵng,lực lượng Nhảy Dù và Thủy quân Lục chiến tiến ra Huế bằng đường bộ qua đèo Hải Vân.  Lực lượng của Bửu Tôn phục kích 2 bên quốc lộ 1.  Bửu Tôn cho thành lập 1 "Tiểu đoàn Quyết tử" lấy tên là Tiểu đoàn  Nguyễn Trọng Thức để cố thủ Huế.Trung tá Trần Văn Khoa đem chừng 1,000 quân trung thành chính phủ về đóng ở Quận Hương Thủy.Khi các đơn vị Nhảy Dù và Thủy quân Lục chiến tiến vào Huế th́ Tiểu đoàn Quyết tử bỏ súng chạỵ  Quân đội chiếm thành phố dễ dàng.

Ngày 31/5/66, Tướng Hoàng Xuân Lăm được cử làm Tư lịnh vùng I thay thế Tướng Huỳnh Văn Cao. Trung tá Trần Văn Khoa đem quân trở lại Huế, công bố lịnh giới nghiêm và yêu cầu Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng của TT Trí Quang đem vũ khí tới nạp.  Bửu Tôn đầu hàng và đem 520 vơ khí các loại ra nạp.  An ninh Huế được tái lập. Bộ Tư lịnh Sư đoàn I rút khỏi Huế.

 

* Lá bài chót : đem bàn thờ Phật xuống đường :

Khi mặt quân sự hoàn toàn thất bại, ngày 6/6/66 TT Trí Quang ra lịnh cho Phật tử đem bàn thờ Phật xuống đường và phát động chiến dịch tự thiêu :

- Ni cô Thích Nữ Thanh Quang tự thiêu ở chùa Diệu Đế (Huế).

- Cô Hồ Thị Châu tự thiêu ở Viện Hoá Đạo.

- Nữ sinh Nguyễn Thị vân tự thiêu ở chùa Thành Nội, Huế.

- Ni cô Thích Nữ Bảo Luân tự thiêu ở Viện Hoá Đạo

- Một em học sinh 15 tuổi tự thiêu ở Quảng Tri....

TT Trí Quang tin rằng Quân đội không dám đụng đến bàn thờ Phật và chiến dịch tự thiêu sẽ làm thế giới rúng động như năm 1963, nhưng ông đă lầm, thế giới vẫn ngậm câm. C̣n về phần quân đội, Tướng Kỳ ra lịnh cho Cảnh sát Dă chiến và Thủy quân Lục chiến xúc tất cả các bàn thờ ở Huế cũng như ở Saigon. Ngày 3/6/66, phát ngôn viên của Ṭa Đại sứ Hoa Kỳ tại Saigon lên tiếng xác định : Đang có chiến dịch bạo động và tự thiêu nhằm áp lực chính phủ Mỹ can thiệp vào nội bộ của VN, nhưng chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục giữ thái độ bất can thiệp như cũ. Xử dụng mọi phương thức không đem lại kết quả, TT Trí Quang đành ngồi tuyệt thực. 

Trong khi đó, TT Tâm Châu dẫn một Ủy ban Phật giáo mới thành lập gồm 6 người đến Dinh Gia Long gặp Ủy ban Lănh đạo Quốc gia để thương thuyết.Ông yêu cầu Phật tử ngưng các cuộc đấu tranh để cùng chính quyền tổ chức các cơ cấu dân chủ, nhưng ngược lại 2 TT Thiện Minh và Trí Quang đều phản đối.

Ngày 17/6/66, An ninh Quân đội đă bắt vợ của GS Lê Tuyên cùng một số sinh viên tranh đấu ở Huế và đưa TT Trí Quang lên máy bay về Saigon cho ở Bịnh viện Duy Tân của BS Nguyễn Duy Tài để "chữa bịnh và bảo vệ". 

Ngày 22/6/66, GS Lê Tuyên (hiện nay ở Mỹ) ra tŕnh diện và bị bắt đưa vạ Saigon.

Kế quả cuộc tái chiếm Huế : 7 binh sĩ bị thương, tạm giữ 190 quân nhân ly khai, 109 công chức và 35 cảnh sát tham gia Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng.

Tướng Thi cho biết trong cuộc đánh chiếm Đà Nẵng và Huế nói trên có 242 người chết và bị thương.

Ngày 26/6/66, TT Trí Quang "tuân lịnh Đức Tăng Thống" đă ngưng tuyệt thực.

Ngày 27/6/66, Tướng Kỳ họp báo tại Huế nói : Công nhận "được làm Vua , thua làm giặc", nhưng không công nhận "được làm Vua, thua th́ hoà".

GS Lê Tuyên bị bắt tại Huế ngày 21/6/66 đă tuyên bố trong cuộc họp báo rằng TT Trí Quang mới là người chủ động, ông chỉ là người thừa hành mà thôị

 

 

* Các tổ chức gây bất ổn và liên hệ với CS :

 

1. Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc và Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng :

Năm 1964, TT Trí Quang đă cho tái sinh Hội cứu quốc trong Mặt Trận Việt Minh dưới danh hiệu Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc. Sau khi bị lật tẩy, ông cho đổi thành Lực Lượng Tranh Thủ Cách Ma.ng. Mục tiêu của 2 tổ chức này là gây biến động chính trị tại miền Nam để tiến tới cướp chính quyền. Dưới chiêu bài "chống đàn áp PG" và "diệt Cần Lao Thiên Chúa Giáo", 2 tổ chức trên đă tung hoành từ Quảng Trị tới Saigon, không coi chính quyền và luật pháp quốc gia ra ǵ, nhưng đến tháng 6/1966 th́ bị chính phủ Nguyễn Cao Kỳ dẹp tan. Sau biến cố Mậu Thân 1968 và nhất là sau 30/4/1975, người ta mới khám phá ra các thành phần chủ lực trong 2 lực lượng này đều là CS nằm vùng như TT Thích Minh Châu (Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh), 2 Đại Đức Thích Hạnh Tuệ và Thích Nhất Chí, Hoàng Phủ Ngọc Tường (sẽ nói sau), Hoàng Phủ Ngọc Phan, Phan Xuân Huy, Nguyễn Văn Hàm...

2. Dùng Đại học Vạn Hạnh làm cơ sở hoạt động nội thành cho VC:

Viện Đại học Vạn Hạnh được xây cất vào ngày 9/6/1965. Khi hoàn thành, TT Thích Minh Châu dược GHPG Ấn Quang cử làm Viện Trưởng, ông đă biến nơi này thành một căn cứ địa an toàn cho đặc công CS nằm vùng và các tổ chức chống chính phủ. Chính nơi đây là địa điểm phát xuất các toán biểu t́nh và bạo động.

Ngày 30/4/1975, dưới quyền điều khiển của Ngyễn Trực, họ đă cầm cờ PG ra Ngă Tư Bảy Hiền đón "quân giải phóng". Các tài liệu của VC xác nhận TT Thích Minh Châu là cán bộ nội tuyến và Viện Đại Học Vạn Hạnh là cơ sở hoạt động nội thành. 

3. Nhận chỉ thị của VC để hoạt động : 

Trong thời Đệ II Cộng Ḥa, nhóm tham mưu của Viện Đại Học Vạn Hạnh vẫn lén lút ra Huế họp với Khu Ủy Tri.-Thiên -Huế để báo cáo và nhận chỉ thị hoạt động quấy phá miền Nam. Mỗi lần đi đều bị nhân viên t́nh báo của VNCH theo dơi và chụp h́nh. Các tài liệu này sau đó được thông báo cho Viện Hóa Đạo và Viện Đại học Vạn Hạnh biết kèm theo lời cảnh cáọ Nhưng ít lâu sau, công việc này lại tái diễn. 

Các TT Thích Hộ Giác, Thích Quảng Độ và Thích Bữu Phương đă nhiều lần đi Tây Ninh họp với VC. Lần họp tại chùa Từ Vân ở G̣ Dầu Hạ, Tây Ninh, đă bị cơ quan an ninh phát giác. TT Thích Hộ Giác bị Bộ Quốc Pḥng VNCH buộc phải từ chức Phó Giám đốc Nha Tuyên Úy PG. TT Thích Quảng Độ từ khi du học Ấn Độ về đă có lập trường thân Cộng và hoạt động cho MTGPMN. Chỉ sau 30/4/1975, khi ông cũng như TT Thích Thiện Minh không được tin dùng, ông mới quay lại chống chế độ và bị bắt. 

Chính quyền miền Nam đă không bắt các vị sư tăng trên đi an trí hay truy tố họ ra ṭa v́ sợ gây hoang mang dư luận và hơn nữa cơ quan t́nh báo không muốn phá vỡ đường dây để dễ theo dơi ho..

 

* Các h́nh thức yểm trợ các đ̣i hỏi của CS :

Ăn rập với các đ̣i hỏi của VC, nhóm cực đoan miền Trung trong GHPG Ấn Quang đă phát động rất tinh vi nhiều chiến dịch nhằm yểm trợ các đ̣i hỏi của VC.

1. Chiến dịch "Việt Nam, Đóa Hoa Sen Trong Biển Lửa".

Ngày 3/6/1966, Đại Đức Thích Nhất Hạnh đang ở Pháp th́ được một nhóm phản chiến của Mỹ mời thăm Hoa Kỳ. Nhân dịp này, ông đă công bố chủ trương 5 điểm của GHPG Ấn Quang như sau :

- Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ chức. 

- Quân đội Mỹ rút luị 

- Ngưng oanh tạc Bắc Việt. 

- Mỹ phải giúp lập chính thể dân chủ và tái thiết miền Nam không điều kiện. 

5 điểm đ̣i hỏi này giống hệt 5 điểm đ̣i hỏi của MTGPMN. 

Năm 1967, Đại Đức Nhất hạnh cho xuất bản cuốn"Vietnam, Lotus in a Sea of Fire, a Buđhist Proposal for Peace" (Việt Nam, Hoa sen trong biển lửa, môt đề nghị ḥa b́nh của Phật giáo), nói về cuộc tranh đấu của PG từ 1963-1966 và những chết chóc tang thương do Hoa Kỳ và quân đội VNCH gây rạ Ông lên án Ngô Đ́nh Diệm đàn áp PG, Nguyễn Cao Kỳ độc tài quân phiệt và ca tụng HCM là anh hùng dân tộc. Ông tuyên bố MTGPMN do những người quốc gia chống chế độ Ngô Đ́nh Diệm lập ra chứ không phải do Hà Nội lập ra, nhưng v́ Mỹ đă đổ quân và vũ khí vào VN, nên họ "nghiêng theo khối CS, và càng ngày càng trở thành công cụ của khối CS", nhưng ở dưới ông lại trích dẫn lời của Lê Duẩn tuyên bố trong Đại hội đảng kỳ 3 (1960) xác nhận "Đảng ta" lănh đạo Mặt Trận.

Trong bộ Lịch Sử Đảng CSVN do Nhà xuất bản Sách Giáo khoa Mác-Lênin ở Hà Nội ấn hành, Hà Nội chính thức xác nhận rằng MTGPMN được thành lập do Nghị Quyết của Đại hội III của Đảng CSVN họp tại Hà Nội vào tháng 9/1960. Đại Đức Thích Nhất Hạnh biết rơ điều đó, nhưng khi làm công tác tuyên truyền cho VC, ông đă cố t́nh bóp méo sự thật để biện hộ cho sự xâm lăng của Hà Nội.

Năm 1968, khi ḥa đàm Paris bắt đầu họp, ông được cử làm phát ngôn viên chính thức của GHPG Ấn Quang ở hải ngoại.

Đại Đức Nhất Hạnh ra hải ngoại quốc năm 1964, thường trú tại Pháp. Đọc những bài ông viết sau 1977, người ta thấy lập trường chính trị của ông đă có nhiều thay đổi.

 

2. Thành lập Nhóm Ḥa Giải, sau đổi thành Lực Lượng Quốc Gia Tiến Bộ :

Sau Đại hội PG kỳ 3 của GHPG Ấn Quang tổ chức tại Saigon ngày 20/8/1968, luật sư Trần Ngọc Liễng tuyên bố thành lập Nhóm Ḥa Giải gồm 25 ngườị Nhóm này sau biến thành Lực Lượng Quốc Gia Tiến Bô.. Ngày 15/11/1969, LS Liễng đưa ra một tuyên bố khẳng định "hướng đi của dân tộc VN là ḥa b́nh trên cơ sở độc lập, tự do và dân chủ". Tiếp theo, ông kêu gọi thành lập một chính phủ ḥa giải để chấm dứt chiến tranh, triệt thoái quân đội ngoại lai ra khỏi miền Nam thật sớm. Các báo ở Saigon hỏi ông tại sao không nói ǵ về phía CS, ông không trả lờị Mục tiêu của bản tuyên bố này là yểm trợ cho các đ̣i hỏi của Bắc Việt tại ḥa đàm Paris.

3. Tuyên ngôn 6 điểm của Phái đoàn PG Ấn Quang :

Tháng 10/1970, TT Thích Thiện Minh cầm đầu một Phái đoàn PGVN qua Nhật Bản dự Hội Nghị Thế Giới về Tôn Giáo và Ḥa B́nh họp tại Tokyo từ 16-22/10/1970. Phái đoàn này gồm có TT Thích Thiện Minh, TT Thích Huyền Quang, TT Thích Ḿnh Tâm, Đại Đức Thích Nhất Hạnh (phát ngôn viên) và 2 cư sĩ Ngô Văn Giáo và Vĩnh Bữụ Tại hội nghị nói trên, phái đoàn đă đưa ra đề nghị 6 điểm của PGVN như sau :

1. Các phe lâm chiến phải bắt đầu xuống thang ngay lập tức để đạt đến một cuộc ngưng bắn toàn diện vào lúc 18 giờ chiều 30 Tết Tân Hợi (tức 26/1/1971).

2. LHQ sẽ chỉ dịnh một nhóm quốc gia trung lập để họp thành Ủy Hội Kiểm Soát Ngưng Bắn gồm cả đại diện của Quân đội VNCH và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam VN.

3. Chính phủ VNCH phải phóng thích các tù nhân chính trị, sinh viên, trí thức, tu sĩ và tất cả những người đă bị tạm giam v́ tranh đấu cho ḥa b́nh và chủ quyền của dân tộc.

4. Chính phủ Hoa Kỳ phải chấm dứt t́nh trạng thối nát, độc tài và bất lực ở miền Nam VN bằng cách để cho người Việt tự do chọn đại diện đa số dân chúng có bản chất ḥa giải dân tộc, không liên kết và có đủ khả năng để :

- Thương thuyết với chính phủ Hoa Kỳ về thời biểu triệt thoái mau chóng toàn thể quân lực Hoa Kỳ ở VN và những liên hệ ngoại giao, văn hóa và kinh tế giữa Hoa Kỳ và VN.

- Thương thuyết với Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam VN về những thể thức tổng tuyển cử để bầu lên một chính phủ đại diện cho mọi khuynh hướng chính trị ở Nam VN, một cuộc bầu cử hoàn toàn tự do dưới sự giám sát quốc tế, trong đó mọi người VN thuộc bất cứ khuynh hướng chính trị nào đều có thể tham dư..

5. Các chính phủ Hoa Kỳ, Sô-viết, Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa và các quốc gia liên hệ khác cọng tác với nhau để chấm dứt đau khổ của người dân Việt bằng cách ủng hộ đề nghị này cho chính người Việt đề ra.

6. Các phe lâm chiến tại VN, nhân dân ưa chuộng ḥa b́nh trên thế giới, các giáo hội tôn giáo và các nhà nhân bản cấp thời hành động để thúc đẩy các quốc gia có trách nhiệm về chiến tranh VN chấm dứt cuộc chiến tranh tại VN, Kampuchea và Lào.

Từ các danh từ và văn từ được xử dụng đến nội dung của bản tuyên bố đều giống hệt các bản tuyên bố của MTGPMN. Bản tuyên bố được viết vơi lối hành văn lập pháp hay quyết định thay v́ nhẹ nhàng của một đề nghị của một tổ chức quốc tế về tôn giáo và ḥa b́nh. Sau bản tuyên bố trên, GHPG đă làm mất cảm t́nh của hầu hết các quốc gia trên thế giớị Phái đoàn Đan Mạch đă vặn hỏi tại sao PGVN chỉ đ̣i quân đội Mỹ rút ra mà không đ̣i tát cả các quân đội ngoại nhập phải rút, trong đó có cả quân đội CS Bắc Việt, Phái đoàn PGVN không trả lời được.

 

 

 

(c̣n tiếp)

 

 

 

 

 

(c̣n tiếp)

 

 

  1. Giấc mơ lănh tụ (1)

  2. Giấc mơ lănh tụ (2)

  3. Giấc mơ lănh tụ (3)

  4. Giấc mơ lănh tụ (4)

  5. Giấc mơ lănh tụ (5)

  6. Giấc mơ lănh tụ (6)

  7. Giấc mơ lănh tụ (7)

  8. Giấc mơ lănh tụ (8)

  9. Giấc mơ lănh tụ (9)

  10. Giấc mơ lănh tụ (10)