Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấc mơ lănh tụ      

                     

Giấc mơ lănh tụ (3)

 

* Các tổ chức ngụy ḥa :

 

 

 

Các tổ chức ngụy ḥa này thường được VC thành lập hoặc để vận động phản chiến trong hàng ngũ quốc gia hoặc để yểm trợ cho những yêu sách của VC trên bàn hội nghi..  Để hiểu rơ hơn về điểm này, ta hăy t́m hiểu sau đây những tổ chức ngụy ḥa chính do một số tăng sĩ hay cư sĩ PG đảm nhiện hay thành lập để yểm trợ cho các chiến thuật của VC.

1.  Phong Trào Vận Động Ḥa B́nh Thế Giới :

Năm 1949, trong khi chờ đợi củng cố lại lực lượng vừa bị Pháp đánh tan khắp nơi, HCM thành lập Phong Trào Vận Động Ḥa B́nh Thế Giới để vận động dư luận quốc tế buộc Pháp phải thỏa hiệp với chính phủ HCM.  Cư sĩ Tâm Minh, tức BS Lê Đ́nh Thám, đă được HCM cử giữ chức Chủ Tịch Phong Trào này, v́ các tăng sĩ PG không ai có khả năng ngoại ngữ và tư thế bằng ông.  Nhưng HT Thích Trí Độ được đưa vào làm Ủy Viên Trung Ương của phong trào để chỉ đạo đường lối. 

 

2. Ủy Ban Việt Nam Bảo Vệ Ḥa B́nh và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết : 

Năm 1953, HCM thay Phong Trào Bảo Vệ Ḥa B́nh Thế Giới bằng Ủy Ban Việt Nam Bảo Vệ Ḥa B́nh với mục đích vận động dư luận thế giới buộc Pháp phải chấp nhận một giải pháp ḥa b́nh cho Đông Dương.  Cư sĩ Lê Đ́nh Thám được chuyển qua làm Chủ Tịch Ủy Ban nàỵ  HT Thích Trí Độ giữ chức Ủy viên Trung ương của Ủy ban.  TT Trí Quang là người hoạt động tích cực cho Ủy ban.

 

Năm 1954, sau hiệp định Geneva, TT Trí Quang vào Huế làm Hội trưởng Hội VN Phật Học ở Huế.  Ông đă lợi dụng cương vị này để cùng một số trí thức PG lập Ủy Ban Việt Nam Bảo Vệ Ḥa B́nh, tại miền Nam.  Ủy Ban này mang tính chất ngụy ḥa, tiếp tay cho HCM trong việc kêu gọi ḥa hợp ḥa giải, hiệp thương để tiến tới bầu cử thống nhất 2 miền trong thời hạn 2 năm sau hiệp định Genevạ  HCM tin rằng trong khi t́nh h́nh miền Nam đang rối loạn v́ giáo phái, chưa có tổ chức, nếu có bầu cử, nhất định CS sẽ thắng v́ trong những năm kháng chiến chống Pháp họ đă gài vô số cán bộ nằm vùng ở lại để vận động.  Phong trào này đă bị Ngô Đ́nh Cẩn ra lệnh bắt chiêu hồi. 

Ngày 27/2/1965, TT Thích Quảng Liên thành lập Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Ḥa B́nh và Hạnh Phúc Dân Tộc.  Phong trào này là hậu thân của Ủy Ban Việt Nam Bảo Vệ Ḥa B́nh của TT Trí Quang lập năm 1954.  TT Quảng Liên là Tổng Ủy Viên Tổng Vụ Pháp Sự của GHPG Ấn Quang.  Song song với Ủy ban này, ông cho thành lập thêm một tổ chức thứ hai có tên Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết để phối hợp hoạt động.  Cả 2 phong trào đưa ra chủ trương ngụy ḥa, kêu gọi Hoa Kỳ và chính phủ VNCH phải chấm dứt chiến tranh. 

Ngày 5/3/1965, Tổng Nha Cảnh Sát ra một thông cáo thông báo dân chúng biết Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Ḥa B́nh, Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết, Ủy Ban Vận Động Ḥa B́nh, Lực Lượng Học Sinh Chống Chiến Tranh hay Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng, v.v... tuy có nhiều danh xưng khác nhau nhưng cùng là một tổ chức do các cán bộ đặc công của CS đặt ra làm suy yếu tinh thần chống Cộng của miền Nam.  Cảnh sát đă đưa ra tài liệu của VC nhằm hướng dẫn cách thức thành lập và cổ động cho các phong trào nàỵ  Trước những bằng chứng không thể phủ nhận được, ngày 11/3/1965, Viện Hóa Đạo ra một thông cáo nói rằng Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Ḥa B́nh là do TT Quảng Liên thành lập với tư cách cá nhân, không liên quan ǵ đến Viện Hóa Đạọ  Ngày 17/3/1965, TT Quảng Liên tuyên bố từ chức Chủ tịch của Phong trào. 

Những người tham gia 2 phong trào này đă bị chính phủ Phan Huy Quát ra lệnh bắt và điều tra.  Trước đó, ngày 1/3/1965, chính phủ Phan Huy Quát đă tuyên bố xác định chỉ nói chuyện ḥa b́nh khi nào CS chấm dứt xâm lăng.  Ngày 19/3/1965, 3 người thuộc Phong Trào Ḥa B́nh bị trục xuất ra Bắc là BS Thú Y Phạm Văn Huyến, kư giả Cao Minh Chiếm và GS Tôn Thất Dương Kỵ..  Ngày 4/8/1965, Ṭa Án Quân Sự Mặt Trận xét xử vụ những người tham gia Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Ḥa B́nh và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết do TT Quảng Liên thành lập và làm Chủ tịch, xác nhận hoạt động của 2 tổ chức này có liên hệ với CS, tuyên án 3 người khổ sai hữu hạn, 12 người bị tù treo và tha bổng 6 ngườị  Nhưng TT Quảng Liên lại không bị bắt hay bị truy tố.  Chính sự tránh né này của chính phủ Quát đă làm cho một số tăng sĩ PG miền Trung trong GHPG Ấn Quang tin rằng chính quyền không dám đụng tới họ và họ đă trở thành những thành phần bất khả xâm phạm trong xă hộị  Với ư nghĩ đó, nhóm tăng sĩ miền Trung thừa thắng xông lên, gây ra biết bao tai biến nghiêm trọng sau nàỵ  Đây cũng là thời kỳ mà người ta gọi là "nạn kiêu tăng". 

 

3. Lực Lượng Ḥa Giải Dân Tộc : 

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris vừa được kư kết th́ ngày 31/1/1973, một nhân vật khác hiện ra, TT Thic'h Thiện Minh, đă vội phổ biến một thông bạch tuyên bố thành lập Lực Lượng Ḥa Giải Dân Tộc, cử luật sư Vũ Văn Mẫu làm Chủ tịch với nhiệm vụ đ̣i "nghiêm chỉnh thực thi ngưng bắn" và tiến tới lập chính phủ ḥa hợp ḥa giảị

TT Thích Mẫn Giác cho biết việc thành lập lực lượng nói trên là do quyết định của Hội Đồng Viện Hoá Đạo theo đề nghị của Nghị sĩ Vũ Văn Mẫụ  HT Thích Trí Thủ, TT Trí Quang và TT Thiện Minh đă yểm trợ mạnh mẽ cho quyết định này ?  Viện Hoá Đạo GHPG Ấn Quang đă lập lực lượng nói trên để làm ǵ ? 

Điều 12 của Hiệp định Paris dự liệu thành lập tại miền Nam VN một Hội Đồng Quốc Gia Ḥa Giải và Ḥa Hợp Dân Tộc sau khi ngưng bắn.  Hội Đồng này gồm 3 thành phần : VNCH, MTGPMN và các thành phần ở giữa.  Lúc đầu Hà Nội cương quyết đ̣i Hội Đồng này phải được tổ chức từ trung ương đến địa phương như một chính quyền song hành với chính phủ VNCH.  Nhưng sau khi Hoa Kỳ ném bom B52 xuống Hà Nội 12 ngày đêm, Hà Nội mới chịu giới hạn quyền của Hội Đồng vào việc tổ chức bầu cử mà thôị  Hà Nội tin rằng trong 3 thành phần của Hội Đồng, họ sẽ chiếm 2 thành phần là MTGPMN và các tổ chức thân Cộng trong thành phần thứ ba, nên sẽ thắng khi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức tại miền Nam.  TT Thích Thiện Minh được chỉ thị thành lập "thành phần thứ ba" gồm các tổ chức thân Cộng để tham gia Hội Đồng, đó là Lực Lượng Ḥa Giải Dân Tộc nói trên. 

Thông bạch do TT Thích Thiện Minh công bố đă bị các đảng phái quốc gia và báo chí công kích nặng nề nên lực lượng này không hoạt động được.  

 

* Các tổ chức gây bất ổn và liên hệ với CS : 

 

1. Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc và Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng : 

Năm 1964, TT Trí Quang đă cho tái sinh Hội cứu quốc trong Mặt Trận Việt Minh dưới danh hiệu Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc.  Sau khi bị lật tẩy, ông cho đổi thành Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng.  Mục tiêu của 2 tổ chức này là gây biến động chính trị tại miền Nam để tiến tới cướp chính quyền.  

Dưới chiêu bài "chống đàn áp PG" và "diệt Cần Lao Thiên Chúa Giáo", 2 tổ chức trên đă tung hoành từ Quảng Trị tới Saigon, không coi chính quyền và luật pháp quốc gia ra ǵ, nhưng đến tháng 6/1966 th́ bị chính phủ Nguyễn Cao Kỳ dẹp tan. Sau biến cố Mậu Thân 1968 và nhất là sau 30/4/1975, người ta mới khám phá ra các thành phần chủ lực trong 2 lực lượng này đều là CS nằm vùng như TT Thích Minh Châu (Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh), 2 Đại Đức Thích Hạnh Tuệ và Thích Nhất Chí, Hoàng Phủ Ngọc Tường (sẽ nói sau), Hoàng Phủ Ngọc Phan, Phan Xuân Huy, Nguyễn Văn Hàm...

2. Dùng Đại học Vạn Hạnh làm cơ sở hoạt động nội thành cho VC :

Viện Đại học Vạn Hạnh được xây cất vào ngày 9/6/1965.  Khi hoàn thành, TT Thích Minh Châu dược GHPG Ấn Quang cử làm Viện Trưởng, ông đă biến nơi này thành một căn cứ địa an toàn cho đặc công CS nằm vùng và các tổ chức chống chính phủ. Chính nơi đây là địa điểm phát xuất các toán biểu t́nh và bạo động.  

Ngày mất nước 30/4/1975, dưới quyền điều khiển của Nguyễn Trực, họ đă cầm cờ PG ra Ngă Tư Bảy Hiền đón "quân giải phóng".  Các tài liệu của VC xác nhận TT Thích Minh Châu là cán bộ nội tuyến và Viện Đại Học Vạn Hạnh là cơ sở hoạt động nội thành.

3. Nhận chỉ thị của VC để hoạt động :

Trong thời Đệ II Cộng Ḥa, nhóm tham mưu của Viện Đại Học Vạn Hạnh vẫn lén lút ra Huế họp với Khu Ủy Tri.-Thiên -Huế để báo cáo và nhận chỉ thị hoạt động quấy phá miền Nam.  Mỗi lần đi đều bị nhân viên t́nh báo của VNCH theo dơi và chụp h́nh.  Các tài liệu này sau đó được thông báo cho Viện Hóa Đạo và Viện Đại học Vạn Hạnh biết kèm theo lời cảnh cáọ  Nhưng ít lâu sau, công việc này lại tái diễn.

Các TT Thích Hộ Giác, Thích Quảng Độ và Thích Bữu Phương đă nhiều lần đi Tây Ninh họp với VC.  Lần họp tại chùa Từ Vân ở G̣ Dầu Hạ, Tây Ninh, đă bị cơ quan an ninh phát giác.  TT Thích Hộ Giác bị Bộ Quốc Pḥng VNCH buộc phải từ chức Phó Giám đốc Nha Tuyên Úy PG.  TT Thích Quảng Độ từ khi du học Ấn Độ về đă có lập trường thân Cộng và hoạt động cho MTGPMN.  Chỉ sau 30/4/1975, khi ông cũng như TT Thích Thiện Minh không được tin dùng, ông mới quay lại chống chế độ và bị bắt.

Chính quyền miền Nam đă không bắt các vị sư tăng trên đi an trí hay truy tố họ ra ṭa v́ sợ gây hoang mang dư luận và hơn nữa cơ quan t́nh báo không muốn phá vỡ đường dây để đễ theo dơi ho..

* Các h́nh thức yểm trợ các đ̣i hỏi của CS :

Ăn rập với các đ̣i hỏi của VC, nhóm cực đoan thân Cộng miền Trung trong GHPG Ấn Quang đă phát động rất tinh vi nhiều chiến dịch nhằm yểm trợ các đ̣i hỏi của VC.

1. Chiến dịch "Việt Nam, Đóa Hoa Sen Trong Biển Lửa".

Ngày 3/6/1966, Đại Đức Thích Nhất Hạnh đang ở Pháp th́ được một nhóm phản chiến của Mỹ mời thăm Hoa Kỳ.  Nhân dịp này, ông đă công bố chủ trương 5 điểm của GHPG Ấn Quang như sau :

 

- Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ chức.

- Quân đội Mỹ rút luị

- Ngưng oanh tạc Bắc Việt.

- Mỹ phải giúp lập chính thể dân chủ

- và tái thiết miền Nam không điều kiện.

 

5 điểm đ̣i hỏi này giống hệt 5 điểm đ̣i hỏi của MTGPMN.

Năm 1967, Đại Đức Nhất hạnh cho xuất bản cuốn "Vietnam, Lotus in a Sea of Fire, a Budhist Proposal for Peace" (Việt Nam, Hoa sen trong biển lửa, môt đề nghị ḥa b́nh của Phật giáo), nói về cuộc tranh đấu của PG từ 1963-1966 và những chết chóc tang thương do Hoa Kỳ và quân đội VNCH gây ra.  Ông lên án Ngô Đ́nh Diệm đàn áp PG, Nguyễn Cao Kỳ độc tài quân phiệt và ca tụng HCM là anh hùng dân tộc.  Ông tuyên bố MTGPMN do những người quốc gia chống chế độ Ngô Đ́nh Diệm lập ra chứ không phải do Hà Nội lập ra, nhưng v́ Mỹ đă đổ quân và vũ khí vào VN, nên họ "nghiêng theo khối CS, và càng ngày càng trở thành công cụ của khối CS", nhưng ở dưới ông lại trích dẫn lời của Lê Duẩn tuyên bố trong Đại hội đảng kỳ 3 (1960) xác nhận "Đảng ta" lănh đạo Mặt Trận. Trong bộ Lịch Sử Đảng CSVN do Nhà xuất bản Sách Giáo khoa Mác-Lênin ở Hà Nội ấn hành, Hà Nội chính thức xác nhận rằng MTGPMN được thành lập do Nghị Quyết của Đại hội III của Đảng CSVN họp tại Hà Nội vào tháng 9/1960.  Đại Đức Thích Nhất Hạnh biết rơ điều đó, nhưng khi làm công tác tuyên truyền cho VC, ông đă cố t́nh bóp méo sự thật để biện hộ cho sự xâm lăng của Hà Nội. 

Năm 1968, khi ḥa đàm Paris bắt đầu họp, ông được cử làm phát ngôn viên chính thức của GHPG Ấn Quang ở hải ngoạị Đại Đức Nhất Hạnh ra ngoại quốc năm 1964, thường trú tại Pháp.  Đọc những bài ông viết sau 1977, người ta thấy lập trường chính trị của ông đă có nhiều thay đổi. 

 

2. Thành lập Nhóm Ḥa Giải, sau đổi thành Lực Lượng Quốc Gia Tiến Bộ : 

 

Sau Đại hội PG kỳ 3 của GHPG Ấn Quang tổ chức tại Saigon ngày 20/8/1968, luật sư Trần Ngọc Liễng tuyên bố thành lập Nhóm Ḥa Giải gồm 25 ngườị  Nhóm này sau biến thành Lực Lượng Quốc Gia Tiến Bô..  Ngày 15/11/1969, LS Liễng đưa ra một tuyên bố khẳng định "hướng đi của dân tộc VN là ḥab́nh trên cơ sở độc lập, tự do và dân chủ".  Tiếp theo, ông kêu gọi thành lập một chính phủ ḥa giải để chấm dứt chiến tranh, triệt thoái quân đội ngoại lai ra khỏi miền Nam thật sớm.  Các báo ở Saigon hỏi ông tại sao không nói ǵ về phía CS, ông không trả lờị  Mục tiêu của bản tuyên bố này là yểm trợ cho các đ̣i hỏi của Cộng Sản Bắc Việt tại ḥa đàm Paris. 

 

3. Tuyên ngôn 6 điểm của Phái đoàn PG Ấn Quang : 

Tháng 10/1970, TT Thích Thiện Minh cầm đầu một Phái đoàn PGVN qua Nhật Bản dự Hội Nghị Thế Giới về Tôn Giáo và Ḥa B́nh họp tại Tokyo từ 16-22/10/1970.  Phái đoàn này gồm có TT Thích Thiện Minh, TT Thích Huyền Quang, TT Thích Ḿnh Tâm, Đại Đức Thích Nhất Hạnh (phát ngôn viên) và 2 cư sĩ Ngô Văn Giáo và Vĩnh Bữụ  Tại hội nghị nói trên, phái đoàn đă đưa ra đề nghị 6 điểm của PGVN như sau : 

  1. Các phe lâm chiến phải bắt đầu xuống thang ngay lập tức  để đạt đến một cuộc ngưng bắn toàn diện vào lúc 18  giờ chiều 30 Tết Tân Hợi (tức 26/1/1971). 

  2. LHQ sẽ chỉ dịnh một nhóm quốc gia trung lập để họp thành Ủy Hội Kiểm Soát Ngưng Bắn gồm cả đại diện của Quân  đội VNCH và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam VN. 

  3. Chính phủ VNCH phải phóng thích các tù nhân chính trị, sinh viên, trí thức, tu sĩ và tất cả những người đă bị tạm giam v́ tranh đấu cho ḥa b́nh và chủ quyền của dân tộc. 

  4.  Chính phủ Hoa Kỳ phải chấm dứt t́nh trạng thối nát, độc tài và bất lực ở miền Nam VN bằng cách để cho người Việt tự do chọn đại diện đa số dân chúng có bản chất ḥa giải dân tộc, không liên kết và có đủ khả năng để :

     - Thương thuyết với chính phủ Hoa Kỳ về thời biểu triệt  thoái mau chóng toàn thể quân lực Hoa Kỳ ở VN và những liên  hệ ngoại giao, văn hóa và kinh tế giữa Hoa Kỳ và VN.  

    - Thương thuyết với Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam  VN về những thể thức tổng tuyển cử để bầu lên một  chính phủ đại diện cho mọi khuynh hướng chính trị ở Nam VN,  một cuộc bầu cử hoàn toàn tự do dưới sự giám sát quốc  tế, trong đó mọi người VN thuộc bất cứ khuynh hướng  chính trị nào đều có thể tham dư.. 

  5.  Các chính phủ Hoa Kỳ, Sô-viết, Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa  và các quốc gia liên hệ khác cộng tác với nhau để chấm  dứt đau khổ của người dân Việt bằng cách ủng hộ đề  nghị này cho chính người Việt đề ra. 

  6.  Các phe lâm chiến tại VN, nhân dân ưa chuộng ḥa b́nh trên thế giới, các giáo hội tôn giáo và các nhà nhân bản cấp thời hành động để thúc đẩy các quốc gia có trách nhiệm về chiến tranh VN chấm dứt cuộc chiến tranh tại VN, Kampuchea và Lào.

Từ các danh từ và văn tự được xử dụng đến nội dung của bản tuyên bố đều giống hệt các bản tuyên bố của MTGPMN.  Bản tuyên bố được viết với lối hành văn lập pháp hay quyết định thay v́ nhẹ nhàng của một đề nghị của một tổ chức quốc tế về tôn giáo và ḥa b́nh.  Sau bản tuyên bố trên, GHPG đă làm mất cảm t́nh của hầu hết các quốc gia trên thế giớị  Phái đoàn Đan Mạch đă vặn hỏi tại sao PGVN chỉ đ̣i quân đội Mỹ rút ra mà không đ̣i tất cả các quân đội ngoại nhập phải rút, trong đó có cả quân đội CS Băc Việt, Phái đoàn PGVN không trả lời được. 

 

* Thành lập "chính phủ Phật Giáo" để giao cho VC : 

Tạp chí Quê Mẹ số 125 & 126 tháng 10-11/1993 đă công bố bản tự thuật của HT Thích Đôn Hậu về cuộc gặp gỡ giữa ông và TTCS Phạm Văn Đồng năm 1976.  Bản tự thuật cho biết vào tháng 4/1975, PG đă thành lập Chính Phủ Phật Giáo Dương Văn Minh để giao miền Nam cho CS Hà Nộị  Sau đây là phần liên hệ đến vấn đề này được đề cập trong bản tự thuật của HT Thích Đôn Hậu: 

TTCS Phạm văn Đồng : 

"- Đấy, theo Cụ biết, trong khi người Mỹ đi rồi, Thiệu xuống rồi, PHật Giáo lại âm mưu lập chính phủ Phật Giáo, đưa Dương Văn Minh lên làm TT.  Lập làm ǵ vậy? Lập chính phủ đó để đánh với Cách Mạng phải không?

 

HT Thích Đôn Hậu đáp :  

- Chuyện ấy có, Phật Giáo chúng tôi có lập Chính Phủ. Nhưng thế nàỵ Thưa Thủ Tướng. Chúng tôi đă hỏi các vị trong Viện Hóa Đạo.Các vị cho biết như sau : "HT nên nhớ rằng, PG chúng ta không ngu si đến độ lập Chính Phủ Phật Giáo, sau khi Mỹ đă bỏ miền Nam, Thiệu vơ vét của cải đi rồi.  Của cải, thế lực ở miền Nam VN chẳng c̣n ǵ, mà Cách Mạng đă đến bên lưng.Ông Dương Văn Minh cũng không đến nỗi dại ǵ muốn lên làm Tổng Thống lúc ấỵ" 

Các vị ở Viện Hoá Đạo nói tiếp : "PG chúng ta, con sâu con kiến cũng thương, huống ǵ con người !  Đă 30 năm chiến tranh, chết chóc đau thương chồng chất.  Bây giờ đây nếu thả lỏng để ông già lụ khụ Trần Văn Hương tuyên bố : "Đánh" !  Thử hỏi cả 2 bên tham chiến chết bao nhiêu người nưa.?  Muốn hạn chế sự chết chóc và tài sản của đồng bào, nên PG chúng ta phải có chủ trương.  Lúc bấy giờ, chẳng c̣n ai lo cho đất nước, ai cũng chạy trối chết, PG đâu thể ngồi như vậy mà nh́n?  Nên phải lập Chính Phủ, đưa Dương Văn Minh lên làm Tổng Thống. Nhưng không phải lập để đánh với Cách Mạng. 

 Phạm Văn Đồng hỏi : 

- Vậy tại sao Dương Văn Minh lên, tuyên bố giữ mảnh đất cuối cùng, nếu không phải để đánh với Cách Mạng th́ để làm ǵ? 

Tôi hỏi Thủ Tướng : 

- Khi Dương Văn Minh tuyên bố như vậy, về sau có nổ phát súng nào không? 

- Không. 

- Như vậy, Dương Văn Minh chỉ tuyên bố thôi, chứ không cốt đánh." 

Chính phủ PG nói trên, khi mới nhận chức vào ngày 29/4/1975, Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu đă ra tuyên bố :

- Hoa Kỳ phải rút khỏi VN trong ṿng 24 giờ kể từ ngày 29/4/1975. 

- Hoa Kỳ phải tôn trọng các quyền cơ bản của dân tộc VN, quyền tự quyết của nhân dân VN và chấm dứt mọi sự dính líu quân sự hoặc can thiệp vào nội bộ miền Nam VN. 

* Tổ chức mừng Việt Cộng giải phóng Miền Nam : 

  1. Mừng Việt Cộng giải phóng tại Đà Nẵng : 

Ngày 29/3/1975, VC vừa chiếm được Đà Nẵng th́ các tổ chức PG tại đây cắm cờ PG trên xe, chạy khắp thành phố reo mừng. Sau đó, tại các chùa Tỉnh Hội, Phổ Đà, Phật Học, Vĩnh Hội và một vài nơi khác trong thành phố đă bắc loa kêu gọi quân nhân và công chức chế độ cũ ra tŕnh diện.   

Một số được coi là "thành phần ác ôn" đă bị các chùa bắt giữ và giao nạp cho bộ đội VC.  Số c̣n lại bị Ban Lănh Đạo Cách Mạng thành lập ở các chùa nói trên thu hồi thẻ quân nhân hay công chức rồi cấp giấy phép tạm tha cho về để đợi lệnh.  Những người được coi là "có công với cách Mạng" được nhà chùa cấp giấy chứng nhận để khỏi đi học tập cải tạo.  PG Đà Nẵng đă coi chiến thắng của VC như chiến thắng của Phật Giáo và các chùa ở Đà Nẵng đă hoạt động giống như những cơ sở chính quyền của Việt Cộng. 

Tại Saigon, Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu tuyên bố một cách hănh diện rằng khi "quân giải phóng" vào Đà Nẵng, chỉ c̣n một lá cờ duy nhất được tung bay trên thành phố này thôi, đó là lá cờ của Lực Lượng Ḥa Giải của Phật Giáo. 

Nhưng sau khi làm chủ được t́nh h́nh, VC liền dẹp tất cả các Ban Lănh Đạo Cách Mạng ở các chùa và thay thế bằng các Ủy Ban Quân Quản của ho.. 

 

  2. Mừng Việt Cộng giải phóng tại Saigon : 

Như đă nói ở trên, ngày 30/4/1975, một số người trong Ban Giảng Huấn và sinh viên Đại học Vạn Hạnh đă ra Ngă Tư Bảy Hiền đón đoàn quân giải phóng. 

Sau khi VC nắm quyền tại miền Nam, GHPG Ấn Quang lập Ủy Ban Tổ Chức Mừng Chiến Thắng do TT Thích Mẫn Giác, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Viện Hoá Đạo làm Chủ tịch.  Ủy ban này đă huy động Phật tử tổ chức mừng giải phóng ngày 15/5/1975 và lễ mừng sinh nhật Hồ Chí Minh ngày 19/5/1975.  Trong cuốn Bạch Thư công bố ngày 31/12/1993, HT Tâm Châu có ghi lại diễn tiến này. Theo những tài liệu của VC th́ có khoảng 900  người tham gia mừng ngày giải phóng trên. 

Trong diễn văn chào mừng ngày 15/5/1975, TT Thích Măn Giác có nói

"Cuộc đấu tranh của Phật Giáo cho nền thống nhất tổ quốc cùng là một với cuộc đấu tranh v́ Chủ nghĩa xă hội"

Sau khi GHPG Ấn Quang bị VC tấn công, một số tăng sĩ bị bắt giữ, HT Thích Mẫn Giác đă vượt biên và định cư tại Hoa Kỳ. Trong một đại hội của PG tại Seattle ngày 29/8/1980, bị đồng bào chất vấn, ông đă xác nhận ông có đọc bài diễn văn đó và nh́n nhận sự lầm lẫn của ông.  

 

(c̣n tiếp)