* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Giờ Thứ 25

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Lịch Sử ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

Cuc chiến leo thang

 

 

Ký Thit

 

 

Ngày 27.7.2018, t Politico loan tin theo tiết l ca bn cu nhân viên an ninh, vào đu thp niên 2000, mt nhân viên ti văn phòng San Francisco ca Ngh sĩ  Dianne Feinstein được phát hin là mt mt báo viên ca B An ninh Trung cng, làm vic trc tiếp vi t gián đip nm trong Lãnh s Quán Trung Cng ti San Francisco. Khi tên gián đip này, gi vai trò liên lc vi cng đng người gc Hoa trong vùng, b sa thi, y đã không bao gi b truy t, lý do là vì y ch cung cp nhng tin tc chính tr, và không phi là tin mt.

 

Không phi ch có FBI không khi t tên gián đip này, Ngh sĩ Feinstein đã ch lng lng sa thi tên này mà không cho nhng nhân viên khác trong văn phòng biết lý do.

Tên gián đip Trung cng này đã xâm nhp văn phòng ca Bà Feinstein trong 20 năm, trong khi bà là mt ngh sĩ thâm niên ca đng Dân Ch ti Thượng Vin Hoa Hoa Kỳ và tng là ch tch y ban Tình báo Thượng vin. Vy mà tin quan trng này đã không h được các đài truyn hình ca TTDC (Truyn Thông Dòng Chính) nhc đến, t CNN đến MSNBC, ABC, CBS hay NBC.

Ch có t The San Francisco Chronicle và Fox News làm tin v v này. TTDC đã hoàn toàn làm ngơ v v tai tiếng này ca Ngh sĩ Dân Ch Feinstein, mà vi vai trò ch tch y ban Tình báo, bà y nm gi nhiu tin mt có th là cc kỳ giá tr cho Trung cng, trong khi li say sưa làm rùm beng v FBI bt gi Dân biu Cng Hòa Chris Collins ngày 8 tháng 8 v ti vi phm lut v th trường chng khoán.

 

Cũng vy, t hơn mt năm qua, gn như không có ngày nào mà TTDC không nói ti chuyn ông Trump “thông đng” vi người Nga trong cuc bu c năm 2016. Trong khi “tham vn viên đc lp” Robert Mueller vi quyn hành rng rãi vô gii hn đ điu tra, cho đến nay vn là mt cu“săn bt phù thy”, không tìm được dây mơ r má nào v s thông đng gia ông Trump và người Nga thì TTDC M vn chĩa mũi dùi tn công, đ kích mi mt, mi vic  nhm vào ông tng thng Hoa Kỳ th 45 như đánh k thù chung ca h.

Bình lun v v này trên Fox News Channel, Sean Hannity, “cây nói” va được Talkers Magazine bình và bu là người sáng giá nht trong hàng trăm nhà bình lun thi s trên các đài phát thanh M, phán rng “báo chí đã chết”  (journalism is dead), ý nói TTDC M đã chết. Không phi nói mt ln mà trước đây Hannity đã tuyên b như vy nhiu ln.

Nhiu người đã đng ý vi nhn đnh ca Hannity, và nói thêm rng báo chí đã “chết” không phi vì b ai giết nhưng trong khi c “giết chết” ông Trump thì TTDC đã t ăn tht chính mình. Tht vy, tôn ch ca người làm báo là công bng (fair) và cân bng (balance).

T khi Donald Trump tr thành tng thng Hoa Kỳ, TTDC đã b rơi tôn chi này và ng hn v phía đng Dân Ch, m cuc chiến tranh toàn din, toàn lc chng ông Trump vi nhng tin tht thit (fake news), bình lun thiên lch và ác ý.

Tht ra, c tri đã biết ông Trump phi đương đu vi gii báo chí thù nghch t khi ra tranh c tng thng, và đã kéo dài không ngng ngh cho ti bây gi, bng cách sn xut hng hà sa s nhng tin tc và bình lun tiêu cc chưa tng thy, nhm vào chiến dch vn đng tranh c ca ông ta, vào chính ông ta, và vào chính ph ca ông ta trong sut hai năm qua. Và, cuc tn công ác lit ca TTDC đã b phn ng ngược ca qun chúng. Dân M ngày nay chán ghét TTDC cũng gn như TTDC thù ghét ghét ông Trump vy. Gy ông đp lưng ông!

 

Image result for trump with

 

Trong khi đó, TT Trump đã tiếp tc duy trì đy kho vũ khí đ chng tr nhng k thù trong gii báo chí. Ông ta có mt b tham mưu can trường, không bao gi s hãi. Ông ta có mi quan h tt đp vi mt nhúm cơ quan ngôn lun đy quyn lc hu thun mình. Ông ta qua mt TTDC vi chiến thu“tweet” và truyn thông mng làm vic sut ngày đêm.

Nhưng, có l quan trng hơn c, ông Trump là mt người làm ra tin tc bt kh kháng và mt bc thy trong vic to ra mt đòn phn công khôn khéo, ông ta va chc gin va lôi cun các nhà báo tn công mình vào mt cuc tranh cãi ln nhau ri cp tc to ra mt câu chuyn đ tr đòn.

Nhưng chưa hết, ông Trump tiếp tc cho ph biến nhng thăm dò công lun nghiêm chnh ca chính mình mà bn mi nht là mt tp hp gm 27 câu hi được ông din t là m“Thăm dò v trách nhim ca TTDC đ cho gii truyn thông thy rng dân M đã chán ngy vi b máy chuyên sn xut tin ba đt”.

TTDC rt tc gin v vic TT Trump liên tc kêu ca “fake news” và ông thường phóng đi, gi nhng nhà báo đi theo con đường y là “nhng k thù ca dân M”.

Nhiu ký gi đã so sánh ông Trump vi nhng tên đ t đc tài như Stalin và Hitler vì ông ta cũng thù ghét báo chí như my bo chúa cng sn và tên trùm Quc Xã Đc.

Victor Davis Hanson, mt s gia ca Vin Hoover ti Đi Hc Stanford, trong mt bài đăng trên trang “Commentary” Nht báo The Washington Times ra ngày 9.8.2018 đã viết như sau:

Có l ông Trump đã hơi thô l vi các ký gi, nhưng gii báo chí cũng không hn là vô ti. H đã t đem nhiu hù da hin nay đến cho chính h trong nhng phương cách khác nhau.

Gii truyn thông dường như không my quan tâm ti nhng tường trình thiên lch ca h dù rng thăm dò dư lun cho thy đi đa s dân M tin rng gii truyn thông loan tin ba đt mt cách c ý.

Tht vy, “fake news” không phi là mt phóng đi ca Trump. Mc dù có tường trình rng ông Trump đã dp b bc tượng Martin Luther King trên k trong Văn phòng Bu dc Tòa Bch c, s tht là bc tượng vn còn đó. Điu trn ca cu Giám đc FBI James Comey tiết l nhân viên cao cp trong ban vn đng tranh c ca ông Trump không tham kho v“các viên chc tình báo cp cao Nga”, như The New York Times đã loan tin.

Trong cuc phng vn ca NBC, Vladimir Putin bác b có tin tc v s điu đình vi ông Trump, khi trước đó chính NBC đã loan tin ông Putin đã không chi b có tin tc như vy.

Mc dù có nhng tường trình cung nhit rng trong cuc điu trn trước Quc hi, ông Comey s phn bác tuyên b ca ông Trump rng ông Comey đã cam kết vi ông ta là ông ta không đang b điu tra, trái li, ông Comey đã xác nhn câu chuyn do ông Trump đưa ra.

Bn danh sách nhng tin ba đt còn dài. Nhn xét chung là dù chúng ch là nhng lăng m ba bãi, chúng được nhiu người xem như có mc đích cao hơn là nhm trut quyn tng thng ca ông Trump.

Duyt li nhng bài báo v 100 ngày đu tiên nhim kỳ tng thng ca ông Trump, Trung Tâm Shorenstein chuyên v Truyn thông, Chính tr và Chính sách Công cng thuc Trường Harvard Kennedy đã cho thy nhng tin tc vi mt lun điu rõ rt, 80 phn trăm ca các câu chuyn v ông Trump mang tính tiêu cc, 20 phn trăm tích cc.

Nhng nhà báo xếp hng t Christiane Amanpour ti Jorge Ramos ti Jim Rutenberg đã cãi rng nhng lut l v s tường trình trung thc không còn cn thiết phi áp dng khi nói v ông Trump…

Các ký gi thường xuyên lăng m ông tng thng vi s thô bo ti đa mà h có th làm. Julia Ioffe ca Politico đã đưa tin rng ông Trump có th đã lon luân vi cô con gái ca ông ta.

Anderson Cooper ca CNN đã buc phi xin li sau khi anh ta tn công thô bo mt nhân vt ng h ông Trump.

D tic ca Hip hi Phái viên báo chí Tòa Bch c năm nay đã biến thành mt đi hi ghét Trump, khi người ch tic Michelle Wolf đã đng ra vung vít x v ông tng thng. Cô ta còn chế giu dung nhan ca B trưởng Báo chí Tòa Bch c Sarah Sanders. (ngưng trích).

Vy mà va mi đây, quyết đnh ca 350 t báo  đã khiến nhiu người ngc nhiên.

 

Do s đ xướng và vn đng ca Ký gi Marjorie Pritchard, ch bút trang “op-ed” ca Nht báo Boston Globe, 350 t báo M đng ý đăng mt bài xã lun vi đ tài ging nhau trên s báo ra ngày 16.8.2018, phn đi ông Trump đã gi báo chí là “k thù ca nhân dân” (M) và báo đng v vic ông tng thng đã không ngng tn công báo chí.

The New York Times, The Dallas Morning News và The Denver Post là nhng t báo ln đã gia nhp trn chiến, bên cnh nhng tun báo vi s n hành là 4,000 t.

Cô Pritchard nói vi hãng tin AP: “Tôi hy vng vic này s giúp đc gi thy mt cuc tn công vào Tu Chính án th nht nhìn nhn quyn t do ngôn lun ca mi người là không th chp nhn. Chúng tôi là báo chí đc lp, t do, đây là mt trong nhng nguyên tc thiêng liêng nht ghi trong Hiến Pháp.”

Nhưng Ký gi James Freeman, ph tá ch bút trang quan đim ca t The Wall Street Journal, không đng ý vi Pritchard, và đã viết như sau:

Tu Chính Án s 1 không nói rng chính quyn không th ch trích báo chí. Ông Trump được hưởng t do ngôn lun cũng như gii truyn thông thù đch ông ta. Li na, Tu Chính Án s 1 ngăn cm chính quyn vi phm quyn ca người M được nói và được xut bn.”

Wall Street Journal là mt trong nhng t báo ln đã không gia nhp trn chiến xã lun do cô Pritchard cm đu..Cuc chiến tranh gia TT Trump và TTDC đã leo thang, đng thi cũng xung thp ti mt mc đ mi.

Trong làng báo Vit ng ti M, các nhà báo ta cũng chia hai phe. Phe chng Trump thì hu như ch lp li nhng gì ca TTDC và có v chng Trump còn hăng hơn TTDC. Phe ng h Trump có “sáng to” và lý lun hơn, như đon dưới đây, trích t mt bài ca ông Vũ Linh ngày 19.8.2018:

Người ta có cm tưởng truyn thông đang ngi li cùng nhau, t chc li thành mt t chc đi lp, phi hp cht ch mi hot đng chng TT Trump và phe bo th, hin nhiên không còn là nhng ngun tin đc lp trung thc gì na. Theo ý kiến k này, có l h nên thành lp đng mi, gi là ‘Đng Truyn Thông Chng Trump’? Nghe tên có v quái l, nhưng đúng là ch trương ti hu ca đng này, phi không? Ít ra thì cái đng này cũng có tôn ch rõ ràng và có can đm dám nhn nhng gì mình thc s mun làm.

Câu hi cho TTDC: quý v không chp nhn vic TT Trump tn công báo chí, nhưng li t cho mình quyn tha h tn công TT Trump vô gii hn? Như vy gi là công bng? Hay là gì khác? Khi hơn 90% tin và bình lun nhm đánh TT Trump thì sao dám ngang nhiên đòi không cho TT Trump tr li? Nên ghi nhn TT Trump chưa đóng ca bt c báo hay đài nào, ch là phn ng, đánh li thôi, ti sao li không được cái quyn đó? C t nn nào gii thích giùm, k này đa t.

Trong các chế đ đc tài, chính quyn t cho mình quyn bt ming báo chí, đ chính quyn mun nói gì thì nói. Trong chế đ dân ch kiu M, báo chí t cho mình quyn x v chính quyn, mun chi gì thì chi nhân danh t do ngôn lun, nhưng chính quyn không được phép có phn ng sao? Thế thì dân ch kiu M có gì hay ho? (hết trích)

“Hay ho” ch!

Không hay sao TTDC đã có th làm M “tháo chy” khi Vit Nam, và khai t VNCH khiến hàng triu người dân min Nam VN đã phi b nước đi tìm t do, và nay li nghe li TTDC?

Ký Thit


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đã đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xã hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đã đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê BìnhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXã LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài GònvLuật Khoa

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvBình Dân