MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Lottery

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

Mỹ , Anh, Pháp không kích Syria :

Bí mật về chiến dịch Hamilton 

 

 

Ảnh minh họa : Một máy bay radar AWACS và chiến đấu cơ Mirage 2000 lúc bay trên bầu trời Paris, ngày lễ Quốc khánh Pháp 14/07/2015.REUTERS/Thibault Camus

Tạp chí Le Point, trong số của tuần lễ 02-09/05/2018, trong một phóng sự độc quyền, đă tiết lộ nhiều chi tiết mới về chiến dịch oanh kích trừng phạt Syria ngày 14/04 được chính thức đặt tên là chiến dịch Hamilton. Đây là chiến dịch do liên quân Anh-Pháp-Mỹ phối hợp thực hiện, nhưng điều ít được biết tới là chính Pháp là nước đă chỉ huy toàn bộ chiến dịch oanh kích bằng không quân vào các vị trí tại Syria, và cũng đă bị lực lượng Nga làm kỳ đà cản mũi.

 

Tác giả bài phóng sự « Syria : Những bí mật của chiến dịch Hamilton - Syrie : les secrets de l’opération Hamilton » đă nêu ra một số chi tiết tỉ mỉ : Vài ngày trước cuộc tấn công trừng phạt chế độ Damas bị t́nh nghi sử dụng vũ khí hóa học, 2 sĩ quan không quân Pháp đă đến tổng hành dinh của Không Lực Mỹ ở Châu Âu, đặt tại căn cứ Ramstein, Đức. Trong hành lư của họ là kế hoạch tấn công Syria của Không Quân Pháp mà họ đề nghị với phía Mỹ.

 

Cần phải làm nhanh v́ tổng thống Mỹ Donald Trump, tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Anh Theresa May vừa đồng ư với nhau là cùng phối hợp oanh kích Syria, và giới chức quân đội gánh trách nhiệm chuẩn bị chi tiết kế hoạch.

 

Nhận được lệnh của điện Élysée, tức phủ tổng thống Pháp, Paris đă chuẩn bị kỹ càng kịch bản trả đũa, ngay sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma, đông Ghouta ngày 07/04, mà thủ phạm bị t́nh nghi là chế độ Damas. Quân Đội Pháp cũng đă nhận dạng một số mục tiêu cần tấn công.

 

Đội chiến đấu cơ hùng hậu

 

Ư tưởng chủ đạo là cho một số chiến đấu cơ từ Pháp bay thẳng qua oanh kích Syria, cách Pháp 3.500 cây số, không quá cảnh ở đâu : 5 chiếc Rafale trang bị 10 hỏa tiễn hành tŕnh SCALP, 4 chiếc Mirage 2000-5 để bảo vệ đồng đội, 2 máy bay radar Awacs và 6 phi cơ tiếp liệu.

 

Nhờ đă chuẩn bị chu đáo, Không Quân Pháp giữ vai tṛ chỉ huy khâu chiến dịch tấn công bằng phi cơ. Mỹ, vốn tấn công chủ yếu từ ngoài biển, tăng viện cho Pháp vài chiến đấu cơ cất cánh từ căn cứ Ư Aviano, 2 oanh tạc cơ B-1 và các máy bay tiếp liệu. Về phía Anh, 4 chiếc Tornado sẽ nhập vào đội h́nh tấn công vào phút chót v́ cất cánh từ căn cứ Akrotiri trên đảo Chypre.

 

Khi dùng tên lửa tấn công th́ phải chú ư đến khả năng quan sát của các vệ tinh GPS bay trên vùng có mục tiêu vào thời điểm then chốt. Tên lửa càng nhận được nhiều thông tin định vị th́ càng tấn công chính xác. Ngày 14/04, theo trung tá Thierry, chỉ huy Trung Tâm Quan Sát Quân Sự các Vật Thể Không Gian, th́ điều kiện thời tiết ở Syria ngày 14/04 rất tốt.

 

Mật độ dày đặc của tên lửa phóng đi

 

Phóng viên của Le Point đă gặp tướng Zimmermann, tư lệnh lực lượng pḥng không và không kích ở căn cứ Lyon-Mont Verdun. Trung tâm chỉ huy của căn cứ không nằm trên mặt đất mà ở sâu 130 mét dưới ḷng đất, đi xuống bằng một con đường hầm dài hàng trăm mét. Trên 3 tầng, không quân Pháp đă đặt những trung tâm quyết định then chốt của ḿnh. Chính từ nơi đây mà tướng Zimmermann đă chỉ huy các chiến đấu cơ Pháp, Mỹ, Anh hôm 14/04.

 

Ông giải thích : « Thoạt đầu kế hoạch chỉ là một cuộc oanh kích 100% Pháp, tức chỉ có chiến đấu cơ Pháp tham gia, nhưng cuối cùng th́ đă trở thành cuộc oanh kích phối hợp 3 bên. »

 

Theo tướng Zimmermann, các chiến đấu cơ sẽ phải « đối phó với một màng lưới tên lửa địa đối không dầy đặc, với những hệ thống nhắm bắn cùng lúc vào nhiều mục tiêu », cho nên phía Pháp đă phải « tạo ra hiệu ứng băo ḥa để tạo cơ hội tối đa cho tên lửa xuyên thủng màng lưới pḥng không của đối phương ».

 

Tướng Zimmermann giải thích thêm : Dù tên lửa bắn chặn của Nga không hoạt động nhưng vẫn phải đề pḥng t́nh huống xấu nhất v́ « quân đội Nga cũng đă luyện tập cách dùng máy bay ngăn chặn chính tên lửa họ bắn đi ».

 

Tướng Zimmermann ghi nhận : Hiệu ứng băo ḥa đă được tăng lên gấp bội với số 85 hỏa tiễn phóng đi từ chiến hạm và oanh tạc cơ Mỹ. Phía Pháp đă dự trù bắn tổng cộng 16 tên lửa, 8 chiếc từ tàu và 8 chiếc từ máy bay, c̣n phía Anh cũng bắn đi 8 hỏa tiễn.

 

Máy bay radar

 

Máy bay radar Awacs là yếu tố trọng tâm trong kế hoạch tấn công kết hợp ba lực lượng Pháp, Mỹ và Anh. Pháp triển khai hai chiếc Awacs - một chính, một phụ, để hỗ trợ, giám sát toàn bộ khu vực trong suốt thời gian oanh kích. Trên chiếc Awacs chính, có một sĩ quan Hải Quân Pháp và một sĩ quan Mỹ để phối hợp. Người quan trọng nhất là đại tá Julien, hôm đó là người nắm Quyền Lực Pḥng Không Tối Cao, tức là nhân vật chủ chốt, người vào phút chót bật đèn xanh khai hỏa. Sĩ quan này giải thích : « Với phi cơ Awacs, chúng tôi có thể nh́n thấy mọi vật ».

 

Ngày 14/04, khi vừa đến ngoài khơi Syria, các chiếc Awacs Pháp đă khám phá ra ḿnh có láng giềng : một chiếc A-50 Mainstay - tức Awacs - Nga và phi đội hộ tống ! Máy bay Nga ở lại trong vùng, ngay giữa kênh đào Syria, trong suốt chiến dịch tấn công. Đây là một cách thu thập các dữ liệu quư giá về đối phương phương Tây của Nga.

 

Tuy nhiên, tướng Zimmermann đă cho biết ngay là phía Pháp « cũng đă hành động tương tự đối với Nga ». Và để giới hạn lượng thông tin mà Nga có thể lấy về, th́ đă có những biện pháp ứng phó ở các căn cứ kể cả đối với các vệ tinh do thám của Nga, mà giờ qua lại đều được biết trước.

 

Nga cũng « chọc gậy bánh xe » vào chiến dịch

 

Trên các chiếc Awacs của Pháp, không khí khá trầm lặng. Theo giải thích của đại tá Julien với phóng viên Le Point th́ « mỗi người lo phần nhiệm vụ ḿnh được giao ». Đây là kết quả một cuộc chuẩn bị lâu dài và phức tạp. Trong hồ sơ của ông, phần ngày hành động có khoảng 20 điểm « what if », tức là t́nh huống bất ngờ được dự kiến và những quyết định cần có trong trường hợp có trục trặc, ví dụ một chiếc máy bay tiếp liệu không đến nơi hẹn, hay là Nga quyết định can thiệp…

 

Và như thường lệ khi có các chiến dịch rất quan trọng, một trong 5 chiếc Rafale Pháp được đặt trong tư thế dự pḥng, cùng với 2 tên lửa SCALP trên máy bay. Phía Hải Quân th́ huy động 3 chiếc hộ tống hạm đa năng FREMM, trong đó có một chiếc dự pḥng.

 

Theo thông tin mà Le Point có được, lẽ ra hai tàu hộ tống chính phải bắn đi 8 tên lửa MdCN, tức mỗi tàu bắn đi 4 chiếc, và tàu dự pḥng cũng sẵn sàng để bắn 4 chiếc khác.

 

Có điều khi chiến dịch khởi động, luôn có vấn đề, không suôn sẻ như dự kiến : Thái độ không mấy « hữu nghị » của 2 tàu chiến Nga trong khu vực, trong đó có chiếc « Đô đốc Grigorovitch » đời mới, đă khiến Hải Quân Pháp không bắn được toàn bộ hỏa tiễn của ḿnh trong cửa sổ bắn dự kiến, vốn chỉ kéo dài vài phút.

 

Kết quả là chỉ có 3 hỏa tiễn MdCN được bắn đi, và các phi công đă phải tăng số tên lửa SCALP bắn đi, tổng cộng 9 chiếc thay v́ 8. Không Quân đă không bắn được cả 10 chiếc, v́ họ cũng gặp trục trặc tương đối hiếm hoi : chiếc Rafale đă không phóng được tên lửa thứ 10 và cuối cùng đă phải thả tên lửa mang theo đó xuống một vùng biển vắng trước khi bay về Pháp.

 

Loại hỏa tiễn SCALP khi bắn ra, bay sát mặt đất, có thể ngoằn ngoèo men theo địa h́nh bờ biển hay thung lũng, trước khi vọt lên tấn công vào mục tiêu.

 

Theo tướng Zimmermann th́ Nga đă không can thiệp trực tiếp mà chỉ ở tại chỗ quan sát : « Họ muốn cho biết là họ có mặt và tôi nghĩ mục tiêu của họ là nói với chúng ta rằng “chúng tôi có thể can thiệp nhưng đă quyết định không làm” và đó là một tư thế mạnh mẽ hơn là nếu họ để máy bay của họ ở trên sân ».

 

Tuy nhiên, tướng Zimmermann cũng nói đến việc Nga có những hành động gây nhiễu sóng và tấn công mạng.

 

Tướng Raymond Thomas, chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ, ngày 24/04 tại cuộc hội thảo chuyên đề Geoint ở bang Florida, đă nhận định rằng Syria trong những tháng qua đă trở thành « chiến trường điện tử gay gắt nhất hành tinh »… Dù không nêu đích danh Nga, viên tướng Mỹ tiết lộ : « Kẻ thù của chúng ta đang thách thức chúng ta mỗi ngày, họ cắt liên lạc của chúng ta, vô hiệu hóa một số loại máy bay của chúng ta ».

 

Nhiệm vụ đă hoàn thành !

 

Tác giả bài phóng sự đă rút ra một số kết luận : Đối với giới quân sự th́ nhiệm vụ được hoàn thành : chiến dịch đă đạt được mục tiêu mà giới chính trị đề ra. Tuy nhiên chiến dịch vừa qua chứng tỏ là bầu trời Syria không dễ thâm nhập.

 

Phía chính quyền th́ cũng đă mất nhiều công sức để che giấu những trục trặc, dù rất đáng tiếc, nhưng không phải là hiếm hoi khi sử dụng một vũ khí mới.

 

Tóm lại đối với Pháp, hai mục tiêu cuộc tấn công đă đạt được : một mặt thông điệp chính trị đă suôn sẻ với hậu thuẫn then chốt của Mỹ và Anh. Không có Mỹ và Anh th́ trên b́nh diện kỹ thuật, chiến dịch vẫn có thể thực hiện được, nhưng rất khó nghĩ tới trên b́nh diện chính trị.

 

Mặt khác, với chiến dịch này, Pháp đă gia nhập câu lạc bộ khép kín của các quốc gia có chiến hạm được trang bị tên lửa hành tŕnh, hiện chỉ bao gồm Mỹ, Nga và Anh.

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: